Krystallsyken og svimmelhet – hva kan man gjøre?

Niclas Skärström

Osteopat - Tar ikke forsikring

«Å bli svimmel er som å miste en del av seg selv langs veien!»

BALANSEN, LIKEVEKT I EN SVIMMEL VERDEN!

Mange spør seg om hvorfor de føler seg så dårlig når de blir svimle. Vanlige klager vi hører er; 

-Jeg fungerer ikke, jeg er ikke meg selv!

-Jeg er svimmel og blir kvalm.

-Jeg klarer ikke konsentrere meg.

-Jeg føler jeg knekker sammen når ting blir komplisert.

-Jeg finner ikke orden og glemmer avtaler.

-Jeg har så vondt i nakken og ingenting hjelper.

Hvordan kan det ha seg at svimmelhet oppleves som så mye mer enn «bare» karusell- eller båtfølelsen? Forklaringen kan ligge i at balansesystemet har tatt del i og «pushet» din utvikling helt siden før du var født!

HVA GJØR BALANSESYSTEMET?

Et fungerende balansesystem er en viktig del i et normalt liv og kan i gitte situasjoner også redde liv. Sannsynligvis har det allerede hjelp deg flere ganger. Balansesystemet er et sammensatt og meget komplisert system som inngår i mange prosesser. 

Balansesystemet begynner å stimulere din hjerne allerede før du er født! Allerede etter 17-19 uker er systemet ferdig konstruert og når fosteret når ca 25 uker begynner systemet å sende informasjon til den primitive hjernen. 

Systemet fungerer som et kraftverk som kontinuerlig «mater» hjernen med signaler. I hvile sender systemet signaler 100 ganger i sekundet til sine valgte mottakere og ved aktivitet «lyser» store deler av hjernen opp og aktiveres på grunn av signalene fra balansesystemet. 

Balansesystemet styrer følelsen av bevegelse og balanse og anses å være det viktigste sansesystemet som også har stor innflytelse på de andre sansesystemene og på hvordan vi fungerer i hverdagen. Direkte eller indirekte påvirker balansesystemet nesten alt vi gjør!

Dersom det skjer forandringer i balansesystemet, på grunn av sykdom eller skade, vil det da også ha stor påvirkning på hvordan ulike deler av hjernen fungerer. Balansesystemet fungerer som  trafikk-politiet, og måler hvor og når trafikken går, og om det får kjøre eller må stoppe. Når balansesystemet fungerer som det skal blir de andre sansesystemene integrert med hverandre og gjør så at nervesystemet fungerer på en helhetlig måte. 

Med rett form av diagnostisering og trening kan de fleste finne seg selv igjen. 

 

Hvem får problemer med svimmelhet og balansen?

Alle kan få skader.

Barn kan under fødselen få skader på sitt balanseapparat. Dette kan prege den motoriske utviklingen og evnen til å feste blikket hos de små barna.

Ungdommer kan oppleve svimmelhet etter fall med slag mot hodet. Varige plager resulterer ofte i lesevansker. Voksne og eldre med svimmelhet har for eksempel  tydelig økt risiko for ulykke og fallskader. 

KRYSTALLSYKE OG VIRUS PÅ BALANSENERVEN

Krystallsyke og virus på balansenerven kan over tid skape forandringer av hjernen og hvordan hjernen jobber. Etter et virusangrep kan resultater være at kommunikasjonen fra en eller begge sidenes balanseorgan ikke fungerer som det skal. 

Balansesansen kan også bli forandret også etter at virusangrepet er opphørt. Hvis den ene siden kommuniserer bedre enn den andre vil det også kunne innebære at hjernen vil bære «mer ballast» på den ene siden og en type indre «skjevhet» oppstår i hjernen. Dette innebærer at sansene ikke kan integreres på vanlig måte og det oppstår derfor ingen helhetlig opplevelse. 

Øyediagnostisk undersøkelse med videonystagmus-maske – en forutsetning for en riktig diagnose. 

Å diagnostisere opprinnelsen til svimmelhet og balanse krever spesialutstyr. De fremste innen bransjen bruker dette.  Med riktig kunnskap og utstyr kan også «resttilstander» etter «virus på balansenerven» eller kronisk kristallsyke oppdages. Med hjelp av undersøkelse har noen kompetanse til å sette opp opptrening ved hjelp av øvelser og oppfølging. Noen typer rehabilitering går over kort tid mens noen situasjoner krever lengre tid og mer tålmodighet.

Svimmehet er komplekst, og det krever god kompetanse for å finne rett behandling. På bildet: Niclas Skärström fra Klinikk for Alle Ski.

Klinikk for Alle har i over 20 år bygd opp kompetanse innen svimmelhet og balanseutfordringer. Flere av avdelingene i Klinikk for Alle har et stort fokus og et voksende tilbud innen svimmelhet og balanseutfordringer. Vi har moderne utstyr og oppgraderer løpende både utstyrsnivået og kunnskapsnivået. Vi er tar aktiv del i det norske kompetansemiljøet inne vestibulære lidelser. 

Den vanligste formen for akutt svimmelhet som oppstår er «krystallsyken». Dette er som de andre formene av svimmelhet, meget ubehagelig å oppleve. Krystallsyke merker man ved at bevegelse av hodet trigger en karusell-lignende følelse og man kan fort bli kvalm. «Karusellen» pleier å trenge 20 til 60 sekunder for å roe seg. Ofte trigges et nytt anfall i det at man beveger hodet som en respons etter det første anfallet. 

Disse tilstandene er helt ufarlige, og mange blir spontant bra etter et par dager. For de som ikke blir bra etter et par dager kan rask diagnostisering og behandling løse de fleste tilfellene innen 3-5 behandlinger. Ofte blir det vanskeligere å få rask bedring jo lengre man venter, så å få diagnose og behandling og opptrening raskt er å foredra. 

Etter virusangrep på balansenerven eller etter hjernerystelser finner man ofte det vi kaller asymmetrier, det vil si at balansesystemet er mer aktivt på en siden enn den andre. Dette kan noen ganger merkes ved at man blir ustø når man snur seg raskt til den ene av sidene eller at man begynner å gå med hodet bøyd til siden. For denne type resttilstand rekommanderer vi øvelser og spesifikk opptrening. 

Mange andre typer av lidelser og kombinasjonslidelser jobber vi med daglig innen Klinikk for Alle og vi samarbeider med alle leger og spesialister. 

Velkommen til en time hos våre balanseterapeuter.

Artikkelforfatter

Niclas Skärström er utdannet Osteopat DO, med omfattende fordypning i vestibular og nevrologisk rehab. Han jobber med rehabilitering av svimmelhet og balanseforstyrrelser, hjernerystelser og muskel- og skjelettplager.