Trykkbølgebehandling

Hva er Trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling kan på noen få behandlinger dempe eller fjerne kroniske plager i muskler eller sener. Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, der for eksempel arrdannelse i vev kan forårsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst feil, får du kroniske smerter.
Under trykkbølgebehandling sendes trykkluft gjennom et håndsett mot området som skal behandles.

Disse trykkbølgene skaper mikroskader i vevet og det legges til rette for at kroppen kan bygge opp vev på riktig måte igjen. Erfaring viser at 4 av 5 pasienter blir smertefrie og/eller funksjonsfriske etter trykkbølgebehandling.
Hvordan foregår behandlingen?

Behandlinger tar ca. 15 minutter og gjennomføres av en av våre erfarne fysioterapeuter eller kiropraktorer.
Første gang undersøkes pasienten grundig før man gjennomfører den første behandlingen. En behandlingsserie av trykkbølgebehandling består vanligvis av 4-5 behandlinger.

Behandlingstilbud rykkbølgebehandling

Hva skjer når trykkbølgene treffer vevet?

Trykkbølgene dannes ved at en luftkompressor danner mekaniske trykkbølger gjennom en applikator (pistol). Trykkbølgene som oppstår brer seg innover i vevet med gradvis avtakende kraft. Trykkbølgebehandling komprimerer/trykker sammen vevet den passerer ved et trykk som på forhånd er stilt inn på maskinen. Mellom trykkbølgene blir det et negativt trykk, noe som gjør at vevet blir dekomprimert/øker i volum.

Apparatet kan skape 1-20 bølger i sekundet, alt etter hva som er mest hensiktsmessig. Endringene i trykk mellom hver bølgetopp og bølgebunn skaper svigninger i det kronisk betente vevet, og det oppstår mikroskader i vevet. Mikroskadene som trykkbølgebehandling skaper fører til en kontrollert akutt betennelse, som blant annet fremskynder reparasjonsprosessen av det kronisk betente smertevevet.

Rundt muskel, sene og bindevev finnes det også naturlige gassbobler. Når trykkbølgene treffer disse, sprekker noen av gassboblene og nitrogengass blir frigitt til omliggende vev. Dette er også med på å redusere smerte og bidra til reparasjon av kronisk smertevev. Dette er en av grunnene til at trykkbølgebehandling fungerer godt for kroniske senebetennelser. 

Det er også bevist at i kronisk betent vev er det økt antall nervereseptorer (smertefølere) kalt frie nervetråder. Dette er mekaniske nervereseptorer som reagerer på trykk og belastning. Når kronisk vev blir satt under belastning som ved aktivitet, aktiverer disse nervecellene og sender smertesignaler og smerte oppstår. Dette har trykkbølgebehandling vist seg å være veldig effektivt mot. 

Flere studier har vist at trykkbølgebehandling reduserer antall frie nervetråder i behandlingsområdet og reduserer dermed smertesignalene ved aktivitet. Dette kan oppstå etter 1 behandling. Dette er en av forklaringsmekanismene på hvorfor trykkbølger virker effektivt på kronisk betennelser.

 

Se Video : Hva er trykkbølge og hvordan fungerer det?

 

Trykkbølgebehandling er optimalt for følgende tilstander:

Kronsike muskel og seneplager, slitasje i ledd og kroniske smertetilstander. Vanlige diagnoser er; Impingement skulder (senebetennelse i skulder), musearm, tennisalbue og andre senebetennelser i underarm. Trochanteritt, «runners knee" og "jumpers Knee», akillesbetennelse, hælspore, plantar fascitt, benhinnebetennelse, smerter i stortå pga arthrose/slitasje, Muskelspenninger i skulder og ryggmuskler som ikke responderer godt på klassisk massasje har ofte godt av trykkbølgebehandling. 

Akutte skader og områder med kraftige betennelse (varme, rødhet og hevelse) behandles ikke av trykkbølgebehandling, men tilbys andre gode behandlingsformer.

Vi bruker utstyret Swiss DolorClast (ufokusert trykkbølge) og Swiss PiezoClast (fokusert trykkbølge) levert av Enimed AS, som er den eneste leverandør av utstyr for trykkbølgebehandling som har godt dokumentert klinisk effekt.