Terje Hilde

Manipulasjons behandling, mobilisering, muskeltøying og bløtvevsteknikker. Behandler voksene og barn, ikke spedbarn. 

Clinics: