Naprapat

Naprapat

Det vanligste er smerter som oppsøker naprapat i korsryggbekkennakkehofteskulderhodepine, lyske,muskler og leddplager, samt nedsatt bevegelighet. Videre er det vanlig med jobbrelaterte belastninger og plager, samt idrettsskader. En naprapat ser også idrettsutøvere som vil ha prestasjonsfremmende behandling.

 

Førstegangskonsultasjonen innledes med en sykdomshistorie (anamnese). I anamnesen kartlegges pasientens smerte og belastninger, samt øvrig sykdomshistorie. Både åpne og spesifikke spørsmål stilles for å kunne gi deg en riktig diagnose. Naprapaten vil også finne ut om det dreier seg om ett eller flere problem, samt en kort- eller langvarig problematikk.

Ut ifra denne informasjonen, samt den kliniske undersøkelsen, vil naprapaten kunne si mer om din prognose og hvor mye behandling som vil være nødvendig for å få deg frisk. Naprapaten vil hjelpe deg med å korrigere holdning, samt bevegelsesmønster som utløser eller aksentuerer dine problem. Dette er helt avgjørende for å komme til bunns i problemet.

Ved mistanke om tilstander som ikke kommer fra muskel- og skjelettsystemet, vil det henvises til fastlege, eller i samråd med lege eller kiropraktor, henvises til medisinsk undersøkelse eller bildediagnostikk.

Klinisk undersøkelse (undersøkelse med hendene), består av:

 • Nevrologiske tester.
 • Ortopediske tester.
 • Aktive og passive bevegelser.
 • Kartlegging av muskler og bindevev.
 • Undersøkelse av leddutslag og spesifikk leddbevegelse.
 • Kartlegging av kompensatoriske mønster i muskel og skjelettsystemet

Etter undersøkelsene, stilles en «strukturell» og «funksjonell» diagnose.
Den strukturelle diagnosen er den medisinske diagnosen som forteller hvor smerten kommer fra.
Den funksjonelle diagnosen går på forståelsen av problemet om «hvorfor» problematikken har oppstått.

 

 • Manipulasjonsbehandling
  Utføres med en kort og hurtig impuls mot spesifikke kontaktpunkter via ryggraden. Kan gjenskape normal leddbevegelse, samtidig som muskler, nerver og bindevev i tilknytning til leddet, normaliseres. 
 • Mobilisering av ledd
  Bra alternativ for pasienter som ikke vil ha manipulasjonsbehandling. 
 • Terapeutisk tøy 
 • Bindevev og muskelbehandling
  Kan bestå av massasje, pressur av muskelknuter, bindevevsteknikker og/eller kinesioteip. 
 • Triggerpunksbehandling med nåler
  Løser opp muskelknuter. Ved «senebetennelser» rettes nålen mot senestrukturer. 
 • Nervemobilisering
  Kan normalisere den fysiologiske bevegelsen av de største nervene i kroppen.
  Den mest kjente er «Isjas» nerven.
 • Strekkbehandling, samt Strekk-fleksjon av korsrygg 
 • Rehabilitering av motorikk og kontroll
  Å trene kontroll og motorikk kan være nøkkelen til bedret funksjon og minsket smerteproblematikk.
  For idrettsutøvere har kontroll og motorikktrening blitt et «must». 
 • Treningsveiledning