Fysioterapi

På Klinikk for Alle finner du et allsidig behandlingstilbud innen fysioterapi med kort eller ingen ventetid.

Hva behandler en fysioterapeut?

Idrettsskader, forstuvninger, belastningslidelser, postoperativ behandling, ryggsmerter, senebetennelser, muskelfestebetennelser, bekkenløsning, isjias, hoftesmerter, knesmerter,fot/ankel/håndleddsmerter,

hodepine,kjevesmerternakkesmerterarmsmerter,

skuldersmertersmerter mellom skulderbladene,brystsmerter med mer er vanlige lidelser som behandles av fysioterapi. 

Vennligst merk at alle våre fysioterapeuter er helprivate. Det vi si at de ikke har tilskuddsordning gjennom det offentlige og du må derfor betale timen i sin helhet. Prisforskjellen mellom en offentlig og privat fysioterapeut er på cirka 200 kr. Det at vi er private betyr at du ikke trenger henvisning for å komme til oss, samt at du slipper ventetid for å få time.

Følgende klinikker tilbyr fysioterapeut:

Oslo

Bjørvika

Bryn

Helsfyr

Majorstuen

Røa

Storo

Akershus

Bekkestua / Bærum 

Fornebu

Jessheim

Ski

Buskerud

Drammen

Hordaland

Bergen

Sandsli

Åsane

Rogaland

Madla

Sandnes

Sola

Stavanger

Trøndelag

Stjørdal

Trondheim

Trondheim sentrum

Orkanger


Spørsmål og svar vedrørende fysioterapi:

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er behandling og øvelser rettet mot å bedre problemer i muskel- og skjelettapparatet.

Hva betyr ordet fysioterapi?

Fysioterapi betyr egentlig forebyggende, undersøkende og behandlende arbeid med kroppen med vekt på bevegelse.

Hva behandler en fysioterapeut?

En fysioterapeut behandler de aller fleste problemer som stammer fra muskel- og skjelettapparatet.

Hvilke plager behandler en fysioteraeut?

Nakke- og ryggsmerter
Hodepineproblematikk
Smerter i skulder og arm
Problemer i hofte og bekken
Kneplager
Ankelsmerter
Diffuse smerter fra bevegelsesapparatet

Hvordan jobber en fysioterapeut?

Fysioterapeuter jobber ofte ved å kombinere behandling med øvelser som pasienten gjør forebyggende hjemme selv.

Hva karakteriserer fysioterapi som behandlingsform?

En behandlingsform rettet mot å sikre en funksjonell kropp som fungerer bra i hverdagen tilrettelagt behandling og aktivitet

Hvordan virker fysioterapi?

Fysioterapi virker gjennom å optimalisere den helhetlige kroppslige funksjonen, gjerne gjennom en aktiv tilnærming, for å sikre en kropp som fungerer.

Hvilke typer fysioterapi finnes?

Allmenn fysioterapi
Behandler de fleste plager i muskel- og skjelettapparatet.
 
Balansefysioterapi
Fysioterapi spisset mot plager som svimmelhet, ustøhet og andre tilstander som stammer fra balanseorganet som krystallsyke eller Menieres sykdom.
 
Idrettsfysioterapi
Fysioterapi spisset mot forebygging eller behandling av skader i forbindelse med idrett.
 
Lungefysioterapi
Fysioterapi som retter seg mot å forebygge og behandle plager fra luftveiene og er spesielt aktuelt for pasienter med diagnoser som KOLS, astma eller langvarig sengeleie.
 
Psykomotorisk fysioterapi
En helhetlig tilnærming til kroppen der man blant annet vurderer forholdet mellom pust, holdning og muskulatur.
 
Nevrologisk fysioterapi
Fysioterapi spisset mot nevrologiske plager. Dette kan for eksempel være prolaps, MS, parkinsons og en rekke andre tilstander.

Hvilken type fysioterapeut skal jeg velge?

Avhengig av dine plager vil fysioterapiform variere. Er du usikker, ta kontakt med din lokale klinikk så får du god veiledning innen rett behandler for deg.

Hva koster fysioterapi?

790 kr for 60 minutter oppstartsbehandling, deretter 550 kr for 30 minutter oppfølgende behandling.

Hva koster fysioterapi med henvisning?

173 kr for 30 minutter undersøkelse, 160 kr for 30 minutter behandling.

Kan du få fysioterapi dekket av din forsikring?

De aller fleste behandlingsforsikringer dekker i dag fysioterapi.

Hvor mange behandlinger trenger man?

Det varierer etter diagnose og kompleksitet i plagene, men de aller fleste får god hjelp ved 2-3 behandlinger.

Er fysioterapi gratis?

For noen grupper, for eksempel pasienter som en nyoperert eller med spesifikke diagnoser, er fysioterapi gratis. Det kan også hende at du slipper å betale for fysioterapi hvis du får det dekket av det offentlige, eller hvis du har forsikring som dekker det.

Når bør gravide kvinner benytte fysioterapi?

Ved smerter i muskel- og skjelettapparatet som går utover hverdagsfunksjonen kan veiledning hos fysioterapeut være lurt for gravide.

Hva bør du gjøre hvis ikke fysioterapi virker?

Fysioterapeuten tar som regel godt ansvar for å følge opp progresjonen underveis. Dersom man ikke skulle komme i mål er det viktig med en god dialog mellom deg og din fysioterapeut for å vurdere andre behandlingsformer eller tilnærminger.

Er fysioterapi alternativ behandling?

Fysioterapeuter er autorisert norsk helsevesen og går dermed ikke under kategorien som alternative behandlere.

Hvordan blir man fysioterapeut?

For å bli fysioterapeut kreves en 3-årig bachelor på høyskole/universitet og 1 års turnustjeneste i kommunal- og spesialisthelsetjeneste.

Hvor lang er utdanningen?

4 år.

Kan man spesialisere seg ytterligere?

Det finnes en rekke videreutdanninger, kurs og mastergrader for fysioterapeut.

Hvor kan jeg ta utdanning for å bli fysioterapeut?

Ulike universitet og høyskoler i inn- og utland tilbyr fysioterapiutdanningen. Her får du en oversikt over hvor du kan utdanne deg som fysioterapeut.

Hva tjener en fysioterapeut?

Det er stor spredning i lønnsnivå for fysioterapeuter, avhengig av sektor og gjeldende tariff i de respektive områdene.