Ola Eldar Hoston-Tvinnereim

Psykolog

Jeg er utdannet ved NTNU i 2015 og har ni års erfaring fra psykisk helsevern. Jeg har jobbet mest
med individualterapi, men har også erfaring med å drive gruppeterapi og familiearbeid.
Jeg har min spesialiserte fordypning i klinisk voksenpsykologi – det vil si at jeg har bred erfaring fra
å ha møtt mennesker med mange ulike vansker og psykiske lidelser. Jeg har bred erfaring med å
hjelpe folk som opplever utfordringer og belastninger i hverdagen, og med håndtering av stress.

Særlig erfaring med å veilede og støtte kommunikasjon mellom foreldre og barn når belastninger
preger familien.
Særlig erfaring med å hjelpe og støtte personer som tilhører skeiv minoritet (LHBT+).
Jeg har også mye erfaring med å støtte voksne med ADHD (på andre måter enn medisiner).
Jeg vil ikke tilby utredning av ADHD ved Klinikk for Lade. Dersom utredning av ADHD er ønskelig
vil jeg heller anbefale deg å snakke med din fastlege om en henvisning til offentlig psykisk
helsevern, hvor en grundig utredning skjer i et tverrfaglig samarbeid.
Jeg har mitt utgangspunkt i en psykodynamisk tilnærming til hvordan forstå og håndtere psykiske
plager og -lidelser. Jeg er under videreutdanning i psykoanalytisk orientert psykoterapi.
Velkommen til samtale hos meg, ved Klinikk for Alle på Lade

Du finner meg på