Lege

Lege

Ved to av våre klinikker er det tilknyttet allmennpraktiserende leger og spesialister i allmennmedisin.

Allmennpraksistilbudet ved Klinikk for Alle skal dekke alle former for primærlegebehov innen allmennpraksis.

 • Sykemeldinger
 • Akutte infeksjoner
 • Akutte muskel/skjelett smerter
 • Utredning av sykdom
 • Henvisninger til spesialister og sykehus
 • Oppfølging av kroniske sykdommer

 

Følgende klinikker tilbyr lege:

Lege Storo

Lege Majorstuen

 

 

 

Terapeuter og ansatte ved klinikken:

 • Selvinaz Tuncer - Fysioterapeut
  Selvinaz Tuncer
  Privatpraktiserende lege
  Bestill time Info
  Spesialist i Allmennmedisin. BHT, allergi, utbrenthet, hodepine, svimmelhet, magesmerter, brystsmerter, psykiske lidelser, underlivsplager, revmatologi (muskel-ledd-sene-hud), hormonelle sykdommer, vaksiner, helseattester, kosme
 • Sverre Larsstuvold Sand - Fysioterapeut
  Sverre Larsstuvold Sand
  Lege
  Bestill time Info
  Allmenpraktiserende lege. Smertebehandling, hodepine/migrene. Dr. Sand er en lege med særlig bred faglig bakgrunn. I tillegg til å ha studert medisin profesjon (MD) i Oslo, har han en doktorgrad i molekylærbiologi (PhD) ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og videre en Executive Master of Business Administration (MBA) ved Handelshøyskolen BI. Klinisk har han i Norge arbeidet blant annet ved både kirurgiske og medisinske avdelinger i sykehus, legevakt, helsestasjon, i eldreomsorgen, allmennpraksis, i det private, og innen psykiatri. Sistnevnte var i høyt spesialisert lukket avdeling for dobbeltdiagnosepasietner – kombinasjonen rus og alvorlig psykiatrisk diagnose. Dr. Sand har også en særlig kompetanse innen smertebehandling generelt, og hodepine/migrene spesielt gjennom sitt tidligere arbeid ved Oslo Migreneklinikk og Klinikk for Alle. I studietiden drev dr. Sand aktiv kompetanseheving for barn og unge i forbindelse med seksualitet, og jobbet med folkeopplysning i radio og TV, og i samarbeid med industrien. Dette arbeidet førte blant annet til et engasjement for Utlendingsdirektoratet (UDI), og Dr. Sand har utarbeidet og holdt en lang rekke kurs og foredrag for både ansatte og brukere ved asylmottak over hele landet. Dr. Sand har fungert som lege ved profesjonelle idrettsarrangementer både nasjonalt og internasjonalt. Sverre har således en tilnærming til liv og helse fra et bredt bio-psyko-sosialt perspektiv, er svært empatisk og tilgjengelig, og evner å bygge tillit med de fleste pasienter, uavhengig av deres bakgrunn og livssituasjon.