Slyngebehandling (Neurac)

Hva er Neurac slyngebehandling?


Neurac slyngebehandling er en behandlingsform som bruker trening for å gjenopprette normal muskelfunksjon og smertefrie bevegelsesmønstre. Slyngeøvelsene er veldig enkle å gjøre lettere og vanskeligere og passer derfor alle nivåer, fra toppidrettsutøvere til personer med funksjonshemninger og lammelser. Man får tilpasset øvelsene slik at man trener på helt riktig motstand til det funksjonsnivået man har på det tidspunktet.  Behandlingen kan brukes til de fleste muskelplager og bevegelsesproblemer, alt fra spenningshodepine og nakkesmerter til hamstringstrekk og ankelovertråkk. Akutte og kroniske plager, rehabiliterende og skadeforebyggende. Behandlingen er spesielt velegnet for rygg og nakkeproblematikk.

Neuractreningen utfordrer samspillet til musklene og fokuserer på å fikse årsaken bak symptomene og ikke bare symptomene. 


Behandlingstilbud_trening

Hvordan foregår det?

Man trener kroppsvektbærende øvelser i redcord-slynger under veiledning fra terapeut. Slyngene henger ned fra et stativ i taket. Det er veldig viktig med kvalitet på øvelsene, og det siktes derfor på få repetisjoner med høy fokus.

Terapeuten kan velge å legge inn vibrasjoner på slyngene for å utfordre det nevromuskulære samspillet ytterligere. Man trener etter en «weak-link» filosofi, hvor man øker nivået på øvelsen frem til man ikke lenger klarer å utføre teknikken riktig grunnet svikt i en eller flere muskler.

Det er dette punktet man starter å trene opp, altså fokusere på å trene det svakeste leddet. Øvelsene skal være helt smertefrie under hele behandlingen.