Bekkenløsning eller bekkenlåsning?

Ved Kvinnehelsesenteret er det svært mange som kommer til oss med plager og smerter i bekkenet, under og etter svangerskap. De ønsker råd og veiledning om hva de kan gjøre, og mange er bekymret for å få kroniske plager etter fødsel.

For det første er det viktig å få en god undersøkelse slik at man kan avgjøre hvor smerten kommer fra. Det er ofte vanskelig for pasientene å vite om det er korsrygg eller bekken som er problemet, og terapeutene undersøker også muskulatur og andre bløtvevsstrukturer. En korrekt diagnose er essensiell for behandling, trening og videre forløp.

 Hvis man ser på anatomien i bekkenet i svangerskap så oppstår det en «bekkenløsning» hos alle gravide, da de hormonelle endringene endrer bekkenfunksjonen og gjør bekkenet klart for fødsel. I dag skilles det mellom bekkenløsning og symptomatisk bekkenløsning, hvor sistnevnte er mer uforutsigbar og kan føre til alvorlige plager. Mange går feilaktig rundt og tror de har en symptomatisk bekkenløsning, men som egentlig er låsninger i ledd eller muskulære smerter.
Klinikk for Alle Kvinner

Så mange som annenhver kvinne opplever bekkensmerter i løpet av svangerskapet, men studier viser at kun ca 15% av kvinner har en symptomatisk bekkenløsning. Man vet fortsatt ikke sikkert hva som forårsaker dette, men trolig er endringer i leddbåndene årsaken. Denne smerten oppleves ofte som litt diffus, den er ofte lokalisert fremme over symfysen og gir typiske problemer som smerter i bekkenbunnen og gangvansker.

Bekkenlåsning derimot er som oftest lokalisert på en side bak i bekkenet, men kan også kjennes på begge sider. Den kan gi strålesmerter ned i setemuskulatur, lyske og lår, og smertene beskrives gjerne som skarpe eller som en stivhet. Låsninger kan oppstå når som helst i svangerskapet og er lette å identifisere ved undersøkelse.
I tillegg til låsninger i bekkenet kan man og få smerter i haleben, noe som kan gi store plager f eks i forbindelse med sitting. Halebenssmerter kan behandles både med kiropraktiske justeringer og bløtvevsteknikker.

Smerter i svangerskap er svært vanlig, men allikevel plagsomt og hemmende i forhold til daglig aktivitet og arbeidssituasjon. En god diagnose, riktig behandling og veiledning kan være med på å forhindre smerter og øke funksjonen slik at man får et bedre svangerskap. Velkommen til oss!

Picture of Sigrun Låg Kleiv

Sigrun Låg Kleiv

Kiropraktor. MNKF. MChiro. Kvinnehelsesenteret, Klinikk For Alle Majorstuen.

Flere artikler om kvinnehelse

Gravid smerter i korsrygg

Å være gravid er en fantastisk tid, men det kan også være en periode i livet hvor kvinner opplever plager i bekken og korsrygg for første gang.

La trening være din medisin

Våre terapeuter innehar kompetanse innen Pilates, MediYoga, er sertifiserte mammamagetrenere, personlig trenere og har spesialisert seg på trening i og etter graviditet.

Inkontinens

Ufrivillig lekkasje av urin, luft eller avføring er vanlig, men ikke normalt. Kvinner og menn i alle aldre kan oppleve å miste kontroll på funksjonene i underlivet.