Frozen shoulder

Frossen skulder, også kalt frozen shoulder eller adhesiv kapsulitt, er en ganske vanlig tilstand vi kommer over i klinikken. Det er flest kvinner (70 % av tilfellene) som får det, og tilstanden er mest vanlig mellom 50 og 70 års alder. Dessverre møtes mange pasienter av utsagn om at dette må gå over av seg selv. Det finnes effektiv behandling mot frossen skulder, og det er viktig å komme raskt i gang. Da kan smerten lindres, og sekundære plager forhindres.

Hva er frozen shoulder?

Tilstanden kan oppstå plutselig og uten foranledning, den kan oppstå som følge av et traume mot skulderen. Dette kan inkludere fall eller slag mot skulderen, og det kan også oppstå etter operasjoner som involverer immobilisering eller inaktivitet av skulder. Frossen skulder kan også oppstå som følge av underliggende tilstander som skulderleddsslitasje (osteoartritt) og pasienter med diabetes og thyroidealidelser er også mer utsatt for frossen skulder.

Frozen shoulder, tre faser

Frossen skulder deles tradisjonelt inn i tre faser; smertefull fast, stiv fase og opptinende fase. Årsaken til frossen skulder er dårlig forstått, men det involverer betennelse som medfører kontraksjon av leddkapselen som igjen leder svært begrenset bevegelse av skulderleddet. Lett forklart kan man tenke seg at leddkapselen er en pose som vakuumpakker skulderleddet. I den første fasen har pasienten gjerne problemer med å sove på skulderen og smerte i stort sett alle bevegelser som involverer skulderen. Fase to og tre involverer gjerne mindre smerte, men fortsatt sterkt begrenset bevegelighet. Tilstanden er sagt å gå over av seg selv i løpet av 3 år, men enkelte pasienter kan ha plager i så lenge som 7 år. Det som er verdt å merke seg er at den begrensede skulderbevegelsen over tid kan føre til muskelsvinn (atrofi) av muskulatur rundt skulderleddet. Dette vil i sin tid medføre en lenger rekonvalesens som krever lengre opptrening.

Symptomer på frozen shoulder

  • Kapsulært mønster – ekstern og intern rotasjon + abduksjon.
  • Smerte og begrenset bevegelse ved rotasjon bort fra kroppen og opp mellom skulderbladene.
  • Smerte og begrenset bevegelse når armen løftes ut fra kroppen.
  • Smerte verre om natten. 

Undersøkelse og bildediagnostikk

Riktig diagnose er viktig for rask og riktig behandling av frossen skulder. En klinisk undersøkelse innebærer at behandler tar en grundig sykehistorikk og det gjennomføres relevante kliniske tester av skulderen. 

Bildediagnostikk er relevant i diagnose av frossen skulder. Diagnostisk ultralyd er en foretrukket undersøkelsesmetode som er trygg og effektiv. Behandlere som er kompetente i dette kan utføre undersøkelsen ved første konsultasjon. Det er ikke behov for henvisning eller å vente på time.

MR kan også brukes i diagnose av frossen skulder. Det vil være behov for henvisning fra kiropraktor, manuellterapeut eller lege for dette.

 

Behandling frozen shoulder

Siden denne tilstanden har tre faser, vil behandling velges ut hvilken fase pasienten befinner seg i. Det er viktig med god informasjon om tilstanden og hvilket formål den eller de behandlingene som gis har. 

Ved tidlig intervensjon kan kortisoninjeksjon i skulderleddet både være smertedempende og redusere eller stanse utviklingen av den stive/frosne fasen. Kortisoninjeksjon bør gjøres veiledet av ultralyd for å sikre riktig posisjonering. 

Det vil være viktig med bevegelse og etter hvert trening av skulderen som tilpasses deg. 

Behandling av musklene rundt skulderen kan også være smertelindrende og øke bevegelse i skulderen. Det er et viktig supplement til eventuell medikamentell behandling på grunn av at muskulatur rundt skulderen og mellom skulderbladene vil påvirkes av tilstanden og kan bli et sekundært problem. 

 

Artikkel skrevet av Lunow, C.

Kiropraktor Christian Lunow har ekspertise innen diagnostisk ultralyd og injeksjonsbehandling, og utreder og lager behandlingsplaner for pasienter med overbelastningsskader/senebetennelser, bursitter, arthrose, kalsifisering av sener.

Artikkelforfatter: Christian Lunow, Klinikk for Alle Ski

 

Referanser

  1. Cho, C.-H., Bae, K.-C., & Kim, D.-H. (2019). Treatment Strategy for Frozen Shoulder. Clinics in Orthopedic Surgery, 11(3), 249. doi:10.4055/cios.2019.11.3.249
  2. Overlege Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6015