Krystallsyke

Hvert år oppsøkes Klinikk for Alle av flere tusen pasienter som plages av akutt eller kronisk Krystallsyke. Krystallsyke er en ufarlig lidelse som forårsaker plutselig og svært ubehagelig svimmelhet ved hodebevegelser, eller når man skifter stilling. Lidelsen kan ramme i alle aldre, men forekommer hyppigst blant dem mellom 40-70 år.

Krystallsyken har et karakteristisk symptombilde. Diagnosen bekreftes som regel når man legger pasienten på ryggen og fører hodet i bestemte stillinger som utløser svimmelhet og typiske rytmiske øyebevegelser.

Årsaken til krystallsyken er mest sannsynlig at små partikler (otolitter) i det indre øret løsner og beveger seg til balanseorganet (buegangene). Der forårsaker de bevegelse av væske og følehår som hjernen tolker som rotasjon når pasienten beveger hodet eller skifter stilling.

På Klinikk for Alle er det fysioterapeuter og kiropraktorer med spesialkompetanse som stiller diagnose, og utfører reposisjoneringsmanøvre, for å føre de små partiklene tilbake dit de hører hjemme. I noen tilfeller der symptomene vedvarer, kan man oppnå gode resultater ved hjelp av en TRV-stol (se bilde under). Dette er en spesialstol der pasienten spennes fast og føres i bestemte plan og bevegelser for å løsne på gjenstridige partikler. Denne stolen har vi ved våre klinikker på Majorstuen i Oslo og Sola i Rogaland.

Dersom du lider av krystallsyke kan Klinikk for Alle hjelpe deg. Vi har Balansesentre i Kristiansand, Majorstuen og Sola som innehar spesialkompetanse på diagnostisering og behandling av krystallsyke med TRV-Stol

Majorstuen_11_600_399.jpg