KINE (elektronisk overflate måling av muskelaktivitet med EMG)