Brain Camp & Rehabiliteringsopphold

Brain Camp

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand er et privat rehabiliteringssenter for barn og voksne med plager som følge av blant annet nevrologisk sykdom, traumatiske hjerneskader og funksjons svakheter i hjernen og nervesystemet. Vi tilbyr undersøkelse og tilrettelegging av rehabilitering for både pasienter som bor i distriktet, og som kommer tilreisende fra andre byer i Norge og andre land. For mer informasjon om rehabiliteringsopphold.

 

Skader i hjernene og nervesystemet som følge av nevrologisk sykdom og hodetraumer, eller funksjons svakheter i hjernen og nervesystemet kan forårsake en rekke forskjellige symptomer avhengig av hvilke deler som rammesDe færreste symptomene er synlige slik som for eksempel lammelse eller spasmer, men majoriteten av symptomene er usynlige og det er ofte disse symptomene som skaper størst utfordringer og begrensinger i hverdagen. Usynlige” symptomene inkluderer blant annet svimmelhet, hodepine, konsentrasjons vansker, nedsatt hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner som planlegging og organisering av oppgaver, høysensitivitet til sanseinntrykk, utmattelse, og nedsatt terskel til fysisk, mental og sosial aktivitet. Hva som forårsaker de ”usynlige” symptomene kan ofte være vanskelige å forstå seg på da en hoved skade eller hoved svakhet i hjernene og nervesystemet kan forårsake en domino effekt. Dette kan føre til nedsatt kontroll og funksjon i andre deler av hjernen og nervesystemet som forårsaker andre symptomer som ikke er direkte forårsaket av hoved skaden. Vi i Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand mener derfor det er viktig å gjøre en omfattende undersøkelse som ikke bare utfordrer hoved skaden i hjernen og nervesystemet, men også gjøre tester som utfordrer resten av hjernen og nervesystemet for å etterforske om noen av pasientens symptomer kan skyldes sekundære funksjons forstyrrelser som en konsekvens av hoved skaden. Alle våre pasienter blir derfor utredet med en rekke avansert databasert utstyr som nevrovitenskapelig forskning har vist kan avdekke funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemetErfaringen vår er at når hoved skaden og dens domino effekt er ordentlig kartlagt kan en tilpasse mer effektiv rehabilitering 

 

Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand bruke de samme avanserte testene til å re-evaluere om rehabilitering har gitt ønsket effekt eller om den bør endres for å potensielt gi bedre opptrening av funksjon til hjernen og nervesystemet.        

 

Hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand er det kiropraktor Kim Tore Johansen med mer enn 5 år med tilleggsutdannelse innen klinisk nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering som undersøker og tilrettelegger rehabilitering for våre pasienter. Vi gjør til en vær tid vårt ytterste for å oppdatere oss og videreutvikle oss etter den nyeste forskningen innen klinisk nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering. 

 

Klinisk nevrovitenskap er studien om hvordan det nervesystemet fungerer og hvordan det påvirkes av nevrologiske sykdommer, skader og utviklingsforstyrrelser. Dette inkluderer funksjonene til hjernene, ryggmargen og nervetrådene som går fra ryggmargen og ut til hele kroppen. Funksjonen til hjernen og nervesystemet omfatter grov- og finmotorikk, balanse og koordinasjon, bearbeidelse og filtrering av sanseinntrykk, kognitive og eksekutive egenskap, atferd og humør, og regulering av indre organ. Alle disse funksjonene påvirker hverandre og sykdom, skade eller utviklingsforstyrrelser i en del av nervesystemet kan påvirke funksjonene til en annen del av nervesystemet. Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand har spesialisert seg i tilpassing av fysisk rehabilitering til pasienter med plager som følge av blant annet nevrologisk sykdom, traumatiske hjerneskader, utviklingsforstyrrelser og andre funksjons svakheter i nervesystemet.          

Dersom utreding hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand gir mistanke om alvorlig skade eller sykdom vil pasienten bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten for videre utreding.  

 

Se vår introduksjonsvideo til Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand.  

 

Se historien hvordan Nicoline fikk en ny hverdag med hjelp fra Kim Tore Johansen. 

 

 

FOREDRAG OM KRONISK HJERNERYSTELSE SYNDROM (POST-COMMOTIO SYNDROM) OG KRONISK NAKKESLENGSYNDROM V/KIM TORE JOHANSEN 

 

Del 1: 

Første del av videoserien gir en enkel introduksjon om hjernerystelse og nakkeslengskade, inkludert litt om skademekanisme og typiske symptomer. Hver video vil gi deg litt informasjon som til slutt vil gi deg en bedre forståelse for det store bildet angående hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved en hjernerystelse og nakkeslengskade, og hvordan nye rehabiliterings metoder kan gi bedre effekt.  

(Klinikk for Alle og Kim Tore Johansen har nå flyttet sin avdeling fra Sola til Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand)  

https://www.youtube.com/watch?v=Su3snz5cstY&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=5&t=0s 

 

Del 2:  

Del to av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslangskade forteller litt om hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved et hodetraume og nakkeslengskade. Kiropraktor Kim Tore Johnsen snakker også om forskning som indikerer at traume som forårsaker nakkeslengskade kan også forårsake hjernerystelse. Dette kan være årsaken til flere av symptomene ved kronisk hjernerystelse syndrom og kronisk nakkeslengsyndrom er identiske.  

Del tre av videoserien vår vil gi deg en introduksjon til undersøkelse av hjernerystelse og nakkeslengskade hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand.   

https://www.youtube.com/watch?v=K6Mq8ixX-4Q&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=5 

 

Les mer om hjernerystelse HER  

 

Del 3: 

Del tre av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslengskade gir en introduksjon hvordan Brain Camp & Nevrosenter undersøker pasienter for å få best mulig bilde hvordan hjernen og nervesystemet bør rehabiliteres.  

https://www.youtube.com/watch?v=73DSU0IK8N8&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=7&t=0s 

 

Les mer om og se videodemonstrasjon hva din første konsultasjon vil inneholde ved å trykke på «Undersøkelse» øverst på denne siden.  

 

Del 4:  

Del fire av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslengskade gir en introduksjon til forskning om hvordan kronisk hjernerystelse syndrom (post-commotio syndrom) og kronisk nakkeslengsyndrom bør vurderes og rehabiliteres. Kiropraktor Kim Tore Johansen snakker også om viktigheten med å tilpasse riktig mengde rehabilitering da øvelser som i første omgang forbedrer funksjon til hjernen og nervesystemet kan også forverrer funksjonsforstyrrelse og symptomer når det blir gjort for mye av det gode.  

https://www.youtube.com/watch?v=dKZbgO0SONo&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=8&t=0s 

 

Les mer om og se videodemonstrasjon hva rehabilitering hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand kan inkluderer ved å trykke på «Rehabilitering» øverst på denne siden.  

 

 

 

Vanlige symptomer:

Klinikk for Alle Brain Camp Nevrosenter Kristiansand har fordypet seg spesielt i undersøkelse og rehabilitering av pasienter med traumatisk hjerneskade som følge av hodetraume, men har også lang og bred erfaring med undersøkelse og rehabilitering av pasienter som er plaget med symptomer som følge av: 

 

 • Multiple sklerose 
 • Parkinsons sykdom 
 • Cerebral parese  
 • Lese og lærevansker som følge av ADHDADD, dysleksi eller andre nevrobiologiske utviklings forstyrrelser  
 • Migrene, inkludert hodepine og/eller svimmelhet. 
 • Kronisk svimmelhet som for eksempel Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPD), Landgang syndrom, Meniere’s sykdom og kronisk krystallsyke  
 • Kroniske smerte syndrom som for eksempel komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og fibromyalgi.  

 

 

Traumatiske hjerneskade som følge av hodetraume inkluderer hjernerystelse og kronisk hjernerystelse syndrom (post-commotio syndrom), diffuse aksonal hjerneskade, og hjerneblødning som følge av et fysisk traume på hjernen. Hvilke symptomer den traumatiske hjerneskaden forårsaker variere og avhenger av blant annet alvorlighetsgraden på skaden, hvilke deler av hjernen og nervesystemet som blir skadet, og hvilke andre sekundære funksjonsforstyrrelser hjernen får som følge av skaden. De vanligste symptomene forårsaket av en mild til moderat traumatisk hodeskade inkluderer blant annet: 

 • Hodepine. 
 • Svimmelhet. 
 • Nedsatt balanse og koordinasjon. 
 • Synsforstyrrelser. 
 • Smerte og stivhet i rygg og nakke.  
 • Utmattelse eller fatigue.  
 • Nedsatt toleranse til aktivitet før symptomer utløses eller forverres. Inkludert fysisk, mental og sosial aktivitet.   
 • Endret atferd som for eksempel økt irritabilitet og nedsatt impulskontroll 
 • Søvnvansker. Vansker med innsoving, våkner ofte på natten og føler deg ikke utvilt om morgningen.  
 • Nedsatt toleranse til stress. 
 • Nedsatt konsentrasjon eller andre kognitive egenskaper.  

Kognitive oppgaver inkluderer også hukommelse, innlæring, evne til å samle og bearbeide sanseinntrykk, begrepsdannelse og andre logiske evner, og bearbeidelse og produksjon av språk.  

 • Nedsatt eksekutive funksjoner som er viktige for å utføre handlinger på en effektiv og fornuftig måte.  

Eksekutive funksjoner inkludert blant annet det å samkjøre og bearbeide sanseinntrykk og tanker slik at man blant annet kan vurdere situasjoner, lage planer, igangsette planene og gjøre riktige endringer for å sluttføre handlingen med et godt resultat.  

 

Ved mer alvorlige traumatisk hjerneskade kan en også få symptomer som inkluderer blant annet: 

 • Muskel svakhet eller lammelse 
 • Muskel stivhet og spasmer. 
 • Nedsatt muskelkontroll og kontinuerlige ufrivillige muskelrykninger og/eller skjelvinger (tremor) i nakke, armer eller ben. 
 • Nedsatt kontroll over målbevisste bevegelser som gjør det vanskelig å utføre enkle oppgaver som å drikke eller spise.  
 • Smerte og nummenhet i ansikt, armer og ben. 
 • Språk og talevansker. 

 

Hvilke symptomer man får som følge av en traumatisk hodeskade, nevrologisk sykdom, funksjons svakheter, eller nevrobiologisk utviklingsforstyrrelser er individuelt og avhengig av hvilke deler av hjernen og nervesystemet som blir rammet. Forskjellige deler av hjernen og nervesystemet har ansvaret for forskjellige funksjoner som skal samkjøres og samarbeide på en balansert og harmonisk måte slik at vi blant annet kan være i fysisk og mental aktivitet, og filtrere og bearbeide sanseinntrykk og hendelser rundt oss 

Hjernen vår mottar og sender signaler kontinuerlig til og fra de forskjellige organene i kroppen vår. Disse nerve signalene strømmer gjennom nervebaner som stopper innom flere forskjellige sentre i det sentrale nervesystemet vårt før de når hjernen eller organene våre. En skade eller forstyrrelse i et av sentrene eller en av nervebanene kan forårsake veldig like symptomer selv om skaden eller forstyrrelsen er lokalisert forskjellig. For eksempel 2 forskjellige pasienter kan lide av like symptomer, men selve skaden er lokalisert på forskjellige nivå i ”samme nervebane”, og har derfor behov for veldig forskjellig rehabilitering. Det er derfor viktig med en omfattende utredning som kan lokalisere problemet slik at hvert individ får tilpasset riktig rehabilitering. 

 

Se videodemonstrasjon av din første konsultasjon hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand.   

    

Et veldig vanlig problem for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet er at deres symptomer ikke er synlig. Lammelser og spasmer i en arm eller fot etter et hjerneslag er et synlig og ”fysisk” symptom. Men symptomer som svimmelhet, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner, og utmattelse er ”usynlige” symptom og kan derfor ofte være veldig vanskelig å beskrive og forstå for pasienten. Dersom årsaken til disse «usynlige» symptomene skyldes funksjonsforstyrrelse i hjernen og nervesystemet kan det være mulig ved bruk av riktig undersøkelses teknikk og undersøkelses utstyr å enkelt forklare og vise årsaken til pasientens symptomer.  

Her har vi laget en oversikt med informasjon om de vanligste årsakene til at pasienter tar kontakt med oss:    

Traumatisk hodeskade inkludert hjernerystelse og nakkeslengskade: 

Hjernerystelse 

Hjernerystelse hos barn 

Hjernerystelse- Hva skjer med hjernen? 

Langvarige plager etter hjernerystelse  

Hjernerystelse- Behov for rehabilitering  

Traumatisk hodeskade 

Svimmelhet  

Svimmelhet og Krystallsyke (BPPV)  

Nedsatt motorikk og læring: 

Lese- og Lærevansker- Kan skyldes et motorisk problem 

Følgetilstand etter hjerneslag: 

Hjerneslag 

Nevrologisk sykdom: 

Multippel Sklerose (MS) og Rehabilitering   

Analyse av fysisk bevegelse er et vindu inn i hjernen vår:  

Øynene dine er et vindu inn i hjernen din  

Undersøkelse:

For å tilrettelegge riktig behandling og rehabilitering er det viktig med en grundig utredning for å finne nøyaktig hvilke deler av hjernen og nervesystemet som er rammet og som er hovedårsak til symptom. Det er også viktig å finne ut hvilke deler av hjernen og nervesystemet som er assosiert med de skadede delene som fungerer bra og kan brukes til å rehabilitere de svekkede områdene.  

 

Dersom utreding hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand gir mistanke om alvorlig skade eller sykdom vil pasienten bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten for videre utreding.  

 

Hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand er det kiropraktor Kim Tore Johansen med mer enn 5 år med tilleggsutdannelse innen klinisk nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering som undersøker og tilrettelegger rehabiliteringsplan for våre pasienter. 

 

Ved første utredning hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand blir pasienten undersøkt av kiropraktor Kim Tore Johansen som har mer enn 5 år tilleggsutdannelse innen klinisk nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering. Utredningen består av 3 deler. Del 1 gjør pasienten selv hjemme, mens del 2 og 3 skjer hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand og varer ca 5 timer: 

 

Del 1:  

Pasienten får tilsend en velkomstmail med viktig informasjon og link til et spørre skjema som fylles ut på PC eller nettbrett.  Ved å svare på de forskjellige spørsmålene skal pasienten gi så grundige detaljene som mulig sin syke historie.   

 

Del 2:  

Første del av utredningen hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand utføres av vår rehabiliteringsassistent. Denne delen inkluderer tester av blant annet muskel styrke, reflekser, balanse, kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser, reaksjonsevne og konsentrasjon ved hjelp av databasert utstyr.  

 

Del 3:  

Andre del av utredningen hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand utføres av kiropraktor Kim Tore Johansen. Denne delen av undersøkelsen inkluderer blant annet mer spesifikke tester som utfordrer finmotorikk og koordinasjon, motorisk reaksjonsevne, og flere tester som er spesifikt rettet mot pasientens symptomer.  

For pasienter som for eksempel lider av svimmelhet kan Dix-Hallpike test være viktig for å inkludere eller ekskludere krystallsyke (Benign posisjonell vertigo, BPPV). 

Etter alle tester er utført får pasienten en pause på ca 1 ½ time mens kiropraktor Kim Tore Johansen går igjennom og analyserer alle tester og informasjon som er innhentet før pasienten og eventuelt ledsager får en grundig gjennomgang av funn og anbefalt skreddersydd rehabiliteringsplan.  

  

Se video som demonstrere første utredning hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand: 

https://www.youtube.com/watch?v=KAAGhg3xi5Q&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=2&t=3s 

 

Se video som demonstrere tester som utfordrer deler av hjernen og nervesystemet som er involverer balansesystemet: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaPGKql-Jso&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=4&t=0s 

 

Se video som demonstrerer tester som utfordrer målbevisste øyebevegelser og som kan gi mye viktig informasjon om hvordan hjernen og nervesystemet kontrollerer motorikk, og samkjører sanseinntrykk og bevegelse:   

https://www.youtube.com/watch?v=m5v8k9HlQcM&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=3&t=2s 

 

Se video som demonstrere test for krystallsyke:  

https://www.youtube.com/watch?v=rZ-o3DxEuFs&list=PLZ3FqThhiCINQFpgs9Jx1ZX1ANpDgsDPh&index=2&t=0s 

 

 

Rehabilitering:

Ved traumatisk hodeskade, nevrologisk sykdom, funksjons svakheter eller nevrobiologisk utviklingsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet finner en ofte svakheter i flere områder. Hoved skaden eller hoved svakheten kan forårsake en dominoeffekt som påvirke flere områder av hjernen og nervesystemet. Klinikk for Alle Brain camp & Nevrosenter Kristiansand tilrettelegger derfor rehabiliterings programmet som inkludere blant annet multisensorisk rehabilitering som kan inkludere en kombinasjon av øvelser som tradisjonelt blir gitt til for eksempel pasienter med balanse vansker, svimmelhet, følgetilstand etter slag eller konsentrasjons vansker.  

Hvilke form for rehabilitering som tilpasses pasienten blir ikke tilpasset etter pasientens symptomer, men skreddersydd etter hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har skader eller funksjonelle svakheter. Enkelt forklart så bruker vi tradisjonelle rehabiliterings metoder på en utradisjonell måte. Nevro-vitenskapelig forskning har vist at aktiv målrettete multi-sensorisk og motorisk rehabilitering kan gi bedre resultat enn ensformig rehabilitering 

 

Et rehabiliterings program kan bestå av mange ting. For å vite mer om den enkelte, klikk linkene under. 

 

Vestibular Rehabiliterings Terapi  

 

Interactive Metronom-IM 

 

Kalorisk Vestibular Stimulering  

 

Multi-Akse Stimulering  

 

Somatosensorisk Evoked Potential-SSEP/TENS 

NB: Det må lages ny hyperlink til denne. Kommer inn på en helt annen side enn KFA. 

 

Speiltrening 

 

Behandling Krystallsyke (BPPV) 

 

Behandling Krystallsyke med TRV-Stol (krystallsyke-stol) 

Hjemmetrening: 

Målet til Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand er at alle pasienter fortest mulig skal bli mest mulig uavhengig av behandling på klinikk og kunne behandle seg selv ved å gjøre øvelser hjemme. Hvor tidlig i behandlings fasen pasienten kan begynne med hjemmeøvelser er individuelt og er avhengig av hvor bra hjernen og nervesystemet respondere på rehabilitering. I noen tilfeller kan en begynne med hjemme øvelser allerede etter 2-3 dager med oppfølging hos oss på klinikken, mens i andre tilfeller kan det gå flere uker før pasienten er klar for hjemme øvelser.  

 

Hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand repeteres en rekke tester allerede etter 2-3 behandlinger. Inkludert balanse og koordinasjons tester, og databaserte tester som utfordrer kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser som viser om hjernen og nervesystemet har respondert på rehabilitering. Resultatene etter re-evalueringen avgjør hvordan rehabiliterings planen blir videre og om det har hensikt i å fortsette behandling.   

 

Se videointroduksjon til Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand 

 

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 02325 for mer informasjon eller timebestilling 

 

Rehabiliteringsopphold

Klinikk for alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand tilbyr rehabiliteringsopphold til barn og voksne med plager som følge av blant annet nevrologisk sykdom, traumatiske hjerneskader, utviklingsforstyrrelser og andre funksjons svakheter i nervesystemet. Vår kiropraktor Kim Tore Johansen har lang erfaring med å undersøke og tilpasse opptrening til våre pasienter som kommer tilreisende fra hele landet og utlandet. Sammen tilbyr vi et skreddersydd 5 dagers rehabiliteringsopphold inkludert individuelt tilpasset hjemmetrening basert på opptrening og behandling som er gitt under rehabiliteringsopphold. 

Det er ikke nødvendig med henvisning for å bestille rehabiliteringsopphold.       

 

Rehabiliteringsoppholdet begynner med utreding mandag kl 10.30-15.30. Vi gjør en grundig nevrologisk undersøkelse for å kartlegge hvilke deler av hjernen og nervesystemet som fungerer bra, og hvilke deler som har utfordringer og funksjons forstyrrelser. Dette inkluderer blant annet tester av muskel styrke, reflekser, balanse og koordinasjon, kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser (les mer om øyebevegelser og funksjonen til hjernen), og fysisk reaksjonsevne.  

Se video som demonstrerer deler av den første utredning hos Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand:  

 

Etter alle testene er utført får pasienten pause i ca 1 ½ time mens kiropraktor Kim Tore Johansen går igjennom testresultater får å kartlegge både gode og dårlige funksjoner i hjernen og nervesystemet for å få et inntrykk av hvordan rehabilitering bør igangsettes. Pasient og eventuelt reisefølge vil så få en grundig oppsummering av undersøkelsen og hvordan opptreningen vil begynne. Les mer om og se videoer som demonstrer forskjellige behandling og rehabiliteringsmetoder Klinikk for alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand bruker  

 

De kommende dagene vil pasienten motta 3 behandlinger daglig med 1 ½-2 timers mellomrom før dagen avsluttes med re-tester og re-evaluering for å se om rehabilitering har hatt ønsket effekt på funksjonene til hjernen og nervesystemet, og om rehabilitering har potensial til å forbedre pasientens symptomerEn av testene som er viktig ved re-evaluering er videonystagmografi (VNG). Dette er en databaser test som måler kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser og gir oss informasjon om funksjonen til bestemte deler av hjernen som er involvert i blant annet motorikk, koordinasjon og sanseoppfattelse.  

 

Se demonstrasjon av VNG 

 

Oppjustering eller nedjustering av vanskelighetsgrad, tyngde og mengde øvelser avgjøres etter hvordan testene utvikler seg og hvordan symptomene til pasienten utvikler seg dag for dag. Etter 3 dager med behandling og re-evalueringer har vi et godt grunnlagt for hvordan vi skal skreddersy hjemmetrening. Siste dagen av rehabiliteringsoppholdet brukes til å lære pasienten og eventuelt reisefølge hvordan øvelsene skal gjennomføres. Det vil bli brukt mye tid på å lære pasienten hvordan øvelsen skal gjøres med riktig teknikk da feil utførelse kan forverre funksjon og symptomer. Ved behov lager vi videoer som demonstrere hver enkelt øvelse.  

Rehabiliteringsoppholdet avsluttes med en siste re-test og re-evaluering som gir informasjon om hvordan vi bør planlegge en korttidsplan (2-4 uker) og langtidsplan (3-6 måneder) før et eventuelt nytt rehabiliteringsopphold.  

Selv om pasienten nå skal reise hjem og jobbe med hjemmeøvelser på egenhånd, vil vi følge tett opp og nedjustere eller oppjustere treningsprogram etter behov. Ved behov kan vi avtaler ekstra telefonkonsultasjoner for å kartlegge situasjon og endre rehabiliteringsplan deretter.  

 

           

Klinikk for alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand er et privat rehabiliteringssenter og alle kostnader må derfor dekkes av pasient selv. Vi har samarbeid med lokale hotell som kan tilby gode priser for overnatting og god service. Vår pasientkoordinator vil hjelpe pasient med booking av hotell og annen praktisk informasjon for å gjøre reise og rehabiliteringsoppholdet så bekvemt som mulig.  

 

For mer informasjon eller bestille rehabiliteringsopphold kontakt Klinikk for alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand på telefon 02325 eller sende mail til kimtore.johansen@klinikkforalle.no