Klinikk for Alle Kvinner

Kvinnehelse handler om å følge opp de helseforhold som gjelder spesifikt for kvinner. Kvinner og menn har ulik biologi, noe som gjør at en rekke sykdommer vil ha ulik presentasjon. Kvinner har også en del helseutfordringer som menn ikke har.

Det har vært økt fokus på kvinners helse den senere tiden, og vi er stolte og glad for å ha et behandling og oppfølgingstilbud til kvinner i alle aldre.

Klinikk for Alle Kvinner

Våre terapeuter har spesialisert seg på ulike aspekter av kvinnehelse, og står klare til å møte hver enkelt pasient med en unik tverrfaglighet. Vi gjennomfører kompetent faglig oppfølging av problemstillinger relatert til kvinnehelse. Vi er tilstede for baby og mamma, gravide og kvinner i alle aldre.

Våre fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer, akupunktører, pilates/mediyoga instruktører, ernæringsfysiologer

Tilbyr:

Sliter du med svangerskapsrelaterte bekken,-korsryggsmerter, inkontinens, ammeproblematikk eller ønsker du rådgivning ifht. prevensjon?

Ved første konsultasjon hos oss vil vi gjennomføre en samtale der vi kartlegger symptomene dine, plagene du opplever, tidligere sykehistorie og evt. medikamenter samt andre ting som kan påvirke din helse. Deretter følger en grundig undersøkelse for å avdekke årsakene til dine plager. I samarbeid med deg vil vi legge en behandlingsplan. I sentrum av behandlingsplanen står du som pasient og vi er her for å hjelpe deg.

Vi har gode erfaring med behandling av muskel og skjelettplager, fordøyelsesproblematikk, kroniske bekkenplager som for eksempel vestibulitt, inkontinens, bekkenorganprolaps, arrvev/adheranser etter operasjoner, symptomlette ved endometriose og hodepine.

Vi har lang erfaring med behandling av svangerskapsrelaterte plager. I tillegg til å fokusere på å bedre funksjon og gi smertelette, vil vi alltid råde deg til å gjøre øvelser for å forebygge at nye plager skal oppstå.

Vi vet at svangerskapet er en prosess med store endringer. Vi har god erfaring med å forebygge plager før de oppstår. Har du hatt utfordringer med tidligere svangerskap, eller bekken/korsryggsplager anbefaler vi deg å komme til oss tidlig i graviditeten for å få veiledning til å unngå plager senere i graviditeten.

Vi har stort fokus på å forberede kvinnen til fødsel, og bruker god tid på samtale, tilretteleggende øvelser og manuell behandling for å gjøre fødselen så optimal som mulig.

Klinikker som tilbyr behandling innen kvinnehelse