Svimmelhet

Svimmelhet og balanseproblematikk

Svimmelhet er en følelse av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Tilstanden kan oppstå akutt eller komme smygende, og oppleves ofte som svært plagsomt. Svimmelhet kan og skal diagnostiseres så nøyaktig som mulig. Det er en ganske vanlig tilstand hos eldre, men man må ikke slå seg til ro med utsagnet «det er nok bare alderen».

I denne artikkelen kan du finne informasjon om:

Vanlige årsaker til svimmelhet og balanseforstyrrelser

Svimmelhet og kvalme

Muskel- og skjelettplager som fører til svimmelhet

Balansenerven i det indre øret

Hva er BPPV?

Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet

Behandling av svimmelhet hos Klinikk for Alle

Vanlige årsaker til svimmelhet og balanseforstyrrelser er:

  • Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeve/bittproblemer 
  • Påvirkning fra indre øre (virus på balansenerven, «krystallsyke«, Menièrs sykdom).
  • Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet.
Svimmelhet

Svimmelhet og kvalme

Kvalme er et vanlig symptom som følger med et svimmelhetsanfall. Når hjernen mottar motstridige signaler fra forskjellige sanseorganer, oppstår det «kaos» i tolkningen av disse, hvilket kan medføre kvalme. 

Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeven som årsak til svimmelhet

I kroppens ledd og muskler finnes følere, så kalte reseptorer, som sender signaler til hjernen om spenningsgrad og posisjon. Når ledd låser seg og blir stramme, og muskler blir spente, kan det føre til svimmelhet. En vurdering av funksjonsfeil i fremfor alt nakken og kjeven, er viktig å utføre dersom man mistenker påvirkning fra muskler og ledd. 

Det indre øret, balansenerven og krystaller

På høyre side av bildet oven så kan du se hørselsnerven (cochlear nerve) og balansenerven (vestibular nerve) i blått. Etter en øvre luftveisinfeksjon kan det sette seg virus på balansenerven, som kan føre til svimmelhet.

En av de vanligere årsakene til svimmelhet er krystallsyken, der kalkkrystaller i det indre øret løsner fra sitt membran og går ut i buegangene. Inne i buegangene er det en tregt-flytende veske som gir hjernen informasjon om hodets posisjon. Når krystaller løsner og setter seg i buegangen, vil det sende signaler til hjernen om at du gjør hodebevegelser du ikke gjør. Dette leder til svimmelhet, ofte når du snur hodet, eller går fra liggende til sittende omvendt. Buegangene kan du se til høyre i bildet oven (semicircular canals). Det er 3 bueganger i hvert øre, som utgjør en «gyro» som til enhver tid forteller hjernen din hvordan hodet er posisjonert. 

Hva er BPPV?

BPPV er den medisinske termen for krystallsyken. Det står for benign peryxosmal positional vertigo, eller på norsk: godartet anfallspreget svimmelhet som utløses av stillingsendring av hodet. Les mer om krystallsyken her

Svimmelhet
Bruk av en så kalt biaksial stol (TRV-stol) for behandling av svimmelhet

Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet

Som regel vil undersøkelse av buegangene (krystaller) og nakke/ kjeve (muskelspenninger og låsninger) lede til en diagnose og rett type behandling for å bedre problemet. Det finnes også andre årsaker til svimmelhet.
Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram. Kiropraktor, balansefysioterapeut og lab assistenter samarbeider tett om pasienten for å få pasienten raskest mulig frisk. Vi konfererer også tett med øre-nese-hals-spesialister for å gi deg best mulig oppfølging. 

Svimmelhet

Ved krystallsyken kan man utføre forskjellige manøvre for å sette krystallene tilbake på plass igjen. Manøveren vi utfører gjøres på bakgrunn av hvilket øre og hvilken buegang som er påvirket. På videon ser du et eksempel på hvordan det kan se ut med en øvelse for rehabilitering. Hvilken type behandling og øvelse akkurat du trenger hjelper vi deg med på klinikken. 

Behandling av svimmelhet hos Klinikk for Alle

Kiropraktor:

  • Kiropraktor med etterutdanning i nevrologi og spesialkompetanse på nevrologisk utredning og rehabilitering. I tillegg lang erfaring på funksjonsundersøkelser av nakke, kjeve og kranium. Kiropraktoren har også henvisningsrett til øre-nese-halslege.

Balansefysioterapeut

  • Balansefysioterapeuter med etterutdanning i nevrologi og balanseforstyrrelser. I tillegg kompetanse på balansetrening og rehabilitering.
  • Behandlingen består av funksjonelle øvelser og manuell terapi.
  • Legehenvisning ikke nødvendig.

Følgende klinikker tilbyr behandling av svimmelhet og balanseproblematikk:

 

Artikkel skrevet av Minnesjord, E.

Kiropraktor Edle Minnesjord jobber på neuroavdelingen på Majorstuen. Og har klinisk erfaring fra Wales og Norge. Hun behandler plager i muskel og -skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveproblematikk, hodepine og svimmelhet. 

Edle_Minnesjord_Klinikk_for_Alle

Artikkelforfatter: Edle Minnesjord, Klinikk for Alle Majorstuen

Referanser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28981340

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5384823/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24061769