forstegangsundersokelse

Førstegangskonsultasjonen innledes med en sykdomshistorie (anamnese). I anamnesen kartlegges pasientens smerte og belastninger, samt øvrig sykdomshistorie. Både åpne og spesifikke spørsmål stilles for å kunne gi deg en riktig diagnose. Naprapaten vil også finne ut om det dreier seg om ett eller flere problem, samt en kort- eller langvarig problematikk.

Ut ifra denne informasjonen, samt den kliniske undersøkelsen, vil naprapaten kunne si mer om din prognose og hvor mye behandling som vil være nødvendig for å få deg frisk. Naprapaten vil hjelpe deg med å korrigere holdning, samt bevegelsesmønster som utløser eller aksentuerer dine problem. Dette er helt avgjørende for å komme til bunns i problemet.

Ved mistanke om tilstander som ikke kommer fra muskel- og skjelettsystemet, vil det henvises til fastlege, eller i samråd med lege eller kiropraktor, henvises til medisinsk undersøkelse eller bildediagnostikk.

Klinisk undersøkelse (undersøkelse med hendene), består av:

  • Nevrologiske tester.
  • Ortopediske tester.
  • Aktive og passive bevegelser.
  • Kartlegging av muskler og bindevev.
  • Undersøkelse av leddutslag og spesifikk leddbevegelse.
  • Kartlegging av kompensatoriske mønster i muskel og skjelettsystemet

Etter undersøkelsene, stilles en «strukturell» og «funksjonell» diagnose.
Den strukturelle diagnosen er den medisinske diagnosen som forteller hvor smerten kommer fra.
Den funksjonelle diagnosen går på forståelsen av problemet om «hvorfor» problematikken har oppstått.