Vanlige symptomer

Hjerneskade og funksjonelle svakheter i nervesystemet kan forårsake blant annet:
• Svimmelhet
• Redusert balanse og koordinasjon
• Redusert muskelkontroll og svakhet
• Muskel stivhet og spasmer
• Tics og andre ufrivillige muskelrykninger
• Redusert kontroll over målbevisste bevegelser eller økt klumsenhet
• Skjelvinger (tremor) i nakke, armer eller ben
• Smerte og nummenhet i ansikt, armer og ben
• Synsforstyrrelser
• Hodepine
• Utmattelse eller tretthet
• Atferdsproblemer
• Konsentrasjonsvansker
• Redusert hukommelse
• Redusert eksekutive funksjoner
• Lese-, skrive- og lærevansker

Hvilke symptomer man får etter en hjerneskade eller ved funksjonelle svakheter i nervesystemet, er avhengig av hvilke deler av nervesystemet og hjernen som er rammet. De forskjellige delene av hjernen og nervesystemet har ansvar for forskjellige funksjoner som skal samarbeide på en balansert og harmonisk måte for at vi blant annet skal kunne være i fysisk og mental aktivitet. Hjernen vår mottar og sender signaler kontinuerlig til og fra de forskjellige organene i kroppen vår. Disse nervesignalene strømmer gjennom nervebaner som stopper innom flere forskjellige sentre i det sentrale nervesystemet vårt før de når hjernen eller organene våre. En skade eller forstyrrelse i et av sentrene eller en av nervebane kan forårsake veldig like symptomer selv om skaden eller forstyrrelsen er lokalisert forskjellig. F.eks; to forskjellige pasienter kan lide av like symptomer, men selve skaden er lokalisert på forskjellige nivå i ”samme nervebane”, og har derfor behov for veldig forskjellig rehabilitering. Det er derfor viktig med en omfattende utredning som kan lokalisere problemet slik at hvert individ får tilpasset riktig rehabilitering.
  
Et veldig vanlig problem for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet er at deres symptomer ikke er synlig. Lammelser og spasmer i en arm eller fot etter et hjerneslag er et synlig og ”fysisk” symptom. Men symptomer som svimmelhet, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner, og utmattelse er ”usynlige” symptom og kan derfor ofte være veldig vanskelig å beskrive og forstå for pasienten. Ved bruk av riktig undersøkelses teknikk og undersøkelses utstyr kan en ofte, enkelt forklare og vise årsaken til pasientens symptomer.

Her har vi laget en oversikt med med informasjon over de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker oss:

Hjernerystelse

Hjernerystelse hos barn

Hjernerystelse – Hva skjer med hjernen?

Langvarige plager etter hjernerystelse

Hjernerystelse – Behov for rehabilitering

Traumatisk Hodeskade

Svimmelhet & BPPV

Hjerneslag

Øynene dine er et vindu inn i hjernen din

Multippel Sklerose og Rehabilitering

Lese- og Lærevansker – Et motorisk problem