For bedrift

Hvilke årsaker kan sykefravær ha?

Dette varierer fra bransje til bransje, hvilken sesong man er i og demografiske variabler m.fl. Jo mer belastende arbeidet er over tid, desto større er sannsynligheten for langtidssykemeldinger. Noen vanlige tendenser for sykemeldinger er stress og spenninger i kroppen. Dette kan ha bakenforliggende årsaker av psykisk art, men også gi fysisk utslag gjennom smerter og spenninger.

Sykefravær (egen- og legemeldt)
0 %

1. kvartal 2022

Hva er sykefravær?

Sykefravær kan forklares som fravær fra jobb på grunn av skade eller sykdom. Hvis du vil lese mer om statistikk i forbindelse med sykefravær, har Statistisk Sentralbyrå statistikk for sykefraværet i Norge som er nyttig.

Hvilke årsaker kan sykefravær ha?

Dette varierer fra bransje til bransje, hvilken sesong man er i og demografiske variabler m.fl. Jo mer belastende arbeidet er over tid, desto større er sannsynligheten for langtidssykemeldinger. Noen vanlige tendenser for sykemeldinger er stress og spenninger i kroppen. Dette kan ha bakenforliggende årsaker av psykisk art, men også gi fysisk utslag gjennom smerter og spenninger.

Hvordan redusere sykefraværet?

Det er mange ting som kan gjøres for å forebygge sykefraværet på jobb. Ofte kan det dreie seg om ledelse, sosial støtte og kultur i bedriften, eller å redusere belastningen til de ansatte ved å tilpasse arbeidsoppgavene og intensiteten. Vi anbefaler å forebygge sykefraværet FØR sykefraværet inntreffer. Dette kan vi i Klinikk For Alle bidra til på følegende måte: 

Fysikalsk Bedriftsmassasje som har til hensikt å forebygge muskel- og skjelettplager samt løse opp spente muskler primært rettet mot nakke, skuldre, armer, rygg, ben og hode. Dette er noe som ofte rammer ansatte i stillesittende yrker med ensartet bevegelsesmønster.

Vil du lese mer om Muskel og Skjelettlidelser som årsak til sykefravær, klikk her.

Klinikkavtale for din bedrift:

Klinikk for Alle har i dag avtale med over 300 bedrifter i Norge.

Med ca 40 klinikker fra Stjørdal i nord til Kristiansand i sør, kan du være sikker på at dine ansatte får time på dagen.

Vi opplever at:

  • De bedriftene som har klinikkavtale har lavere sykefravær og fornøyde arbeidstakere.
  • Statistisk sett er de fleste egenmeldinger relatert til muskel og skjelett lidelser.
  • Vanligvis har bedriften en begrensning på 5-10 behandlinger per ansatt, per år.
  • Vanlig egenandel er mellom 100 – 200,- kr. per behandling.

Ta kontakt med oss på telefon for tilbud og spørsmål. Ta vare på bedriftens viktigste ressurs de ansatte!

Fysikalsk bedriftsmassasje

Hva er unikt med fysikalsk bedriftsmassasje?

Det unike ved ukentlig bedriftsmassasje er rask hjelp ved akutte skader eller plager som ikke massasjeterapeuten kan behandle ute hos bedrifter. Hvis en ansatt trenger rask behandling som F.eks. kiropraktor eller fysioterapeuttrykkbølgebehandling eller annen spesialist, henviser massøren til en av KFA sine ca 40 klinikker i Norge der vi har utvidet behandlingstilbud. KFA har avtaler med de fleste helseforsikringsselskaper.

Fysikalsk Bedriftsmassasje har til hensikt å forebygge muskel- og skjelettplager samt løse opp spente muskler primært rettet mot nakke, skuldre, armer, rygg, ben og hode, plager som ofte rammer ansatte i stillesittende yrker med ensartet bevegelsesmønster. 

Lurer du på noe vedr. bedriftsmassasje? Kontakt oss på:
E-post: jesper.ask@physicalmedicine.no

Behandlingen

Fysikalsk Bedriftsmassasje utføres på benk eller sittende i spesialdesignet stol. Massasjebehandlingen tilpasses individuelle behov. Vi benytter en olje som er nøytral og vannbasert. Oljen tørkes lett av huden og gir ikke ubehag eller flekker på tøy. Alle terapeuter har taushetsplikt.

Fokus nakke: hode på benk

Implementering

  • Informasjon til alle ansatte, KFA Bedrift kommer til dere for informasjonsmøte.

  • KFA Bedrift utfører en åpen dag/dager for bedriften.

  • Alle som ønsker får prøve en behandling (maks 15 til 17 stk pr dag = 7 – 8 timer)

  • Dere kartlegger etter den åpne dagen hvem som ønsker å benytte seg av tilbudet.

  • Vi anbefaler ukentlige behandlinger i 45 uker.

  • KFA Bedrift har et minimum på 7 ansatte eller 3 timer pr uke for at vi skal komme til dere.

Gjennomføring

KFA Bedrift kommer ukentlig til dere i hht. avtale og gjennomfører fysikalsk massasjebehandling på egnet sted. Timeliste koordineres av bedriften selv. Fysikalsk Bedriftsmassasje utføres fra 20 til 30 min etter ønske pr person (ca 2-3 ansatte pr. time).

Økonomi

Bedriften betaler for den åpne dagen, en kostnad som vanligvis deles mellom ansatte og bedriften. Normalt deler ansatte og bedriften på kostnaden. Bedriften betaler for de timer som er avtalt, hvorav de ansattes egenandel trekkes av brutto lønn.

Er du arbeidsgiver og har skattespørsmål i forhold til fysikalsk bedriftsmassasje, sjekk ut denne linken.

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål relatert til KFA Bedrift, kontakt Jesper Ask på jesper.ask@physicalmedicine.no.

Wojciech Śpitalniak

Muskelterapeut

Gunnar Vasskog

Muskelterapeut

Jimmy Lillbacka

Muskelterapeut

Tim_Bjerke_Isaksen_Klinikk_for_Alle

Tim Bjerke Isaksen

Osteopat

Vendla Ekker

Osteopat

Petra Berntsson

Massør

Henrik Skarpnord

Muskelterapeut

Tommy Haga

Massasjeterapeut

Aasmund Malme

Fysioterapeut / Ergonomi