Kontakt oss

Du kommer i kontakt med oss gjennom å booke online eller gjennom å ringe servicesenteret på 97923000 (Vi tar ikke imot SMS)

Du kan nå oss (man – tors 07.00 – 19.00 & fre 07.00 – 18.00)

Klinikk For Alle Servicesenter

Medarbeiderne på Servicesenteret besvarer alle innkommende anrop til klinikkene, booker timer, flytter timer, tar imot og videreformidler beskjeder og svarer på spørsmål som dukker opp. Vi er et bindeledd mellom terapeut og pasient, og kommuniserer med terapeutene i journalprogrammet Solvit og pr. e- post. Våre medarbeidere har som oppgave å yte god service over telefon og veilede og hjelpe deg som kunde. Videre skal vi gjennom god og ensartet opplæring øke kvaliteten på våre booking tjenester pr. telefon og sikre at rett pasient kommer til rett terapeut.

Vi er stolte av våre resultater. Vi i lang tid hatt en svarprosent på 99 %, gjennomsnittlig køtid på rundt 10 sekunder, og en samtaletid på ca. 2 minutter. Vi er en glad gjeng som gleder oss til å gå på jobben og er dedikerte og opplærte til oppgaven. Ingen forstyrrende elementer avbryter vår kommunikasjon med pasienten. Vi kan derfor tilpasse oss hver innringers behov, gi hver pasient tilpasset tid, riktig service og riktig informasjon. Gi oss gjerne konkrete tilbakemeldinger slik at vi kan øke kvalitet på våre tjenester enda mer.

Her er en del av vår «topp» motiverte team med teamleder Heidi Birkeland.