Karoline Marie Jensen

Interesse: Generelle muskel- og leddplager. Idretts-,og belastningsskader, og opptrening etter operasjon. Løps- og ganganalyse.

Clinics: