Kardiologisk undersøkelse

Har du høyt blodtrykk, høye kolesterol verdier eller hjerte- karsykdommer i familien? Hos oss kan du få en mer nøyaktig kardiologisk undersøkelse med måling av blodtrykket ditt!

Klinikk for Alle Majorstuen tilbyr nå et nytt apparat for å måle blodtrykket. Via en ”sensorklokke” på håndleddet måles pulsbølgene i hovedpulsåren (aorta). Man legger så disse tallene sammen med tallene fra en tradisjonell blodtrykksmåling og får da beregnet det sentrale blodtrykket.

”Apparatet måler det sentrale blodtrykket i aorta som ligger mye nærmere både hjernen og hjerte. Studiene viser at dette kan gi en svært god vurdering av pasienters risiko for å få både hjerneslag og hjerteinfarkt”, sier professor David Russell ved Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet. (Dagbladet 2011)

Studien hvor dette blodtrykksapparatet har blitt testet er publisert i Journal of the American College of Cardiology. Denne studien konkluderer med at målingene apparatet gjør er 99 % nøyaktige, sammenlignet med måling av blodtrykk ved hjelp av et kateter i hjerte.

Klinikk for Alle Majorstuen tilbyr sine kunder denne typen måling og kardiologisk undersøkelse. For mer informasjon eller timebestilling av kardiologisk undersøkelse ring 02325 eller benytt vår online booking.