Psykolog

Klinikk for Alle undersøker og behandler plager relatert til muskler og skjelett siden 1989.

Vi tilbyr samtaleterapi og rådgivning hos psykolog på Klinikk for Alle Lade.

Hva slags behandlingsmetoder utfører våre psykologer?

Samtaleterapi utøves i mange former. Kognitiv terapi og psykodynamisk terapi (eller varianter av disse to) er de mest vanlige. Kognitiv terapi/adferdsterapi har mest fokus på hvordan tanker og tankemønster påvirker følelser og handling.

Psykodynamisk terapi er en emosjonsfokuserte terapiretning. Den fokuserer på hvordan konfliktfylte følelser kan drive angst, samt hvordan våre forsøk på å håndtere følelser kan skape helseplager. Psykodynamisk korttidsterapi er betydelig modernisert og tilpasset til å brukes i korte behandlingsforløp.

Til forskjell fra kognitiv terapi, er denne samtaleterapien mer opptatt av følelser enn tanker, og at ny forståelse og erkjennelser må oppleves her og nå – ikke bare forstås intellektuelt. Mange psykologer vil tilpasse terapimetoden til den pasienten og utfordringen de jobber med.


Noen ganger passer det best å jobbe med utfordringen i form av psykologisk rådgivning. Da vil fokuset være mindre på det indre følelseslivet, og mer på handlinger og tiltak for økt livskvalitet. Det kan være at pasienten lærer verktøy og metoder, en jobber med endring av livsstil, en øver på ferdigheter, en får hjelp til å lage en målrettet plan for de endringer en ønsker (coaching), eller annet.

Bilde av psykolog som snakker med pasient

Kjenner du deg igjen i noen av disse?

•  Sliter du med angst eller depresjon?
•  Har du opplevd smertefulle tap og sorg?
•  Plages du med traumer og vonde minner?
•  Er du i en krevende jobb eller livssituasjon, og ønsker å gjenvinne kontroll?
•  Har du opplevd samlivsbrudd eller andre krevende livsendringer, og behøver å få sortert tankene dine gjennom samtale med en nøytral person?
•  Står du ved et veiskille i livet, og ønsker råd og veiledning?
•  Opplever du for mye stress i jobb eller privatlivet, og ønsker å finne måter å mestre det på?
•  Opplever du et følelsesmessig kaos, og ønsker å forstå hva som skjer?
•  Sliter du med å forstå og forholde deg til personer i livet ditt?

Ta gjerne kontakt med psykolog Jon Even Aasum på joneven.aasum@klinikkforalle.no, psykolog Hans Jákup Vang eller bestill time gjennom vår online booking eller på telefon.

Psykolog bilde

Psykolog Jon Even Aasum

Jon Even Aasum er selvstendig næringsdrivende psykolog, og er innleid en kveld i uka ved Klinikk for Alle på Lade. Han er utdannet ved NTNU og Universitetet i Tromsø, og har spesialisert seg innen klinisk psykologi (behandling av voksne) samt arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har videreutdanning i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP) og EMDR (behandling mot posttraumatiske plager). Aasum har over 15 års erfaring med behandling av klienter med psykiske helseplager i spesialisthelsetjenesten i Stavanger og Trondheim. Han er medlem av Norsk Psykologforening, og har i flere år veiledet psykologer i sine spesialistutdanninger. Han har også erfaring med bl.a. lederutvikling, arbeidsmiljø, jobbstress og lederveiledning. Til daglig jobber Aasum som psykologspesialist ved St Olavs Hospital.

Psykolog Jon Even

Hans Jákup Vang

Jeg er utdannet psykolog i Danmark siden 1984, spesialiserte meg i klinisk voksenpsykologi 2002. Gjennom årene har jeg hatt gleden av å møte mennesker fra ulike bakgrunner, med forskjellige utfordringer og livshistorier. Jeg tilbyr psykoterapi tilpasset den enkelte, fra innsiktsorientert psykodynamiske/eksistensielle samtaler til mer tydelig og endringsfokusert handlings støtte. Samtalebehandling for ulike psykiske plager, eks paranoia, sinne, angst, sorg, depresjon, samt samtaler med pårørende. Ingen utredning.

Ved bestilling av time er det fint hvis du skriver noen ord om hva du ønsker hjelp med.

Jeg er ikke avtalespesialist, dvs. frikort kan ikke brukes hos meg. Pris pr time er kr 1400. For spørsmål, kontakt meg på: hans.vang@klinikkforalle.no