Maren Dybing Madsen

Fysioterapeut

Interesser: Både akutte og kroniske smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet. Har fokus på tverrfaglighet. Behandling: Trykkbølgebehandling (eswt), Nålebehandling (IMS), Triggerpunktbehandling og Manuelle teknikker

Du finner meg på