Om oss

 

 

Klinikk For Alle sitt Service Senter:

Jeg har lyst til å introdusere gjengen på «KFA sitt Service Senter» så her kommer litt info om oss.

Service Senteret har vært i drift siden piloten startet i juli 2018. Pr. 19. mars 2019 tar vi telefonene for 23 av 30 klinikker i kjeden. Vi holder til i nyoppussede egne lokaler i klinikken på Majorstuen.

Medarbeiderne på Service Senteret besvarer alle innkommende anrop til klinikkene, booker timer, flytter timer, tar imot og videreformidler beskjeder og svarer på spørsmål som dukker opp.
Vi er et bindeledd mellom terapeut og pasient, og kommuniserer med terapeutene i Promed og pr. e- post. Våre medarbeiderne har som oppgave å yte god service over telefon. Videre skal vi gjennom god og ensartet opplæring øke kvaliteten på våre booking tjenester pr. telefon og sikre at rett pasient kommer til rett terapeut.

Vi er stolte av våre resultater. Vi i lang tid hatt en svarprosent på 99 %, gjennomsnittlig køtid på rundt 10 sekunder, og en samtaletid på ca. 2 minutter. Vi er en glad gjeng som gleder oss til å gå på jobben og er dedikerte og opplærte til oppgaven. Ingen forstyrrende elementer avbryter vår kommunikasjon med pasienten. Vi kan derfor tilpasse oss hver innringers behov, gi hver pasient tilpasset tid, riktig service og riktig informasjon. Gi oss gjerne konkrete tilbakemeldinger slik at vi kan øke kvalitet på våre tjenester enda mer.

Vi vil gjerne ønske alle klinikkene vi samarbeider med velkomne på laget. Vi håper dere opplever at vi gjør en god jobb for dere.
Vi har kapasitet til å betjene alle våre klinikker og håper flere kommer til i løpet av våren.

Her er en del av vår «topp» motiverte team med teamleder Heidi Birkeland (til venstre i bildet)

Av Tone Mette Parr, Leder Servicesenteret.