Nevrosenter - nevrologisk rehabilitering

Vi tar vare på deg

Nevrologisk rehabilitering

Klinikk for Alle Nevrosenter finner du ved flere av våre klinikker; Majorstuen, Skøyen, Kristiansand, Sola og Mjøndalen. Dette er rehabiliteringssentre for mennesker med hjerneskade og funksjonelle svakheter i nervesystemet som f.eks svimmelhet.

Behandlingen vår er basert på nevrovitenskapelig forskning som er læren om hvordan hjernen og nervesystemet påvirker og styrer kroppens funksjoner, og hvordan skader og funksjonelle svakheter kan forårsake symptomer og plager.

Hos Klinikk for Alle Nevrosenter er det terapeuter med 3 eller flere års tilleggsutdannelse og grad i funksjonell nevrologi som undersøker og tilrettelegger pasientens rehabiliteringsprogram.