Nevrosenter

Introduksjon:

Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola er et rehabiliteringssenter for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet. Vår behandling er basert på nevro-vitenskapelig forskning, som er læren om hvordan hjernen og nervesystemet påvirker og styrer kroppens funksjoner, og hvordan skader og funksjonelle svakheter kan forårsake symptomer og plager. 


Hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet kan forårsake en rekke symptomer, og det er ikke alle symptomene som er ”synlige”, som for eksempel lammelse eller spasmer. ”Usynlige” symptomer kan inkludere svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner, og fysisk og mental utmattelse. Hva som forårsaker de ”usynlige” symptomene kan ofte være vanskelige å forstå, og frustrerende for både pasienten og de pårørende.
Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola mener derfor det er viktig med en omfattende utredning med tidsriktig teknikk og utstyr som kan kartlegge hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har utviklingsforstyrrelser, svakhet eller skader. Når en har identifisert hvilke deler av hjernen eller nervesystemet som er involvert, kan man tilrettelegge et spesifikt rehabiliteringsprogram. Ved bruk av moderne og avansert undersøkelses utstyr kan vi tidlig avdekke om hjernen og nervesystemet responderer på rehabilitering.


Hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola er det kiropraktor med minst 3 års tilleggsutdannelse og grad i funksjonell nevrologisk rehabilitering som undersøker og tilrettelegger pasientens rehabiliteringsprogram.
Klikk her for å komme i kontakt med Klinikk For Alle Nevrosenter avd. Sola

Her kan du lese mer fra en av de som har fått god hjelp hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola.


FOREDRAG OM KRONISK HJERNERYSTELSESSYNDROM OG KRONISK NAKKESLENGSYNDROM V/ KIM TORE JOHANSEN


Del 1:
Første del av video serien gir en enkel introduksjon om hjernerystelse og nakkeslengskade, Inkludert litt om skademekanisme og typiske symptomer. Hver video vil gi deg litt informasjon som til slutt vil gi deg en bedre forståelse for det store bildet angående hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved en hjernerystelse og nakkeslengskade, og hvordan nye rehabiliterings metoder kan gi bedre effekt.


Se også historien om hvordan Nicoline har fått hjelp hos Klinikk for Alle Nevrosenter avd Sola


Del 2:
Del to av vår videoserie om hjernerystelse og nakkesleng skade forteller litt om hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved et hodetraume og nakkeslengskade. Kiropraktor Kim Tore Johansen snakker også om forskning som indikerer traume som forårsaker nakkeslengskade kan også forårsake hjernerystelse. Dette kan være årsaken til flere av symptomene ved kronisk hjernerystelse syndrom og kronisk nakkesleng syndrom er identiske.
Del tre av video serien vår vil gi en introduksjon til undersøkelse av hjernerystelse og nakkeslengskade hos Klinikk for Alle Nevrosenter.Les mer om hjernerystelse HER

Del 3:

Del tre av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslengskade gir en introduksjon om nye undersøkelses metoder som kan gi et god bilde av hvordan hjernen og nervesystemet bør rehabiliteres.


Les mer om og se hva din første konsultasjon vil inneholde. Trykk på «Undersøkelse» øverst på denne siden
 
Del 4:
Del fire av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslengskade gir en introduksjon til nyere forskning om hvordan kronisk hjernerystelse syndrom og kronisk nakkesleng syndrom bør vurderes og rehabiliteres.  Kiropraktor Kim Tore Johansen snakker også om viktigheten med å tilpasse riktig mengde rehabilitering da øvelser som i første omgang forbedrer funksjonen til hjernen og nervesystem også kan forverre funksjonsforstyrrelser og symptomer når det blir gjort for mye av det god.    


Les mer om og se hva rehabilitering hos Klinikk for Alle Nevrosenter kan inkludere. Trykk på «Rehabilitering» øverst på siden.

Vanlige symptomer:

Hjerneskade og funksjonelle svakheter i nervesystemet kan forårsake blant annet:• Svimmelhet
• Redusert balanse og koordinasjon
• Redusert muskelkontroll og svakhet
• Muskel stivhet og spasmer
• Tics og andre ufrivillige muskelrykninger
• Redusert kontroll over målbevisste bevegelser eller økt klumsenhet
• Skjelvinger (tremor) i nakke, armer eller ben
• Smerte og nummenhet i ansikt, armer og ben
• Synsforstyrrelser
• Hodepine
• Utmattelse eller tretthet
• Atferdsproblemer
• Konsentrasjonsvansker
• Redusert hukommelse
• Redusert eksekutive funksjoner
• Lese-, skrive- og lærevansker

Hvilke symptomer man får etter en hjerneskade eller ved funksjonelle svakheter i nervesystemet, er avhengig av hvilke deler av nervesystemet og hjernen som er rammet. De forskjellige delene av hjernen og nervesystemet har ansvar for forskjellige funksjoner som skal samarbeide på en balansert og harmonisk måte for at vi blant annet skal kunne være i fysisk og mental aktivitet. Hjernen vår mottar og sender signaler kontinuerlig til og fra de forskjellige organene i kroppen vår. Disse nervesignalene strømmer gjennom nervebaner som stopper innom flere forskjellige sentre i det sentrale nervesystemet vårt før de når hjernen eller organene våre. En skade eller forstyrrelse i et av sentrene eller en av nervebane kan forårsake veldig like symptomer selv om skaden eller forstyrrelsen er lokalisert forskjellig. F.eks; to forskjellige pasienter kan lide av like symptomer, men selve skaden er lokalisert på forskjellige nivå i ”samme nervebane”, og har derfor behov for veldig forskjellig rehabilitering. Det er derfor viktig med en omfattende utredning som kan lokalisere problemet slik at hvert individ får tilpasset riktig rehabilitering.
  
Et veldig vanlig problem for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet er at deres symptomer ikke er synlig. Lammelser og spasmer i en arm eller fot etter et hjerneslag er et synlig og ”fysisk” symptom. Men symptomer som svimmelhet, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner, og utmattelse er ”usynlige” symptom og kan derfor ofte være veldig vanskelig å beskrive og forstå for pasienten. Ved bruk av riktig undersøkelses teknikk og undersøkelses utstyr kan en ofte, enkelt forklare og vise årsaken til pasientens symptomer.


Her har vi laget en oversikt med med informasjon over de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker oss:


Hjernerystelse
Hjernerystelse hos barn
Hjernerystelse – Hva skjer med hjernen?
Langvarige plager etter hjernerystelse
Hjernerystelse – Behov for rehabilitering
Traumatisk Hodeskade
Svimmelhet & BPPV
Hjerneslag
Øynene dine er et vindu inn i hjernen din
Multippel Sklerose og Rehabilitering
Lese- og Lærevansker – Et motorisk problem

Undersøkelse:

For å tilrettelegge riktig behandling og rehabilitering er det viktig med en grundig utredning for å finne nøyaktig hvilke deler av hjernen og nervesystemet som er rammet og som er hovedårsak til symptom. Det er også viktig å finne ut hvilke deler av hjernen og nervesystemet som er assosiert med de skadede delene som fungerer bra og kan brukes til å rehabilitere de svekkede områdene.

Dersom den funksjonelle nevrologiske undersøkelsen avdekker eller gir mistanke om alvorlig sykdom, har Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola nært samarbeid med private medisinske institusjoner for blant annet rask radiologisk undersøkelse, eller for vurdering hos andre spesialister.

Ved første utredning hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola blir pasienten undersøkt av en kiropraktor med tilleggsutdannelse og grad i funksjonell nevrologisk rehabilitering. Utredningen består av 3 deler. Del 1 gjør pasienten selv hjemme, mens del 2 og 3 skjer hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter og varer cirka 4 timer.

Del 1:
Pasienten får tilsend en velkomstmail med link til et spørreskjema som fylles ut på PC eller nettbrett hjemme.  Ved å svare detaljert på de forskjellige spørsmålene gir pasienten alle detaljene rundt sin syke historie. 

Del 2:
Første test pasienten gjør hos Klinikk for Alle Nevrosenter er en IMPACT test. Dette er en data basert test hvor du kal svare på spørsmål og utføre noen oppgaver. IMPACT test utreder blant annet verbal og visuell hukommelse, evnen til å bearbeide mentale utfordringer og mental reaksjon tid.

Del 3:
Den funksjonelle nevrologisk undersøkelse utreder funksjonen til hjernen og nervesystemet. Undersøkelsen inkluderer blant annet muskelstyrke, reflekser, balanse og koordinasjonssystemet. For pasienter som lider av svimmelhet kan Dix-Hallpike test være viktig for å inkludere eller ekskludere krystallsyke, også kalt Benign posisjonell vertigo (BPPV).

 

Rehabilitering:

Ved hjerneskader og funksjonelle svakheter i hjernen og nervesystemet finner en ofte svakheter i flere områder. Hovedskaden eller hovedsvakheten kan forårsake en dominoeffekt som påvirker flere områder av hjernen og nervesystemet. Klinikk for Alle Nevrosenter tilrettelegger derfor rehabiliteringsprogrammet som inkluderer blant annet multisensorisk rehabilitering som ofte består av en kombinasjon av øvelser som tradisjonelt blir gitt til for eksempel pasienter med balansevansker, svimmelhet, følgetilstand etter slag eller konsentrasjonsvansker.

Hvilken form for rehabilitering pasienten får er ikke tilpasset pasientens symptomer, men heller skreddersydd etter hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har skader eller funksjonelle svakheter. Enkelt forklart så bruker vi tradisjonelle rehabiliteringsmetoder på en utradisjonell måte. Nevro-vitenskapelig forskning har vist at multi-sensorisk rehabilitering kan gi bedre resultat enn ensformig sensorisk stimulering og rehabilitering

Et rehabiliterings program kan bestå av mange ting. For å få vite mer om den enkelte, klikk linkene under. 

Vestibular Rehabilitering

Interactive metronom-Im

Kalorisk Vestibular Stimulering

Somatosensorisk Evoked Potential – SSEP

Speiltrening

Reponerings øvelse for Krystallsyke

Nevrosenter Hjemmetrening

Referanser

Multi akse Stimuli