Kognitiv terapi Storo

Tilbud om kognitiv terapi, Klinikk for Alle Storo

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Kognitiv terapi har veldokumentert effekt på blant annet depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser m.m.

Cecilie Myhrer Øiangen

Jeg er utdannet Kognitiv terapeut ved Norsk forening for kognitiv terapi. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Tankene våre har en stor kraft, og påvirker våre følelser og atferd. Ved store belastninger i hverdagen kan negative og lite hensiktsmessige tanker få stor plass. Et viktig mål er å bryte uhensiktsmessige onde sirkler som bidrar til å opprettholde psykiske helseproblemer. Det er pasientens opplevelse av situasjonen og pasientens behov som står i sentrum for samtalene. Innen Kognitiv terapi er det utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser. Ved å oppdage og utfordre våre tankemønstre, kan vi påvirke følelsene våre, se nye muligheter og handlingsalternativer.
Jeg har samtaler med mennesker som er i en vanskelig livssituasjon av ulike årsaker. Langvarige smerter/ubehag kan påvirke din psykiske helse, og som et supplement til behandling kan samtaler bidra til økt mestring og bedret livskvalitet. Stress og bekymring privat eller på jobb over tid kan føre til grader av nedstemthet, mild til moderat depresjon. Jeg har også samtaler ved lav selvfølelse, angst, sosial angst, fobier og panikkangst.
Jeg er fra tidligere utdannet Intensivsykepleier, veileder og helsesykepleier. Jeg har lang erfaring med samtaler til unge og voksne.