Osteopat

Klinikk for Alle undersøker og behandler plager relatert til muskler og skjelett siden 1989.

Vi tilbyr erfarne og kvalifiserte osteopater som bruker en helhetlig tilnærming for å behandle muskel- og leddplager.

Hva gjør en osteopat?

Osteopati er en helhetlig metode for behandling av muskel- og leddsykdommer som tar hensyn til kroppens iboende evne til selvhelbredelse.

I stedet for bare å behandle symptomer, fokuserer osteopati på å finne og behandle de underliggende årsakene til leddsmerter, muskelubehag og andre muskel- og skjelettproblemer.

Osteopati bruker manuelle teknikker for å gjenopprette balanse og optimal funksjon i muskler, ledd, nerver og annet vev. Den er basert på en detaljert studie av kroppens anatomi, fysiologi og biomekanikk.

Hva behandler en osteopat?

Mange muskel- og skjelettplager, som ryggsmerter, ubehag i nakken, skuldersmerter, hofte- og knesmerter, hodepine, muskelstrekk, idrettsskader og mer, kan ha nytte av osteopati.

Osteopati kan også brukes som en komplementær terapi for å hjelpe pasienter med en rekke sykdommer, inkludert de med symptomer knyttet til muskler og ledd, for eksempel fibromyalgi, leddgikt og andre tilstander knyttet til kronisk smerte.

Første gang hos osteopat?

Kosultasjonen starter alltid med en samtale hvor osteopaten ønsker en grundig gjennomgang av din sykehistorie. Målet med samtalen er at du med egne ord beskriver dine smerter og plager.

Det vil bli stilt spørsmål om eventuelle sykdommer, stressfaktorer, arbeidssituasjon osv slik at osteopaten får nødvendig informasjon for å finne sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Denne samtalen danner grunnlaget for vidre undersøkelse, som igjen fører frem til en individuell behandlingsplan.

Osteopaten vurderer også om det er behov for videre undersøkelser og kan gi deg:

Vanlige spørsmål om osteopati

Ja, Osteopat er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Fra 2022 må osteopater følge Lov om helsepersonell mv. og relaterte lovverk og forskrifter om blant annet faglig forsvarlighet og journalføring, på lik linje med annet helsepersonell.

Osteopati er fra 2022 en autorisert profesjon, lovregulert gjennom helsepersonelloven.

Nei, i Norge trenger man ikke henvisning fra lege eller annen helsepersonell for å få behandling hos en osteopat. Osteopati er en egen lovregulert helseprofesjon, og pasienter kan selv velge å oppsøke en osteopat uten henvisning.

Enkelte opplever å bli trette og slitne, mens andre kan føle seg fulle av energi etter behandling. Forbigående ømhet og tretthet kan forekomme.

Det varierer. Først og fremst pga. den enkelte osteopats leieutgifter. Hvor lang tid som er satt av til konsultasjonen vil også være en faktor som spiller inn her.

Behandling i sentrale områder/byer koster 600-1200 kr, mens utenfor byene vil det som regel være noe lavere priser.

Det anhenger av hva du behandles for. Generelt sett bør du som pasient merke en tydelig forbedring etter 6-8 behandlinger. Noen ganger kreves flere eller færre behandlinger.

Terapeut som utfører osteopatbehandling

Når bør du gå til osteopat?

En osteopat kan se pasienter med en rekke forskjellige symptomer, men de vanligste grunnene til å oppsøke en osteopat er:

ryggsmerte, nakkesmerter, hode- og kjevesmerter, bryst- og mavesmerter, bekkensmerter, svimmelhet, øresus, vannlatingsproblemer, idrettsskader, arm- og håndleddssmerter, spedbarnskolikk, KISS-KIDD syndrom, støttebehandling ved sykdommer i luftveiene, hjerte- og karsykdommer, fordøyelsessystemet, urinveiene samt det hormonelle systemet.

Finn din nærmeste osteopat