Gunn Jeanette Menegus

Fysioterapeut

Som fysioterapeut i over 25 år, så er målet å behandle din kropp i en helhet og at ryggsmerter f.eks. skyldes feilstilling i fot og nakkeproblemer pga hode eller kjeve som står i spenning. Puslespillet diskuteres tverrfaglig og du som pasient har alltid siste ordet. Den platinum regelen er at jeg gir deg dee du ber om. Mitt mål er ditt mål. Jeg er spesielt interessert i kroniske plage.

Du finner meg på