Peter Husby

KFA Sorgenfri. 

Muskel/skjelett-plager. Postoperative pasienter med f.eks hofte/kneprotese.
Lungesyke. Treningsveiledning og pasientundervisning.
Treningsveiledning/pasientundervisning, rehabilitering i form av opptrening og bløtdelsbehandling (massasje)