Slik jobber en Osteopat

Tord Fjørtoft Flydal

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din
sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og
plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle
sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer og så videre. På denne måten får vi som
osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager,
din kropp og din hverdag. Vi utfører så en klinisk, ortopedisk og nevrologisk undersøkelse.
Deretter gjør vi en manuell undersøkelse av muskel skjelettapparatet før vi starter
behandling.


Det å se sammenhengen mellom pasienten, hverdagen og smertene står sentralt i
osteopatien. Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag.
Vi har en 4-årig høyskoleutdanning og er kvalitetssikret gjennom Norsk Osteopatforbund.
Dette er en NOKUT-akkreditert utdannelse ved Høyskolen Kristiania.
Osteopati har tidligere vært en alternativ behandlingsform i Norge, men i desember 2020 ble
det vedtatt i Stortinget at osteopater skal autoriseres som helsepersonell, noe de allerede er i
resten av Skandinavia. Lovendringen ble lagt fram i regjeringens statsbudsjett for 2022.
Autorisasjon av osteopater vil være positivt på flere nivåer, og viktig med tanke på
pasientsikkerhet. Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle
behandlingsteknikker. Behandlingsverktøykassen består blant annet av
mobiliseringsteknikker, manipulasjonsteknikker(leddmanipulasjon), bløtvevsmassasje og
uttøyningsteknikker.


Mange lurer på hva som skiller oss fra naprapater, fysioterapeuter, kiropraktorer og
manuellterapeuter. Mye er likt, og vi utfyller hverandre. Jeg vil allikevel trekke frem noen
særtrekk ved osteopatien. Nemlig de fem modellene som osteopatisk praksis baserer seg på.
De fem modellene danner grunnlaget, eller gir oss et utgangspunkt for hvordan vi ønsker å
hjelpe pasienten. Individuell tilpasning er sentralt i behandlingen.


Den Biomekaniske posturale modellen

Setter fokus på hvordan leddene og muskulaturen din beveger seg og fungerer i forhold til
hverandre. Gjennom å adressere skjelett, muskulatur, ligamenter, eller fascier vil det hjelpe
kroppen til selvregulering. Det er nok denne delen av manuell medisin de fleste tenker på når
de hører om osteopati, naprapati, kiropraktikk osv.


Den Nevrologiske modellen
Har som mål å gjenopprette normal nevrologisk funksjon. Modellen ser blant annet på
innflytelsen fra det autonome nervesystemet og aktiviteten av sensorisk stimuli.


Den Respiratorisk – sirkulatoriske modellen.
I denne modellen er målet med osteopatisk manuell behandling å adressere somatiske
dysfunksjoner i respiratoriske mekanismer, sirkulasjon og drenasje av lymfe. Denne modellen
er opptatt av at kroppens tilførsel av næring og fjerning av avfallsstoffer fungerer godt.
Den metabolske modellen.

Den metaboliske modellen
Metabolisme er det vi kaller kroppens forbrenning av næringsstoffer for å sikre energitilførsel
og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere. Modellen søker en balanse mellom
energi-produksjon, distribusjon og utgifter.
Det metabolske systemet er utrolig viktig for alle prosessene som foregår i kroppen vår.
Kanskje du føler deg stresset uten grunn, eller at du føler at du har mistet all energien din. Det
er ingen tilfeldighet at hormonkjertlene våre er plassert der de er. Målet med osteopatisk
manuell behandling i den metabolske modellen er blant annet å adressere somatiske
dysfunksjoner som kan forstyrre den hormonelle og metabolske balansen.


Den biopsykososiale modellen
Hvordan vi har det i de miljøene vi omgås, hva er viktig for hvordan kroppen vår har det.
Sliter vi i en relasjon kan kroppen reagere med smerte på stimuli som vi vanligvis ikke
opplever som smertefull. Hvordan påvirker en smerteopplevelse oss? Hva kan vi med
kunnskapen vår lære bort til pasientene våre, så de selv sørger for at de får de beste
verktøyene de kan for å selv kunne forebygge plager. Hva gjør angst, stress, katastrofetanker
og bekymring med smerteopplevelsen vår? Mentale og emosjonelle faktorer, samt livsstil er
og viktige komponenter og står sentralt i denne modellen.


Det fine med de fem modellene er at de ikke nødvendigvis trenger å sees på/brukes gjennom
en manuell tilnærming og manuelle teknikker, som det tradisjonelt har blitt. De kan også
brukes i form av aktive tiltak. Å inkludere pasienten i behandlingen. Hvordan er
søvnmønsteret? Hvordan er aktivitetsnivået? Er kostholdet på plass? Hvordan er
stressmestringen til pasienten? Hvordan er totalbelastningen? Påvirker dette pasientens
smerter eller plager? Hvilke verktøy kan pasienten selv lære for å mestre sin egen hverdag på
en så god måte som mulig.


De fem modellene gir oss rammer og gir valgmulighet og valgfrihet i tilnærmingen vår til
pasienten. Og dette for meg er noe av det fine med osteopati som behandlingsform.

 


Artikkelforfatter

Tord Fjørtoft Flydal er utdannet Osteopat og jobber hos Klinikk for Alle Helsfyr.

«Jeg jobber som osteopat fordi jeg trives godt med å jobbe med mennesker,
samtidig som det er givende å hjelpe folk til en mindre smertefull og
mer funksjonell hverdag.»