Frozen shoulder

Frossen skulder, også kalt frozen shoulder eller adhesiv kapsulitt, er en ganske vanlig tilstand vi kommer over i klinikken. Det er flest kvinner (70% av tilfellene) som får det, og tilstanden er mest vanlig mellom 50 og 70 års alder. Dessverre møtes mange pasienter av utsagn om at dette må gå over av seg selv. Det finnes effektiv behandling mot frossen skulder, og det er viktig å komme raskt i gang. Da kan smerten lindres, og sekundære plager forhindres.

Tilstanden kan oppstå plutselig og uten foranledning, den kan oppstå som følge av et traume mot skulderen. Dette kan inkludere fall eller slag mot skulderen, og det kan også oppstå etter operasjoner som involverer immobilisering eller inaktivitet av skulder. Frossen skulder kan også oppstå som følge av underliggende tilstander som skulderleddsslitasje (osteoartritt) og pasienter med diabetes og thyroidealidelser er også mer utsatt for frossen skulder.

 

Frozen shoulder, tre faser

Frossen skulder deles tradisjonelt inn i tre faser; smertefull fast, stiv fase og opptinende fase. Årsaken til frossen skulder er dårlig forstått, men det involverer betennelse som medfører kontraksjon av leddkapselen som igjen leder svært begrenset bevegelse av skulderleddet. Lett forklart kan man tenke seg at leddkapselen er en pose som vakuumpakker skulderleddet. I den første fasen har pasienten gjerne problemer med å sove på skulderen og smerte i stort sett alle bevegelser som involverer skulderen. Fase to og tre involverer gjerne mindre smerte, men fortsatt sterkt begrenset bevegelighet. Tilstanden er sagt å gå over av seg selv i løpet av 3 år, men enkelte pasienter kan ha plager i så lenge som 7 år. Det som er verdt å merke seg er at den begrensede skulderbevegelsen over tid kan føre til muskelsvinn (atrofi) av muskulatur rundt skulderleddet. Dette vil i sin tid medføre en lenger rekonvalesens som krever lengre opptrening.

Symptomer frozen shoulder

Kapsulært mønster – ekstern og intern rotasjon + abduksjon.

Smerte og begrenset bevegelse ved rotasjon bort fra kroppen og opp mellom skulderbladene.

Smerte og begrenset bevegelse når armen løftes ut fra kroppen.

Smerte verre om natten. 

 

Undersøkelse og bildediagnostikk

Riktig diagnose er viktig for rask og riktig behandling av frossen skulder. En klinisk undersøkelse innebærer at behandler tar en grundig sykehistorikk og det gjennomføres relevante kliniske tester av skulderen. 

Bildediagnostikk er relevant i diagnose av frossen skulder. Diagnostisk ultralyd er en foretrukket undersøkelsesmetode som er trygg og effektiv. Behandlere som er kompetente i dette kan utføre undersøkelsen ved første konsultasjon. Det er ikke behov for henvisning eller å vente på time.

MR kan også brukes i diagnose av frossen skulder. Det vil være behov for henvisning fra kiropraktor, manuellterapeut eller lege for dette.

 

 

Behandling frozen shoulder

Siden denne tilstanden har tre faser, vil behandling velges ut hvilken fase pasienten befinner seg i. Det er viktig med god informasjon om tilstanden og hvilket formål den eller de behandlingene som gis har. 

Ved tidlig intervensjon kan kortisoninjeksjon i skulderleddet både være smertedempende og redusere eller stanse utviklingen av den stive/frosne fasen. Kortisoninjeksjon bør gjøres veiledet av ultralyd for å sikre riktig posisjonering. 

Det vil være viktig med bevegelse og etter hvert trening av skulderen som tilpasses deg. 

Behandling av musklene rundt skulderen kan også være smertelindrende og øke bevegelse i skulderen. Det er et viktig supplement til eventuell medikamentell behandling på grunn av at muskulatur rundt skulderen og mellom skulderbladene vil påvirkes av tilstanden og kan bli et sekundært problem. 

 

Artikkel skrevet av Lunow, C.

Kiropraktor Christian Lunow har ekspertise innen diagnostisk ultralyd og injeksjonsbehandling, og utreder og lager behandlingsplaner for pasienter med overbelastningsskader/senebetennelser, bursitter, arthrose, kalsifisering av sener.

Artikkelforfatter: Christian Lunow, Klinikk for Alle Ski

 

Referanser

 1. Cho, C.-H., Bae, K.-C., & Kim, D.-H. (2019). Treatment Strategy for Frozen Shoulder. Clinics in Orthopedic Surgery, 11(3), 249. doi:10.4055/cios.2019.11.3.249
 2. Overlege Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6015

Isjias

Hva er isjias?

Isjias betyr smerter langs isjiasnerven på grunn av prolaps eller andre faktorer som forårsaker press på isjiasnerven. Nerven som går på baksiden av låret deler seg i to ved kneet og strekker seg videre helt ned til foten. Nerven er sammensatt av flere nerverøtter som har sitt utspring i nederste del av ryggen. Når en av nerverøttene i ryggmargen kommer i klem kan det forårsake sterke smerter langs hele nervens forløp. De fleste som har smerter ned i beinet har også vondt i korsryggen.

Smertene i seg kan i enkelte tilfeller være nesten uutholdelige og for mange kan det være vanskelig å finne stillinger som gir smertelindring. I noen tilfeller kan det være at isjias gir så mye trykk på nerveroten at nerveimpulsene frem til muskulaturen blir redusert eller avskåret og i så fall vil man merke at man blir svakere i bestemte muskelgrupper. Det vanligste er at man mister evnen til å stå på hælen eller tærne.

I enda mer alvorlige tilfeller av isjias kan man oppleve at det blir vanskelig å late vannet eller at man blir slapp i endetarmsåpningen i tillegg til nummenhet og nedsatt følelse på innsiden av lårene. Slike symptomer er alvorlige og må behandles med kirurgi umiddelbart.

Vet du at man skiller mellom falsk isjias og ekte isjias?

Falsk isjias er når smertene i beinet ikke kommer fra ryggen sentralt, men fra for eksempel muskelen piriformis (se illustrasjon neden). «Ekte isjias» er når det er isjiasnerven som er påvirket sentralt fra ryggen, som for eksempel ved en prolaps.

Gode råd ved isjias

Ved akutt isjias er det vesentlig at man respekterer smerten og holder seg i ro. De fleste som får uutholdelige smerter eller lammelser har som regel merket symptomer i lang tid uten å ta dette alvorlig. Nedsatt kraft er alltid et varsel om at trykket på nerven er stort og at det haster med å få behandling. 

Dersom isjiasnerven er irritert gir det moderate til sterke smerter. Prøv å finn stillinger som avlaster og som gir minskede symptomer. Å legge en ispose over ryggen kan også lindre smertene. Ofte går isjias over i løpet av uker eller måneder. Vi hjelper deg med undersøkelse for å avdekke hva som er årsaken til strålingen i beinet ditt, og behandling og trening som kan hjelpe. 

 

 

Krystallsyke

Krystallsyke er en ufarlig men plagsom lidelse som forårsaker plutselig og svært ubehagelig svimmelhet ved hodebevegelser, eller når man skifter stilling. Lidelsen kan ramme i alle aldre, men forekommer hyppigst blant dem mellom 40-70 år.

Hva er krystallsyke/ BPPV?

Årsaken til krystallsyken er mest sannsynlig at små partikler (kalkkrystaller kalt otolitter) i det indre øret løsner og beveger seg til balanseorganet (buegangene). Inne i buegangene er det bevegelse av væske og følehår, og når krystallene løsner påvirker disse hjernens signaler fra balanseorganet. Når hodet kommer i en bestemt posisjon blir det en feiltolkning av signalene, og det oppstår akutt svimmelhetsanfall. Den medisinske termen for dette er BPPV, eller benign paryxosmal posisjonell vertigo.  

Krystallsyke
Buegangene (semicircular kanals). ser du til høyre på bildet. Det er 3 bueganger per øre, som alle er smart posisjonert slik at hjernen får «tre-dimensjonell informasjon» om hodets posisjon til enhver tid.

Diagnose

Diagnosen bekreftes som regel når man legger pasienten på ryggen og fører hodet i bestemte stillinger som utløser svimmelhet og typiske rytmiske øyebevegelser, kalt nystagmus. Ved å bruke noen spesielle briller kalt Frenzel-briller eller nystagmusbriller, kan man på en enklere og mer effektiv måte diagnostisere hvilken buegang som er påvirket av krystaller. 

Behandling

For å «reposisjonere krystallene» brukes manøvre der man legger hodet i spesielle posisjoner i sekvenser, som hjelper hjernens tolkning av de forskjellige delene av sanseapparatet. Ofte oppnår man rask bedring ved behandling. Hvilke posisjoner pasienten skal ligge i og hvor lenge, finner vi ved undersøkelsen. Dersom det kreves kan man også bruke forskjellige hjelpemidler, som en TRV-stol

Klinikk for Alle – kompetanse på svimmelhet

Hvert år oppsøkes Klinikk for Alle av flere tusen pasienter som plages av akutt eller kronisk krystallsyke. Fysioterapeuter og kiropraktorer med spesialkompetanse på nervesystemet og svimmelhet stiller diagnose, og utfører reposisjoneringsmanøvre, for å føre de små partiklene tilbake dit de hører hjemme. I noen tilfeller der symptomene vedvarer, kan man oppnå gode resultater ved hjelp av en så kalt TRV-stol. Dette er en spesialstol der pasienten spennes fast og føres i bestemte plan og bevegelser for å løsne på gjenstridige partikler. Denne stolen har vi ved våre klinikker på Majorstuen i Oslo, Sola i Rogaland, og i Kristiansand. 

Dersom du lider av krystallsyke kan Klinikk for Alle hjelpe deg. Vi har Balansesentre i Kristiansand, Majorstuen og Sola som innehar spesialkompetanse på diagnostisering og behandling av krystallsyke med TRV-Stol

Behandling med en biaksial stol, også kalt TRV-stol.

Her er eksempel på hvordan det kan se ut ved undersøkelse (på videoen fremre buegang):


Artikkel skrevet av Minnesjord, E.

Kiropraktor Edle Minnesjord jobber på neuroavdelingen på Majorstuen. Og har klinisk erfaring fra Wales og Norge. Hun behandler plager i muskel og -skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveproblematikk, hodepine og svimmelhet. 

Edle_Minnesjord_Klinikk_for_Alle

Artikkelforfatter: Edle Minnesjord, Klinikk for Alle Majorstuen

Svimmelhet

Svimmelhet er en følelse av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Tilstanden kan oppstå akutt eller komme smygende, og oppleves ofte som svært plagsomt. Svimmelhet kan og skal diagnostiseres så nøyaktig som mulig. Det er en ganske vanlig tilstand hos eldre, men man må ikke slå seg til ro med utsagnet «det er nok bare alderen». Les mer om hva svimmelhet er, hva det kan årsakes, og hvordan du kan få hjelp her:

Vanlige årsaker til svimmelhet og balanseforstyrrelser er:

 • Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeve/bittproblemer 
 • Påvirkning fra indre øre (virus på balansenerven, «krystallsyke«, Menièrs sykdom).
 • Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet.

Svimmelhet

Svimmelhet og kvalme

Kvalme er et vanlig symptom som følger med et svimmelhetsanfall. Når hjernen mottar motstridige signaler fra forskjellige sanseorganer, oppstår det «kaos» i tolkningen av disse, hvilket kan medføre kvalme. 

Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeven som årsak til svimmelhet

I kroppens ledd og muskler finnes følere, så kalte reseptorer, som sender signaler til hjernen om spenningsgrad og posisjon. Når ledd låser seg og blir stramme, og muskler blir spente, kan det føre til svimmelhet. En vurdering av funksjonsfeil i fremfor alt nakken og kjeven, er viktig å utføre dersom man mistenker påvirkning fra muskler og ledd. 

Det indre øret, balansenerven og krystaller

På høyre side av bildet oven så kan du se hørselsnerven (cochlear nerve) og balansenerven (vestibular nerve) i blått. Etter en øvre luftveisinfeksjon kan det sette seg virus på balansenerven, som kan føre til svimmelhet. En av de vanligere årsakene til svimmelhet er krystallsyken, der kalkkrystaller i det indre øret løsner fra sitt membran og går ut i buegangene. Inne i buegangene er det en tregt-flytende veske som gir hjernen informasjon om hodets posisjon. Når krystaller løsner og setter seg i buegangen, vil det sende signaler til hjernen om at du gjør hodebevegelser du ikke gjør. Dette leder til svimmelhet, ofte når du snur hodet, eller går fra liggende til sittende omvendt. Buegangene kan du se til høyre i bildet oven (semicircular canals). Det er 3 bueganger i hvert øre, som utgjør en «gyro» som til enhver tid forteller hjernen din hvordan hodet er posisjonert. 

Hva er BPPV?

BPPV er den medisinske termen for krystallsyken. Det står for benign peryxosmal positional vertigo, eller på norsk: godartet anfallspreget svimmelhet som utløses av stillingsendring av hodet. Les mer om krystallsyken her. 

Svimmelhet
Bruk av en så kalt biaksial stol (TRV-stol) for behandling av svimmelhet

Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet

Som regel vil undersøkelse av buegangene (krystaller) og nakke/ kjeve (muskelspenninger og låsninger) lede til en diagnose og rett type behandling for å bedre problemet. Det finnes også andre årsaker til svimmelhet. Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram. Kiropraktor, balansefysioterapeut og lab assistenter samarbeider tett om pasienten for å få pasienten raskest mulig frisk. Vi konfererer også tett med øre-nese-hals-spesialister for å gi deg best mulig oppfølging. 

Svimmelhet
Undersøkelse med avansert utstyr

Ved krystallsyken kan man utføre forskjellige manøvre for å sette krystallene tilbake på plass igjen. Manøveren vi utfører gjøres på bakgrunn av hvilket øre og hvilken buegang som er påvirket. På videon ser du et eksempel på hvordan det kan se ut med en øvelse for rehabilitering. Hvilken type behandling og øvelse akkurat du trenger hjelper vi deg med på klinikken. 

Behandling av svimmelhet hos Klinikk for Alle

Kiropraktor:

 • Kiropraktor med etterutdanning i nevrologi og spesialkompetanse på nevrologisk utredning og rehabilitering. I tillegg lang erfaring på funksjonsundersøkelser av nakke, kjeve og kranium. Kiropraktoren har også henvisningsrett til øre-nese-halslege.

Balansefysioterapeut

 • Balansefysioterapeuter med etterutdanning i nevrologi og balanseforstyrrelser. I tillegg kompetanse på balansetrening og rehabilitering.
 • Behandlingen består av funksjonelle øvelser og manuell terapi.
 • Legehenvisning ikke nødvendig.

Følgende klinikker tilbyr behandling av svimmelhet og balanseproblematikk:

 

Artikkel skrevet av Minnesjord, E.

Kiropraktor Edle Minnesjord jobber på neuroavdelingen på Majorstuen. Og har klinisk erfaring fra Wales og Norge. Hun behandler plager i muskel og -skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveproblematikk, hodepine og svimmelhet. 

Edle_Minnesjord_Klinikk_for_Alle

Artikkelforfatter: Edle Minnesjord, Klinikk for Alle Majorstuen

Referanser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28981340

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5384823/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24061769

Hodepine og migrene

Hodepine opptrer i ulike former

Det finnes mange former for hodepine, spenningshodepine og migrene er de vanligste. Selv om mange hodepiner ligner hverandre, er det nesten ingen som er like. Et vellykket resultat er derfor avhengig av en individuell tilnærming til problemet. Mange pasienter opplever at hodepine eller migrene utløses av smerter i nakken, kjeven og skuldrene, mens andre opplever at lukter, matvarer eller hormonelle svingninger kan være utløsende årsak. Fordi det er så mange faktorer som kan utløse hodepine og migrene, bør terapeuten som utreder disse pasientene ha kunnskap om alle faktorene for å finne årsakene til pasientens hodepine.

Hodepine and migrene

Forskjellen på hodepine og migrene

Siden all smerte som oppleves i hodet kan kalles hodepine, inngår migrene selvfølgelig under kategorien hodepine. De vanligste typene hodepine er spenningshodepine og migrene. Spenningshodepine oppleves ofte som trykkende, og er gjerne lokalisert i bakhodet, i pannen eller bak øynene. Denne typen hodepine er forbundet med økt spenning i muskulaturen i nakke, kjeve og ansiktet, og har ofte en sammenheng med stress. Mange kan leve relativt som vanlig med en spenningshodepine, mens migrene oppleves mer intens. 

Migrene – «vondt i halve hodet»

Migrene kommer fra greske «hemicrania», som betyr vondt i halve hodet. En migrene også oppleves på andre måter enn «halve hodet», det kan for eksempel kjennes i hele hodet eller bytte side. Migrenen er ofte pulserende i karakter, og et anfall varer fra timer til dager. Noen får synsforstyrrelser i forkant av migreneanfallet, så kalt «aura». Er du plaget av migrene kjenner du. sikkert igjen at du kan være lyd- og lyssky under anfallene, noen opplever også kvalme og oppkast som en del av migreneplagene. Enkelte eksperter hevder at så mange som 70 prosent av alle migrenepasienter ikke har fått riktig diagnose.  Omtrent 17% av kvinnene og 9% av mennene opplever migrene i løpet av dagliglivet. 

Migrene med aura – migrene uten aura

Migrene med aura har du dersom du før migrenen opplever synsforstyrrelser, som at det flimrer. Migrene uten aura debuterer med hodepine uten synsforstyrrelsene i forkant. Man kan også ha aura uten at det nødvendigvis etterfølges av et migreneanfall.  

Spenningshodepine

Når musklene i nakke og hodet får en økt spenningsgrad, kan det lede til så kalt tension type head ache, eller på norsk spenningshodepine. Manglende søvn, eller mye stress, kan være bakenforliggende årsaker til en spenningshodepine. I tillegg til å redusere stressnivåene, sove nok og være fysisk aktiv, vil behandling av spenninger i nakken ofte hjelpe. 

Hodepine og migrene Her undersøker vi om musklene på fremsiden av nakken kan være årsak til spenningshodepinen. Lurer du på om hodepinen din kan årsakes av nakkeplager? Les mer om nakkeplager her

Hodepine og migrene

Hodepine kan årsaker av spenninger i rygg og nakke

Din rådgiver på hodepine og migrene

Ofte kan pasienter med like symptomer ha helt forskjellig utgangspunkt. Derfor har terapeutene på Klinikk for Alle påtatt seg rollen som rådgivere for deg med hodepine og migrene. Enten du trenger kiropraktor, lege, fysioterapeut, massasje, akupunktur, opptrening eller andre behandlingsformer vil terapeuten gi deg råd slik at du kommer til riktig behandling med en gang. Han eller hun vil også sørge for henvisning til spesialister eller andre tilleggsundersøkelser dersom det skulle være nødvendig.

Hodepine og migrene

En grundig gjennomgang av dine plager og din historikk er et viktig ledd i å finne rett behandling

Hodepine og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet synes å hjelpe mot det meste, og spesielt spenningshodepine kan tenkes forebygges med jevnlig trening. Trening er en ypperlig måte å redusere stress på, og muskler og ledd som er i daglig bevegelse får bedre blodsirkulasjon og forutsetninger for å fungere optimalt. Dersom du allerede har fått spenningshodepine eller migrene, kan det være en god ide å hvile fremfor å trene, til hodepinen har gitt seg. 

Hodepine og migrene

Slyngetrening for bedre kontroll kan hjelpe dersom hodepinen påvirkes av nakken.

Her er to informative videor fra vår YouTube-kanal:

Undersøkelse og behandling hodepine

Plages du av hodepine og ønsker hjelp til å finne ut av hva som kan årsake det? Vi kan hjelpe deg med behandling og tips til hvordan du selv kan forebygge videre plager. Vi tar vare på deg. 

Timebooking finner du her

Senebetennelse

Hva er senebetennelse?

Sener er sterke bånd som fester seg mellom muskulatur og bein og gjør at musklene kan bevege ledd. Noen sener er tynne som de i hånden mens andre som for eksempel akillessenen er tykkere. Sener er sterke og stabile strukturer men ved overdrevent atypisk aktivitet over tid eller akutte skader kan skape irritasjon og betennelse på selv sterke sener. Symptomer på senebetennelse er ofte smerte rundt senen som er irritert, noen opplever også hevelse over selve senen. Smerten kan oppleves som en verkende smerte ved bevegelse av betent sene.

Hvor er det vanlig å få senebetennelse?

Mange opplever smerter rundt albuen, enten på utsiden som i tennisalbue eller innsiden som i golfalbue. Andre steder som er vanlig er i kneet, i skulderen eller håndleddet.

Hva kan man gjøre med senebetennelse?

Det første man burde gjøre hvis en får diagnostisert en senebetennelse er å finne ut av hvilken aktivitet som gjør at irritasjonen og betennelsen oppstår så man kan unngå videre irritasjon.
I samarbeid med en behandler med muskel- og skjellet kompetanse kan du få råd som is og eksentriske øvelser.

Andre behandlingsmetoder vil kunne bestå av kinesiologi- tape, trykkbølgebehandling, friksjonsmassasje eller nålebehandling blant annet. Alle terapeuter vil i samarbeid med deg finne ut hvilken behandling som er best tilpasset ditt behov.

Hvordan kan man unngå å få senebetennelse?

For å unngå senebetennelse burde man forberede kroppen godt på det den skal gjøre. Man kan gjerne varme opp og tilpasse aktiviteten gradvis så man unngår overbelastning.
Det er også viktig å huske på å tilpasse arbeidsplassen også for å unngå belastende sitteposisjoner eller ugunstige tastatur og mus oppsett. Det er også gunstig å huske på å riktig utstyr som for eksempel riktig sko til riktig aktivitet og ha riktig teknikk til hva du gjør.Artikkelforfatter

 

Aleksander Hesbø er autorisert kiropraktor med utdannelse fra Wales i Storbritannia. Aleksander har lang erfaring fra klinisk praksis, og gir behandling med bakgrunn til nyere studier. Han behandler plager i muskel- og skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveplager (TMD).

Korsryggsmerter

Hva er korsryggsmerter?

Korsryggsmerter defineres som smerte lokalisert i nederste delen av ryggen. Ryggsylen har 24 virvler, og de 5 nederste kalles korsryggsvirvler. Under den siste ryggvirvelen sitter det et korsbein, og på hver side av dette et hoftebein (ilium). Det er leddene mellom korsbein og hoftebein som utgjør bekkenleddene, og smerter fra korsryggen kommer fra strukturene rundt korsryggsvirvlene og/ eller bekkenet. Korsryggsmerte er den vanligste grunnen til å kontakte helsepersonell og vi beregner at 60-80% vil oppleve korsryggsmerte i løpet av livet. Noen blir veldig påvirket av store invalidiserende korsryggsmerter mens andre kan kjenne seg litt stiv i ryggen om morgenen eller smerte ved sitting gjennom en arbeidsdag.

Smerter i korsryggen kan enten komme snikende eller en kan oppleve plutselige ryggsmerter under trening eller generelle løft. Korsryggsmerter som vart under 12 uker kalles som regel akutte, mens plager som varer over 12 uker kalles kroniske. Vi vet fra forskningen at de som hatt problemer i mange måneder eller år kan bli smertefrie, så begrepet langvarige korsryggsplager er bedre enn kroniske, som kan tolkes som de kommer til å vare for evig.


Hva kan gjøres med korsryggsmerter?

Oftest er korsryggsmerter ufarlige, og kan elimineres eller forbedres med rett type tilnærming. Uansett om smertene er akutte eller langvarige, er årsaken til plagene at så kalte reseptorer («følere») i blant annet ledd og muskler gir nervesystemet og hjernen beskjed om at noe er påvirket. Smertene som kommer av en muskel som kramper eller et ledd som ikke beveger seg som det skal, kan ses om et signal fra kroppen om at noe burde endres. Målset ved fysikalsk behandling vil være å redusere smerte samt gjenopprette funksjonen i ledd og muskulatur. Behandling består ofte av ett sammensatt behandlingsforløp av leddmanipulasjon, muskelterapi og nålebehandling. I tillegg er øvelser noe som er effektivt, og som du kan gjøre selv hjemme. Disse hjelper deg få avspenning i de delene som er spente, og å trene opp funksjonen i muskler som er svake.

Kink og hekseskudd
Akutte korsryggsmerter beskrives også på folkemunne som hekseskudd eller kink. Ved en kink går man ofte fra ingen problemer eller eventuellt litt kjenninger, til en rygg som kjennes helt låst, med smerter som forhindrer dagligdags funksjon. Ved en kink oppstår det som regel kramper som gjør at man går fremoverbøyd og med hoften ut mot siden. Kink / hekseskudd er som regel helt ufarlig, men gjør veldig vondt.

Isjias og stråling ned i beinet
Noen opplever også isjas hvor det er strålesmerter ned i beinet. Navnet kommer fra at det er isjias-nerven som er påvirket. Denne går fra korsryggen og ned i beinet, og kan være årsaket av spenninger i ryggen og musklene i området (falsk isjias), eller direkte påvirkning på nerven, ved eksempelvis prolaps (ekte isjias).

Kne: hofte-Undersøkelse

Årsakene til korsryggsmerter kan være mange og bør derfor undersøkes hos en behandler med spesialkompetanse på muskel- og skjelettplager. På Klinikk For Alle er det flere type behandlere med denne spesialkompetansen og kan gjøre en grundig undersøkelse for å finne den spesifikke årsaken til din smerte. Ofte er korsryggsmerter ett sammensatt problem, der muskler og ledd utgjør et samspill. Faktorer som stress, sittestilling på arbeid og andre faktorer påvirker også.

 

De vanligste grunnene er:

• Ledd- låsninger i ryggraden eller bekkenledd kan ofte gi smerte i ryggen. Dette kan oppdages lett av terapeut som er utdannet til dette.Manipulasjonsbehandling er veldig effektivt på ledd- låsninger.


• Stram muskulatur eller muskelknuter kan komme av ledd- låsninger eller andre underliggende årsaker. Muskulatur kan gi lokale smerte og refererte strålesmerter i bein. Disse behandles effektivt med muskelterapi eller nålebehandling/ IMS.


• Prolaps i korsryggen er når det ytterste laget i den dempende skiven som ligger mellom ryggvirvlene sprekker og innholdet presses ut. Mange har prolaps uten å merke det mens noen får sterke skarpe smerter lokalt i korsryggen og skarp utstråling ned beinet hvis prolapsen presser på en nerve ned beinet. Noen har også skiveprotrusjon som hvor innholdet i skiven presses utover uten at ytterlaget sprekker.


• Slitasje og forkalkninger er ufarlige tilstander som vanligvis forventes ved senere alder. Dette er i de fleste tilstander uproblematisk men behandling for å øke funksjonen ved manipulasjon eller fysioterapi kan hjelpe ved denne tilstanden.


• Spinal stenose er når ryggmargskanalen blir trangere ofte i sammenheng med slitasje og forkalkninger beskrevet over. Leddmanipulasjon, muskelterapi og øvelser kan ofte lindre symptomene ved spinalstenose.

Hva kan man gjøre?

Hva kan gjøres med korsryggsmerte? Ofte burde korsryggsmerte undersøkes av en muskel og skjelett spesialist og behandling av den spesifikke årsaken kan igangsettes. Målsettingen ved fysikalsk behandling vil være å redusere smerte samt gjenopprette funksjonen i ledd og muskulatur. Behandling består ofte av ett sammensatt behandlingsforløp av leddmanipulasjon, muskelterapi/ nålebehandling og øvelser. 

Artikkelforfatter

Aleksander Hesbø er autorisert kiropraktor med utdannelse fra Wales i Storbritannia. Aleksander har lang erfaring fra klinisk praksis, og gir behandling med bakgrunn til nyere studier. Han behandler plager i muskel- og skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveplager (TMD).

 

Referanser

https://www.sbu.se/contentassets/a1c7fd6945514079bf0db408269e6685/ont_ryggen_ont_nacken_fulltext.pdf

Smerter i albuen

Hva er Albuesmerter?

Albuesmerter er smerter i albueleddet eller i strukturer rundt albuen. Det er mange grunner til albuesmerter og det er derfor viktig å få riktig diagnose for effektiv behandling eller tips. Som regel er albuesmerter assosiert med overbelastning over tid eller akutte traumer men det kan også oppstå som nervesmerter fra nakken. Strukturene i albuen som vanligvis gir smerte sener, muskulatur eller beinstrukturer.

Epikondylitt er en vanlig diagnose når en har stikkende smerter i albuen. En epikondylitt er når det oppstår irritasjon og betennelse i senefester og skyldes overbelastning. Overbelastning kan komme fra en drastisk endring i bevegelsesmønster eller en større arbeidsoppgave enn før. Det finnes to typer epikondylitt og de blir vanligvis kalt «tennisalbue» (lateral epikondylitt) og «golfalbue» (medial epikondylitt).

 • Tennisalbue kjennetegnes ved smerter yttersiden av albuen og oppstår som navnet tilsier ofte hos tennisspillere, men er også ett vanlig problem hos personer som sitter mye på PC eller håndverksarbeidere. Grunnen til at man får smerte på utsiden av albuen er fordi fingrenes strekkemuskulatur festes der og slites det på disse festene vil det kunne oppstå en irritasjon av senefester og muskulatur. Et vanlig problem hos hobbysnekkere som vanligvis ikke bruker disse muskulaturene.

 • Golfalbue kjennetegnes ved smerter på innsiden av albuen, dette er noe sjeldnere enn tennisalbue. Smertene oppstår ved senefeste til fingrenes bøyemuskulatur som fester seg på innsiden av albuen.

Det er også andre mindre vanlige tilstander. Disse kan være revmatologiske tilstander, artrose eller tilstander der nervene fra nakken blir klemt i det de går over albueleddet.

De aller fleste tilstander i albuen kan diagnostiseres og behandles effektivt hos en kiropraktor, fysioterapeut eller annen behandler med spesialisering på muskel og skjelettplager.

Hos Klinikk For Alle er det terapeuter som behandler overnevnte lidelser og det er flere behandlingstilbud. For epikondylitt vil det ofte være effektivt med trykkbølgebehandling, kinesiologi tape, tverrfriksjonsmassasje blant annet. Det aller viktigste vil uansett være å finne årsaken til at irritasjonen oppstår og unngå/ tilpasse for dette. Ved flere av våre klinikker har vi også ultralyd for å kunne diagnostisere andre type smerter i albuen.

Artikkelforfatter

Aleksander Hesbø er autorisert kiropraktor med utdannelse fra Wales i Storbritannia. Aleksander har lang erfaring fra klinisk praksis, og gir behandling med bakgrunn til nyere studier. Han behandler plager i muskel- og skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveplager (TMD).

 

Referanser

 1. Ma, Kun-Long; Wang, Hai-Qiang (2020). Management of Lateral Epicondylitis: A Narrative Literature Review. Pain Research and Management, 2020(), 1–9.
 2. Yao, Gaowen; Chen, Jing; Duan, Yanji; Chen, Xiao (2020). Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy for Lateral Epicondylitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. BioMed Research International, 2020(), 1–8.

 

Medialt tibialt stressyndrom (beinhinnebetennelse)

Hva er Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) (beinhinnebetennelse)?

Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) (også kjent som beinhinnebetennelse) er en lokal overbelastningsskade i skinnebeinet. Tilstanden medfører smerter langs innsiden av skinnebeinet under og etter trening.

Til tross for at tilstanden også kalles beinhinnebetennelse er det ikke snakk om en betennelse, og betennelsesdempende legemidler har derfor liten effekt.

De som utvikler tilstanden oftest er utøvere i løp- og hoppidretter, og militært personell, gjerne i forbindelse med nyoppstartet aktivitet eller økning i treningsbelastning. Når treningsbelastningen øker og beinet får for lite restitusjon kan dette føre til en stressreaksjon i skinnebeinet. Grunnen til at vi får smerter i akkurat dette området av skinnebeinet hkommer av at denne delen av beinet utsettes for størst totalbelastning/stress under vektbærende aktiviteter.
 

Risikofaktorer

Kvinner har over dobbelt så høy risiko for å utvikle tilstanden som menn. Dette knyttes blant annet til «den kvinnelige utøvertriaden» (en kjent sammenheng mellom kalloriunderskudd, redusert østrogennivå og menstruasjonstap, og dårligere beinhelse), tynnere skinnebein, og forskjeller i biomekanikk.

Blant begge kjønn ser vi at faktorer som beingeometri, biomekanikk, vekt og BMI, muskelstyrke i legg og hofte, skotøy og underlag – i tillegg til en rekke andre faktorer – påvirker risikoen for å utvikle tilstanden. Utøvere som har hatt tilstanden før har 3,7 ganger så høy risiko for å utvikle tilstanden under en ny treningssesong.

 

Å stille diagnosen

Diagnosen er ofte enkel å stille, men flere andre tilstander kan gi like symptomer  – inkl. tretthesbrudd og kronisk muskellosjesyndrom. For å stille diagnosen må smertene være treningsindusert, oppleves på innsiden av skinnebeinet, og det er vondt å trykke mot et minimum 5 cm langt område langs innsiden av skinnebeinet. Det er sjelden nødvendig med bildediagnostiske undersøkelser.

 

Behandling

Behandlingen består primært av belastningsrestriksjon (redusere treningsmengde og intensitet), å øke kapasiteten til å tåle belastningen (styrketrening av legg- og hoftemuskulatur og tilpasset løpetrening), og modifisering av disponerende faktorer (inkl. løpeteknikk, skotøy, ernæring). Gradert løpetrening har lenge vært en hjørnestein i behandlingen av MTSS, og innebærer at man følger et individuelt tilpasset løpeprogram som har til hensikt å stimulere til bedring av stressreaksjonen i beinet.

Tilstanden kommer oftest tilbake om man kun forsøker å «hvile seg bra», uten å modifisere faktorene som bidro til at tilstanden fikk utvikle seg, og for mange utøvere er tilstanden derfor et hyppig tilbakevendende problem.

Les mer på www.mtss.no/mtss-beinhinnebetennelse