Svimmelhetssenter

Svimmelhet og dårlig balanse er vanlige helseproblemer. I en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå svarte 10 % at de hadde vært plaget av disse symptomene i løpet av de siste tre månedene. Svimmelhet skyldes ofte sykdommer i det indre øret, balansenerven eller nervens forbindelser til hjernen. Dette kalles vestibulære sykdommer. I Klinikk for Alle er flere kompetansesentre spesialisert på svimmelhet.

Sliter du med svimmelhet, ustøhet eller andre former for balanseproblemer?

Klinikk for Alle har egne balansesentre for deg som trenger rask og sikker diagnose og påfølgende behandling. På Svimmelhetssentrene jobber terapeuter som har kunnskap og utstyr som kan bidra til å finne årsaken til hvorfor du er svimmel. Vi henviser videre til undersøkelser hos øre-nese-hals spesialist eller annen spesialist dersom vi ser behovet for det.

Hvorfor blir vi svimle?

Svimmelhet og balanseproblemer kan ha flere årsaker. Mest vanlig er forstyrrelser i likevektsorganet (det indre øret). Likevektsorganet er et lite område som forteller hjernen om man er i bevegelse, og i hvilken retning hodet eller kroppen beveger seg. I tillegg er det ørets oppgave å stabilisere øyet slik at vi kan se på ting selv om vi beveger hodet. Det indre øret er med andre ord kroppens «speedometer» og stabiliseringsorgan. Hvis informasjonen fra øret, øyne og kropp ikke stemmer overens, føler vi oss svimle eller ustø.

Noen kan også ha en følelse av ørhet eller kvalme, andre synes det er vanskelig å se på fjernsyn eller PC, og noen blir uvel av å gå på kjøpesentre eller ujevnt underlag. Desto mer komplekse symptomene er desto større er sjansen for at plagene også skyldes nevrologiske faktorer som bør utredes.

 

Svimmel person

Krystallsyke

Som regel er balanserelaterte plager enkle å behandle. Den mest vanlige formen for svimmelhet kalles krystallsyke. Krystallsyke er en ufarlig lidelse som forårsaker plutselig og svært ubehagelig svimmelhet ved hodebevegelser, eller når man skifter stilling. Årsaken til krystallsyken er mest sannsynlig at små partikler (otolitter) i det indre øret løsner og beveger seg til balanseorganet (buegangene) der de forårsaker bevegelse av væske og følehår som hjernen feiltolker som rotasjon når pasienten beveger hodet eller skifter stilling.

På våre balansesentre har vi kiropraktorer og fysioterapeuter med spesialkompetanse som utfører reposisjoneringsmanøvre for å føre de små partiklene tilbake dit de hører hjemme.

Det er også andre årsaker til svimmelhets- og balanseforstyrrelser enn krystallsyken, disse er:

• Nevrologiske forstyrrelser
• Vestibularisnevritt (virus på balansenerven)
• Menieres sykdom
• Migrene
• Labyrintitt

Våre terapeuter som jobber ved våre ulike svimmelhetsentre har lang erfaring med å undersøke og behandle svimle pasienter. På førstegangskonsultasjonen ønsker vi å finne ut om din svimmelhet skyldes funksjonsfeil eller sykdom i øret, eller nevrologiske forstyrrelser.

Dersom det er nevrologisk årsak til dine plager vil du bli anbefalt videre utreding hos et av våre Nevrosentre ved Klinikk for Alle Majorstuen, Skøyen, Kristiansand, Sola, eller Mjøndalen som blant annet benytter ulike teknologiske og databaserte undersøkelser (videonystagmografi og posturografi) for å lokalisere hvilke deler av hjernen som ikke samarbeider på riktig måte, og som trenger stimulering.

Våre avdelinger som har særlig kompetanse og utstyr for undersøkelse og behandling av svimmehlet, finner du på Klinikk For Alle Majorstuen og Skøyen i Oslo, Klinikk for Alle Sola i Rogaland, Klinikk for Alle Kristiansand i Agder, og Klinikk for Alle i Mjøndalen i Viken.

Følgende klinikker har også utstyr og kompetanse til å behandle balanse- og svimmelhets problematikk: