Stiven Thorsteinsson

Fysioterapeut

Jeg tilbyr behandling av akutte og langvarige muskel- og skjelettskader eller plager knyttet til skade, sykdom, operasjoner og idrettsskader hos barn, unge og voksne. Etter mange års erfaring fra toppidretten på landslagsnivå, kan jeg gi deg en helhetlig vurdering, behandling og skreddersydde treningsopplegg som er tilpasset deg og din hverdag. Min visjon som fysioterapeut og instruktør er at kropp og sinn henger nøye sammen. God helse er dermed en investering i bedre livskvalitet. Mitt mål er å gi deg kunnskap og styrke som kan forebygge fremtidige plager.

Du finner meg på