Spenningshodepine

I denne artikkelen ser vi nærmere på:

Hva er spenningshodepine?

Episodisk eller kronisk spenningshodepine

Spenningshodepine tips

Årsaker til hodepinen

Behandling

Hva er spenningshodepine?

Spenningshodepine, eller tensjonshodepine ofte forkortet “TTH”, er en episodisk- eller kronisk hodepine. Den karakteriseres ofte som “et stramt bånd rundt hodet”.

Den er kjent å være av trykkende eller pressende karakter og øker gjerne i styrke i løpet av dagen. Hodepinen oppleves som regel på begge sider, men kan også oppleves kun på den ene siden. Som ved migrene kan noen oppleve lyd- eller lysskyhet, men dette er langt sjeldnere enn ved migrene. Kvalme og svimmelhet er ikke helt uvanlig å oppleve, men oppkast ser man ikke ved denne hodepinen. Mange forbinder det med en stresshodepine. Fysisk aktivitet kan ha positiv effekt og vil som regel ikke forverre symptomene ved spenningshodepine. Dette kan være en viktig diagnostisk faktor for å skille mellom andre type hodepiner. Den eksakte årsaken for spenningshodepinen er ukjent, men perifere smertemekanismer spiller trolig en viktig rolle sammen med biopsykososiale faktorer. Mer om dette under årsaker til hodepinen.

Spenningshodepine er en primær hodepine, som vil si at det ikke er en bakenforliggende årsak til hodepinen, den er ufarlig. Det er den vanligste hodepinen med en livstidsprevalens som varierer mellom studier på 30 – 78 %.

Episodisk eller kronisk spenningshodepine

Noen opplever tensjonshodepine episodisk, mens andre har den kronisk. Episodisk tensjonshodepine deles inn i sjelden eller hyppig, hvor sjelden vil si mindre enn én episode hver måned. Den er kronisk hvis den er tilstede mer enn 15 dager i måneden over minst tre påfølgende måneder.

Det er viktig å huske at med kronisk betyr det ikke at man har denne tilstanden for alltid, at den er “uhelbredelig”, som mange dessverre forbinder med dette negativt ladede begrepet. Det betyr heller at det er langvarige plager, og i dette tilfelle da mer enn tre måneder. Jo tidligere man blir utredet og får en behandlingsplan kan dermed spille en viktig rolle for hvor lenge man faktisk sliter med disse plagene.

Vi i Klinikk for Alle har lang og bred erfaring med behandling av akutt og kronisk spenningshodepine, og vil sette opp den behandlingsplanen som passer best for deg.

Spenningshodepine tips

Ved gjentatte episoder av episodisk spenningshodepine handler det om å få utredet plagene før den blir kronisk, og dermed satt opp en behandlingsplan skreddersydd deg og dine symptomer. Selv om det finnes noen generelle tips for tensjonshodepine så vil ingen oppleve plagene helt likt, og rådene vil derfor tilpasses det enkelte individ når dere oppsøker hjelp hos oss. Det er likevel noen gode generelle råd i hverdagen, som kan hjelpe:

Noen generelle råd og tips:

 • Minimaliser negativt stress i hverdagen: Prøv å unngå unødvendig stress/bli kjent med hva som trigger symptomene.
 • Hodepinedagbok: Få en oversikt over hodepinen. Dette vil kunne hjelpe både deg selv på egenhånd, og evt terapeut du oppsøker.
 • Ta deg pauser fra mobilen: Begrens tiden du bruker daglig på å kikke ned på telefon.
 • Juster posisjonen du sover i: Finn en avslappet posisjon, gjerne på ryggen eller siden, hvor nakken er i nøytral posisjon.
 • Fysisk aktivitet: Gjør noe du trives med, måtte det være å gå tur i skogen, yoga eller å gå på treningssenter.
 • Få hjelp med å sette opp en behandlingsplan: En behandlingsplan vil ofte inkludere både manuell behandling og aktive tiltak (øvelser) du må gjøre hjemme, for å nå målene i planen.

Årsaker til spenningshodepine:

Den eksakte årsaken bak hvorfor spenningshodepine oppstår er ukjent, men det er likevel flere antatte predisponerende faktorer, altså antatte utløsende faktorer for hodepinen. Enkelte studier foreslår en sammenheng mellom episodisk spenningshodepine og stress. I TTH- sammenheng kan det bety en intens arbeidsdag foran PCen med høye skuldre og uheldig posisjon for nakken. Når det kommer til kronisk og episodisk hyppig spenningshodepine antas det at spente muskler i den øvre delen av nakken og rundt kraniet kan være utløsende faktorer.

Noen mulige årsaker:

 • Musculus suboccipitalis er en liten muskelgruppe som forbinder hodet med de to øverste nakkevirvlene. Disse musklene har et ekstremt høyt antall muskelspoler (strekkreseptorer) per gram muskelmasse, noe som gjør dem sensitive til stress. Trolig kan disse spille en viktig rolle ved tensjonshodepine.
 • Stress. Den mest vanlige rapporterte utløseren for tensjonshodepine.
 • Smertesensitivitet. Økt følsomhet og redusert terskel for respons på nociseptiv stimuli (“smerte”).

Behandling

Våres terapeuter i Klinikk for Alle jobber evidensbasert, altså etter den beste tilgjengelige forskningen. Behandlingsteknikkene som ofte blir brukt rundt disse plagene er diverse muskel- og ledd teknikker. Dette vil variere og tilpasses hver enkelt pasient.

Ut i fra forskningen som eksisterer på dette området virker det å være en enighet om manuell behandling på tilstanden, og dens effekt. Diverse muskel- ledd teknikker kombinert, ser tilsynelatende ut til å ha den beste effekten. Hos oss i Klinikk for Alle møter du dyktige og faglig oppdaterte terapeuter, som vil sørge for at du blir utredet for riktig type hodepine og dermed får den beste behandlingsplanen.

Videre vil kartlegging av hvorfor du får hodepinen kunne være et viktig verktøy. Her vil en “hodepinedagbok” kunne gjøre seg nyttig for den videre behandlingsplanen.

Behandlingsplanen vil ofte variere fra person til person, på grunnlag av din sykehistorie og helheten av dine symptomer tatt med i betraktning.

Klinikk for Alle har dyktige terapeuter som vil hjelpe deg å komme til i bunns i hva som faktisk skaper disse plagene.


Har du noen spørsmål angående spenningshodepine kan du sende mail til Petter.Nordby@klinikkforalle.no

Petter Nordby

Skrevet av Petter Nordby, Osteopat D.O ved https://klinikkforalle.no/vare-klinikker/agder/kristiansand

Referanser:

 1. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition (ICHD-3). Tension type headache. Lesedato 05. Mai 2020. Tilgjengelig fra:

https://ichd-3.org/2-tension-type-headache/

 1. Norsk Helseinformatikk (NHI). Spenningshodepine. Lesedato 10.03.2022:

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/spenningshodepine/

 1. Kamali F, Mohamadi M, Fakheri L, Mohammadnejad F. Dry needling versus friction massage to treat tension type headache: A randomized clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 2019 Jan;23(1):89-93. doi: 10.1016/j.jbmt.2018.01.009. Epub 2018 Jan 31. PMID: 30691768
 2. Kietrys et al., 2014. Dry needling for management of pain in the upper quarter and craniofacial region. Curr. Pain Headache Rep., 18 (2014), pp. 1-9
 3. Ghanbari et al., 2012. The effect of trigger point management by positional release therapy on tension type headache. NeuroRehabilitation, 30 (2012), pp. 333-339 
 4. Berggreen et al., 2012. Treatment of myofascial trigger points in female patients with chronic tension-type headache–a randomized controlled trial. Adv. Physiother., 14 (2012), pp. 10-17