Medialt tibialt stressyndrom (beinhinnebetennelse)

Hva er Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) (beinhinnebetennelse)?

Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) (også kjent som beinhinnebetennelse) er en lokal overbelastningsskade i skinnebeinet. Tilstanden medfører smerter langs innsiden av skinnebeinet under og etter trening.

Til tross for at tilstanden også kalles beinhinnebetennelse er det ikke snakk om en betennelse, og betennelsesdempende legemidler har derfor liten effekt.

De som utvikler tilstanden oftest er utøvere i løp- og hoppidretter, og militært personell, gjerne i forbindelse med nyoppstartet aktivitet eller økning i treningsbelastning. Når treningsbelastningen øker og beinet får for lite restitusjon kan dette føre til en stressreaksjon i skinnebeinet. Grunnen til at vi får smerter i akkurat dette området av skinnebeinet hkommer av at denne delen av beinet utsettes for størst totalbelastning/stress under vektbærende aktiviteter.
 

Risikofaktorer

Kvinner har over dobbelt så høy risiko for å utvikle tilstanden som menn. Dette knyttes blant annet til «den kvinnelige utøvertriaden» (en kjent sammenheng mellom kalloriunderskudd, redusert østrogennivå og menstruasjonstap, og dårligere beinhelse), tynnere skinnebein, og forskjeller i biomekanikk.

Blant begge kjønn ser vi at faktorer som beingeometri, biomekanikk, vekt og BMI, muskelstyrke i legg og hofte, skotøy og underlag – i tillegg til en rekke andre faktorer – påvirker risikoen for å utvikle tilstanden. Utøvere som har hatt tilstanden før har 3,7 ganger så høy risiko for å utvikle tilstanden under en ny treningssesong.

 

Å stille diagnosen

Diagnosen er ofte enkel å stille, men flere andre tilstander kan gi like symptomer  – inkl. tretthesbrudd og kronisk muskellosjesyndrom. For å stille diagnosen må smertene være treningsindusert, oppleves på innsiden av skinnebeinet, og det er vondt å trykke mot et minimum 5 cm langt område langs innsiden av skinnebeinet. Det er sjelden nødvendig med bildediagnostiske undersøkelser.

 

Behandling

Behandlingen består primært av belastningsrestriksjon (redusere treningsmengde og intensitet), å øke kapasiteten til å tåle belastningen (styrketrening av legg- og hoftemuskulatur og tilpasset løpetrening), og modifisering av disponerende faktorer (inkl. løpeteknikk, skotøy, ernæring). Gradert løpetrening har lenge vært en hjørnestein i behandlingen av MTSS, og innebærer at man følger et individuelt tilpasset løpeprogram som har til hensikt å stimulere til bedring av stressreaksjonen i beinet.

Tilstanden kommer oftest tilbake om man kun forsøker å «hvile seg bra», uten å modifisere faktorene som bidro til at tilstanden fikk utvikle seg, og for mange utøvere er tilstanden derfor et hyppig tilbakevendende problem.

Les mer på www.mtss.no/mtss-beinhinnebetennelse