Krystallsyke

Krystallsyke er en ufarlig men plagsom lidelse som forårsaker plutselig og svært ubehagelig svimmelhet ved hodebevegelser, eller når man skifter stilling. Lidelsen kan ramme i alle aldre, men forekommer hyppigst blant dem mellom 40-70 år.

Hva er krystallsyke/ BPPV?

Årsaken til krystallsyken er mest sannsynlig at små partikler (kalkkrystaller kalt otolitter) i det indre øret løsner og beveger seg til balanseorganet (buegangene). Inne i buegangene er det bevegelse av væske og følehår, og når krystallene løsner påvirker disse hjernens signaler fra balanseorganet. Når hodet kommer i en bestemt posisjon blir det en feiltolkning av signalene, og det oppstår akutt svimmelhetsanfall. Den medisinske termen for dette er BPPV, eller benign paryxosmal posisjonell vertigo.  

Krystallsyke
Buegangene (semicircular kanals). ser du til høyre på bildet. Det er 3 bueganger per øre, som alle er smart posisjonert slik at hjernen får «tre-dimensjonell informasjon» om hodets posisjon til enhver tid.

Diagnose

Diagnosen bekreftes som regel når man legger pasienten på ryggen og fører hodet i bestemte stillinger som utløser svimmelhet og typiske rytmiske øyebevegelser, kalt nystagmus. Ved å bruke noen spesielle briller kalt Frenzel-briller eller nystagmusbriller, kan man på en enklere og mer effektiv måte diagnostisere hvilken buegang som er påvirket av krystaller. 

Behandling

For å «reposisjonere krystallene» brukes manøvre der man legger hodet i spesielle posisjoner i sekvenser, som hjelper hjernens tolkning av de forskjellige delene av sanseapparatet. Ofte oppnår man rask bedring ved behandling. Hvilke posisjoner pasienten skal ligge i og hvor lenge, finner vi ved undersøkelsen. Dersom det kreves kan man også bruke forskjellige hjelpemidler, som en TRV-stol

Klinikk for Alle – kompetanse på svimmelhet

Hvert år oppsøkes Klinikk for Alle av flere tusen pasienter som plages av akutt eller kronisk krystallsyke. Fysioterapeuter og kiropraktorer med spesialkompetanse på nervesystemet og svimmelhet stiller diagnose, og utfører reposisjoneringsmanøvre, for å føre de små partiklene tilbake dit de hører hjemme. I noen tilfeller der symptomene vedvarer, kan man oppnå gode resultater ved hjelp av en så kalt TRV-stol. Dette er en spesialstol der pasienten spennes fast og føres i bestemte plan og bevegelser for å løsne på gjenstridige partikler. Denne stolen har vi ved våre klinikker på Majorstuen i Oslo, Sola i Rogaland, og i Kristiansand. 

Dersom du lider av krystallsyke kan Klinikk for Alle hjelpe deg. Vi har Balansesentre i Kristiansand, Majorstuen og Sola som innehar spesialkompetanse på diagnostisering og behandling av krystallsyke med TRV-Stol.
Bildet viser behandling med biaksal stol, også kalt TRV-stol.

Her er eksempel på hvordan det kan se ut ved undersøkelse (på videoen fremre buegang):


Artikkel skrevet av Minnesjord, E.

Kiropraktor Edle Minnesjord jobber på neuroavdelingen på Majorstuen. Og har klinisk erfaring fra Wales og Norge. Hun behandler plager i muskel og -skjelettsystemet med en spesiell interesse for kjeveproblematikk, hodepine og svimmelhet. 

Edle_Minnesjord_Klinikk_for_Alle

Artikkelforfatter: Edle Minnesjord, Klinikk for Alle Majorstuen