Nevrologisk rehabilitering

Nevrologisk rehabilitering

Nevrologisk rehabilitering

Nevrosenteret ved Klinikk for Alle på Sola, Stavanger og Majorstuen er tverrfaglige behandlingssenter som har hovedfokus på nevrologisk rehabilitering av barn og voksne med ubalanse og svakheter i nervesystemet.

 

Vår tverrfaglige behandling er basert på funksjonell nevrologi, som er læren om hvordan nervesystemet påvirker kroppens funksjoner. Ved å kartlegge hvilke deler av nervesystemet som har utviklingsforstyrrelser, svakhet eller skader, kan man tilrettelegge et spesifikt rehabiliteringsprogram som kan styrke og balansere nervesystemet. Dette kalles nevrologisk rehabilitering. Rehabiliteringsprogrammet ved Nevrosenteret inkluderer blant annet funksjonell nevrologi, nevrologisk rehabiliteringstrening og kostholdsveiledning.

Følgende klinikker tilbyr nevrologisk rehabilitering:

Nevrologisk Rehabilitering Majorstuen (ved Mikael Sveen, Jakob Stang, Karina Ranvik)

Nevrologisk Rehabilitering Sola (ved Kim Johansen)

Nevrologisk Rehabilitering Stavanger (ved Kristian Fagerland)

 

 

 

 

Symptomer på ubalanse i nervesystemet kan være:

 • Atferdsproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lese-, skrive- og lærevansker
 • Migrene
 • Hodepine
 • Kronisk utmattelse eller tretthet
 • Redusert balanse og koordinasjon
 • Svimmelhet, inlk. krystallsyke
 • Redusert muskelkontroll og svakhet
 • Muskel stivhet og spasmer
 • Tics og andre ufrivillige muskelsammentrekninger
 • Redusert kontroll over målbevisste bevegelser
 • Skjelving (tremor) i nakke, armer eller ben
 • Smerte og nummenhet i ansikt, armer og ben
 • Synsforstyrrelser
   

Hvilke symptomer man har, er avhengig av hvilke deler av nervesystemet og hjernen som er rammet. For å tilrettelegge riktig behandling og rehabilitering er det viktig med en grundig undersøkelse for å finne nøyaktig hvilke deler av nervesystemet som er rammet og ikke minst hvilke deler av nervesystemet som fungerer bra og som kan brukes til å styrke de svekkede områdene.

Dersom den funksjonelle nevrologiske undersøkelsen avdekker eller gir mistanke om alvorlig sykdom, har Nevrosenteret et nært samarbeid med private medisinske institusjoner for blant annet rask radiologisk undersøkelse, eller for vurdering hos andre spesialister.

 

Første gang du oppsøker Nevrosenteret ved Klinikk for Alle, vil du bli undersøkt av en kiropraktor med tilleggsutdannelse i funksjonell nevrologi. Konsultasjonen varer i 2 ½ time. Det blir tatt en anamnese (intervju) for å kartlegge sykehistorie og symptomer, og en funksjonell nevrologisk undersøkelse for å identifisere hvilke deler av nervesystemet som ikke fungerer tilfredsstillende. Funksjonell nevrologisk undersøkelse inkludere blant annet test av muskelstyrke, reflekser, balanse og koordinasjonssystem.

Klinikk for Alle Nevrosenter bruker topp moderne teknologi som videonystagmografi (VNG) og posturografi. VNG er en test hvor en ser på øyebevegelser som reflektere funksjoner til deler av hjernen og balansesystemet. Posturografi et en test hvor en måler balansen. Begge testene bruker avansert datasystem som analyserer og lagrer resultat som er viktige verktøy i evaluering om rehabilitering har positiv effekt.


Nevrologisk rehabiliteringstrening

Den funksjonelle nevrologiske rehabiliteringen blir skreddersydd etter hva din undersøkelsen viser, og inkluderer blant annet balanse- og koordinasjonstrening, styrketrening, stabilitetstrening og kognitiv trening. Du vil også få et treningsprogram som skal utføres hjemme. Allerede etter 2-3 behandlinger repeteres en rekke tester, inkludert VNG og posturografi som viser om hjernen og balansesystemet har respondert på rehabilitering.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 02325 for mer informasjon eller timebestilling.