Helseforsikring

I de senere år har helseforsikring blitt svært vanlig i Norge. På landsbasis har over 500 000 nordmenn denne type forsikring, enten privat eller gjennom arbeidsgiver. Klinikk For Alle har et veldig godt samarbeid med alle forsikringsselskap i Norge som tilbyr denne type forsikring og du kan benytte din helseforsikring ved alle våre klinikker. Dette er med på å gjøre det å være pasient hos oss en ryddig og enkel prosess. I de aller fleste tilfellene fakturerer vi forsikringsselskapene direkte, uten at du trenger å legge ut for behandlingen.

Det kan i noen tilfeller oppstå forvirring for pasienter når de skal benytte seg av helseforsikringen sin. Vi har laget en enkel oppskrift som du kan forholde deg til når du benytter helseforsikring ved våre klinikker. For å få vite mer spesifikt om ditt forsikringsselskap, klikk deres logo under.

  • Når skaden oppstår må du så raskt som mulig melde inn dette til ditt forsikringsselskap.
  • De vil da gi deg et saksnummer og tildele saken din et antall behandlinger. Hvor mange behandlinger du får kommer an på ditt selskap, type forsikringspolise og skade.
  • Noen forsikringsselskap sender denne informasjonen direkte til oss, men dersom dette ikke skjer må du ta med dette når du kommer til oss første gang.
  • Når du har mottatt et saksnummer står du fritt til å ringe oss for å bestille time. Vi garanterer deg time på dagen om du ringer før kl 10.
  • I noen tilfeller booker forsikringselskapet selv timen for deg.

Har du noen flere spørsmål, ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller spør oss når du kommer til behandling. Vi har god og lang erfaring med forsikringspasienter.

vertikal Helse Klinikk For Alle