Svimmelhet og balansesenter

Svimmelhet og dårlig balanse er vanlige helseproblemer. I en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå svarte 10 % at de hadde vært plaget av disse symptomene i løpet av de siste tre månedene. Svimmelhet skyldes ofte sykdommer i det indre øret, balansenerven eller dens forbindelser til hjernen. Dette kalles vestibulære sykdommer.

Sliter du med svimmelhet, ustøhet eller andre former for balanseproblemer?

Klinikk For Alle har egne balansesentre for deg som trenger rask og sikker diagnose og påfølgende behandling.

Svimmelhet og balanseproblemer kan skyldes flere årsaker. Mest vanlig er forstyrrelser i likevektsorganet (det indre øret). Likevektsorganet er et lite område med 5 sensorer som forteller hjernen om man er i bevegelse og hvilken retning hodet eller kroppen beveger seg i. I tillegg er det ørets oppgave å stabilisere øyet slik at vi kan se på ting selv om vi beveger hodet. Det indre øret er med andre ord kroppens speedometer og stabiliseringsorgan. Hvis informasjonen fra øret, øyne og kropp ikke stemmer overens føler vi oss svimle eller ustø. Noen kan også ha en følelse av ørhet eller kvalme, andre synes det er vanskelig å se på fjernsyn eller PC ,og noen blir uvel av å gå på kjøpesentre eller ujevnt underlag. Desto mer komplekse symptomene er desto større er sjansen for at plagene også skyldes nevrologiske faktorer som bør utredes.

Svimmelhet og Balansesenter

Som regel er balanserelaterte plager enkle å behandle og den mest vanlige formen for svimmelhet kalles krystallsyke. Krystallsyke er en ufarlig lidelse som forårsaker plutselig og svært ubehagelig svimmelhet ved hodebevegelser, eller når man skifter stilling. Årsaken til krystallsyken er mest sannsynlig at små partikler (otolitter) i det indre øret løsner og beveger seg til balanseorganet (buegangene) der de forårsaker bevegelse av væske og følehår som hjernen feiltolker som rotasjon når pasienten beveger hodet eller skifter stilling.

På våre ulike balansesentre og balanseavdelinger har vi fysioterapeuter og kiropraktorer med spesialkompetanse som utfører reposisjoneringsmanøvre for å føre de små partiklene tilbake dit de hører hjemme.

Men det er også andre årsaker til svimmelhets- og balanseforstyrrelser. Disse er:

  • Nevrologiske forstyrrelser
  • Vestibularisnevritt (Virus på Balansenerven)
  • Menieres sykdom
  • Migrene
  • Labyrintitt

Våre terapeuter som jobber ved våre ulike balansesentre har lang erfaring med å undersøke og behandle svimle pasienter. På førstegangskonsultasjonen ønsker vi å finne ut om din svimmelhet skyldes funksjonsfeil eller sykdom i øret, eller nevrologiske forstyrrelser.

Dersom det er nevrologisk årsak til dine plager vil du bli anbefalt videre utreding hos et av våre Nevrosentre ved Klinikk for Alle Kristiansand, Majorstuen, Sola, Stavanger eller Skøyen som blant annet benytter ulike teknologiske og databaserte undersøkelser (videonystagmografi og posturografi) for å lokalisere hvilke deler av hjernen som ikke samarbeider på riktig måte, og som trenger stimulering.

En vesentlig del av behandlingen på Balansesenteret er at pasienten blir instruert i spesifikke øvelser man kan utrede på våre Nevrosentre på Klinikk for Alle Sola i Rogaland, Klinikk For Alle Majorstuen i Oslo eller Klinikk for Alle Kristiansand i Agder.

Følgende klinikker har også utstyr og kompetanse til å behandle balanse- og svimmelhets problematikk: