Svimmelhet Informasjon

Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram.

Svimmelhet er en følelse av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Det kan oppleves som svært plagsomt og skremmende, men er sjelden et tegn på alvorlig sykdom. Svimmelhet kan og skal diagnostiseres så nøyaktig som mulig. Det er en ganske vanlig tilstand hos eldre, men man må ikke slå seg til ro med utsagnet «det er nok bare alderen».

Vanlige årsaker til svimmelhet og balanseforstyrrelser er:

 • Sykdom i indre øre (virus på balansenerven, «krystallsyke«, Menièrs sykdom).
 • Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet.
 • Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeve/bittproblemer (mest vanlig).

Tverrfaglig samarbeid

Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram. Kiropraktor, balansefysioterapeut og lab assistenter samarbeider tett om pasienten for å få pasienten raskest mulig frisk.

Rask effekt

I ca 50 prosent av tilfellene skyldes svimmelheten enkle funksjonsfeil i nakken og kjeve/bitt. I så fall vil de aller fleste reagere meget positivt på behandling hos kiropraktor i kombinasjon med kjeve/bitt behandling som innebærer massasje av kjevemuskulaturen og eventuelt bittskinne.

Kiropraktor

 • Kiropraktor med etterutdanning i nevrologi og spesialkompetanse på nevrologisk utredning og rehabilitering. I tillegg lang erfaring på funksjonsundersøkelser av nakke, kjeve og kranium. Kiropraktoren har også henvisningsrett til øre-nese-halslege.

Balansefysioterapeut

 • Balansefysioterapeuter med etterutdanning i nevrologi og balanseforstyrrelser. I tillegg kompetanse på balansetrening og rehabilitering.
 • Behandlingen består av funksjonelle øvelser og manuell terapi.
 • Legehenvisning ikke nødvendig.

Følgende klinikker tilbyr behandling av svimmelhet og balanseproblematikk:

Behandlingsformer – Kjevespenninger

De vanligste behandlingsformene for kjevespenninger

Under følger en oversikt over de behandlingsformene man vanligvis har best resultater med når det gjelder pasienter med kjevespenninger. I noen tilfeller kan det være nødvendig å benytte flere behandlingsformer samtidig for best mulig resultat.

 

 • Manipulasjonsbehandling

  Er spesifikke grep terapeuten utfører for å løse opp ledd med nedsatt bevegelighet. Manipulasjonsbehandling virker raskt og vanligvis merker man bedre bevegelighet ganske kort tid etter behandling. Manipulasjonsbehandling er effektiv mot låsninger i nakke, rygg og bekken, men også på ledd i ekstremitetene; skulder, albue, håndledd, hofter, knær, ankler, føtter, tær og fingre.

 • Triggerpunktbehandling

  Når man trykker på «aktive» triggerpunkter, reproduserer man den smerten pasienten plages av til vanlig. Det finnes flere metoder for å behandle triggerpunkter. Den vanligste er å trykke hardt på punktet i ett til to minutter inntil smerten avtar. Triggerpunkter kan også behandles med IMS, kortisoninjeksjoner, trykkbølgebehandling samt en rekke andre metoder.

 • Massasje

  Kraftig og dyp massasje som bryter opp spenninger og muskelknuter. Teknikken brukes både på langs og på tvers av muskelfibrene. Denne metoden benyttes sjelden på pasienter med akutt skade.

 • IMS (intramuskulær stimulering)

  En form akupunktur som brukes spesifikt på muskelknuter, muskelspenninger og betennelser. Når nålen treffer riktig, opplever man ofte at muskelen får en «rykning», for deretter å slappe av.

 • Kraniebehandling

  Manuelle teknikker som brukes for å avspenne muskulatur og hinner i hodebunnen.

 • Bittskinne

  Det finnes flere typer bittskinner på markedet. Bittskinner brukes bare om natten og er som regel bare et midlertidig hjelpemiddel som sammen med andre behandlingsmetoder hjelper å normalisere kjeve- og bittfunksjonen.

 • Yoga

  Yoga er fysiske øvelser med langsom strekk og uanstrengt pust. Yoga har en dyp avspennende effekt på kroppslige og mentale spenninger. Over tid opplever mange mindre stress, mindre smerter og bedre søvnkvalitet.

 • Meditasjon

  Meditasjon gjør mange mer avslappet og avstemt. Meditasjon tar sikte på å øke din bevissthet i forhold til deg selv og omgivelsene, slik at du er mer «til stede» her og nå og i mindre grad lar deg påvirke av negative tanker.

 

Årsaker – Kjevespenninger

Nedenfor kan du lese om noen av årsakene til kjevespenninger.

 •  

  Leddlåsninger

  Nedsatt bevegelighet i nakkens ledd kan forårsake øket spenningsnivå i kjevemusklene.

 •  

  Bittfeil

  Noen ganger kan for høye fyllinger eller kroner forårsake ubalanse i kjevemuskulaturen. I så fall kan en tannlege slipe til bittet slik at biteflatene synkroniseres.

 •  

  Muskelspenninger eller muskelknuter

  Det er ikke uvanlig at kjevemusklene er stramme som følge av ubalanse i bittet eller fordi man strammer kjevemusklene uten å vite det.

 •  

  Triggerpunkter

  Er knuter i muskler og senefester som forårsaker strålesmerter til andre områder.

 •  

  Stress

  Dersom det er stivhet i ledd eller muskulatur i nakken kan stress utløse smerter i dette området, men stress er som regel ikke årsaken, men heller den utløsende faktor.

Informasjon – Kjevespenninger

Kjevespenninger er et utbredt problem og utløses som regel av stress.

Foruten spenninger og smerter i kjevemuskulaturen kan kjevespenninger forårsake en rekke symptomer; blant annet hodepine, svimmelhet og nakkesmerter.

Kjevespenninger opparbeides som regel over mange år og over tid kan kjevespenninger forårsake slitasje på tenner og forandringer i bittet. I tillegg vil kjevespenninger forårsake spenninger i nakkemusklene og påvirke funksjonen av de øverste nakkevirvlene. Dersom man skal få bukt med problemet må man ofte kombinere behandling på nakken og kjeven.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke en bittskinne for å avlaste bittet. Pasienter med kjevespenninger reagerer raskt på riktig behandling.

Behandlingsformer – Smerter i benet – Klinikk For Alle

Behandling for ansiktssmerter

Under følger en oversikt over de behandlingsformene man vanligvis har best resultater med når det gjelder pasienter med ansiktssmerter. I noen tilfeller kan det være nødvendig å benytte flere behandlingsformer samtidig for best mulig resultat.

Årsaker – Smerter i ansiktet

De vanligste årsakene til smerter i ansiktet er:

 • Nedsatt bevegelighet av ledd i nakken
 • Kjevespenninger
 • Triggerpunkter i hodebunnen og nakken

I de tilfellene det er snakk om en reel Trigeminusnevralgi som kjennetegnes ved at smertene ofte kommer støtvis og gjerne som følge av berøring av det aktuelle området, benytter man seg også av tverrfaglig behandling, men da i samarbeid med anestesilege som bruker forskjellige typer injeksjoner og medikamentell behandling for å redusere smertene.

Informasjon – Smerter i ansiktet

Kjevespenninger er et utbredt problem og utløses som regel av stress.

Foruten spenninger og smerter i kjevemuskulaturen kan kjevespenninger forårsake en rekke symptomer; blant annet hodepine, svimmelhet og nakkesmerter.

Kjevespenninger opparbeides som regel over mange år og over tid kan kjevespenninger forårsake slitasje på tenner og forandringer i bittet. I tillegg vil kjevespenninger forårsake spenninger i nakkemusklene og påvirke funksjonen av de øverste nakkevirvlene. Dersom man skal få bukt med problemet må man ofte kombinere behandling på nakken og kjeven.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke en bittskinne for å avlaste bittet. Pasienter med kjevespenninger reagerer raskt på riktig behandling.

Årsaker – Smerter i benet

Årsaker til smerter i benet:

 • Ledd-låsninger

  Nedsatt bevegelighet i ledd i rygg- og nakkesøylen er en av de vanligste årsakene til smerter og plager i dette området. Leddlåsninger synes ikke på røntgenbilder, men lokaliseres lett av en terapeut med utdanning innen manipulajson.

 • Muskelspenninger

  Er økt, unormal aktivitet i en muskel. Dette kan skyldes leddlåsninger, betennelser eller ubalanse i nervesystemet.

 • Myoser

  Er «knuter» i muskulaturen som gir smerte og ubehag. De er lette å oppdage, og behandles best med muskelterapi, akupunktur eller sterilvannsinjeksjoner.

 • Triggerpunkter

  Er knuter i muskler og senefester som forårsaker strålesmerter til andre områder.

 • Tendinitter

  Senebetennelse er den vanligste formen for betennelse. Kroniske senebetennelser kalles tendinoser. Den mest effektive behandlingen synes å være trykkbølgebehandling.

 • Skiveprolaps

  Når skiven mellom virvlene sprekker og skivekjernen presses ut, kalles det prolaps. Akutte og store prolapser kan irritere nerverøtter og forårsake sterke smerter, i verste fall lammelser. Likevel er det slik at nesten 50 prosent av befolkningen har prolaps uten at dette forårsaker smerter.

 • Spinal stenose

  Trang spinalkanal på grunn av forkalkninger vil før eller senere forårsake smerte og nedsatt funksjon. Dette forekommer vanligvis i korsryggen, men kan også forekomme i nakken. I korsryggen forårsaker det smerter i bena som tiltar når man går. De fleste vil oppnå smertelindring med manipulasjonsbehandling, traksjon, muskelterapi og akupunktur.

 • Sirkulasjonsforstyrrelser

  Forandringer i blodårene kan gi sirkulasjonsforstyrrelser. Best kjent er forsnevringer i hjertets egne arterier som kan gi hjertekrampe eller i verste fall hjerteinfarkt. Forsnevring av arteriene til bena er heller ikke uvanlig (røykeben), eller forandringer i venene som forårsaker åreknuter. Årsakene til forandring i blodårene kan være røyking, dårlig kosthold eller arvelige faktorer.

 • Hofteleddsslitasje

  Slitasje i hofteleddet vil over tid gi sterkt nedsatt bevegelighet og smerter. Det er dessverre lite man kan gjøre for å reversere situasjonen, men i årene forut for en operasjon kan man som regel lindre smerten betydelig med tverrfaglig behandling. Det innebærer blant annet manipulasjon, trykkbølgebehandling, akupunktur, mobilisering og betennelsesdempende medisiner.

 

Informasjon – Smerter i benet

Smerter i benet kan skyldes mange årsaker og ofte kan det være en utfordring å finne årsaken til pasientens symptomer.

En av årsakene til smerter i benet kan være isjias som skyldes at skiven nederst i korsryggen har sprukket og trykker på isjiasnerven som går ned i benet. Disse smertene er intense og kan i noen sjeldne tilfeller forårsake lammelser. I tillegg kan smerter i benet skyldes både sirkulasjonsforstyrrelser og nevrologiske forhold som krever operative inngrep.

Med sin spesialistutdannelse i nerve-, muskel- og skjelettsystemet er kiropraktoren godt kvalifisert til å diagnostisere denne type lidelser. Imidlertid er det ofte de enkleste årsakene som er de vanligste, og disse tilfellene også de enkleste å behandle. Typiske årsaker er låsninger og feilstillinger i bekken og ryggvirvler samt muskelspenninger og muskelknuter som vi refererer til som triggerpunkter.