Traumatisk hodeskade

Traumatisk hodeskade
Skrevet av Kim Tore Johansen ved Klinikk for Alle Nevrosenter avd. Sola

Mars er måneden for bevisstgjøring om traumatisk hjerneskade inkludert mild traumatisk hjerneskade aka hjernerystelse, og kronisk hjernerystelse syndrom.  I denne anledningen ønsker Klinikk for Alle Nevrosenter avd Sola å dele nye internasjonale oppdateringer om hva som definerer en hjernerystelse, bedre forståelse for symptomutvikling, og mer effektiv behandling av symptomer ved kronisk hjernerystelsesyndrom.    

Over 20 000 nordmenn rammes av hjernerystelse hvert år og er den vanligste hodeskaden etter fysisk traume. Tidligere definisjon på hjernerystelse inkluderte symptomer som kort bevissthetstap (inntil 10-15 min), hukommelsestap for skadeøyeblikket og en eller flere av følgende symptomer etter et hodetraume:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme  
 • Lysskyhet
 • Øresus
 • Tretthet
 • Forvirring
 • Nedsatt oppmerksomhet

Denne definisjonen ble oppdatert av en internasjonal ekspertgruppe i Berlin 2016. Ekspertgruppen besto av de fremste spesialistene på hodeskade og hjernerystelse i verden og gikk gjennom 60 000 forskningsartikler for å finne bedre måter å gjenkjenne og diagnostisere hjernerystelse, få en bedre forståelse for symptomer og hvordan de utvikles, og for finne bedre behandlingsmetoder.      

Hjernerystelse forekommer ved fysisk traume som forårsaker en akselerasjonskraft på hjernen enten ved direkte slag eller støt mot hodet eller nakken som fører til at hjernen får seg et støt og funksjonsforstyrrelse. Som for eksempel ved et fall, sykkelulykke, bilulykke, direkte slag mot hodet ved idrettsaktivitet eller vold. Hjernerystelse kan også oppstå ved fysisk traume på andre deler av kroppen som forårsaker indirekte fysisk traume på hjernen som for eksempel ved å lande tungt på beina eller rumpen ved et fall. Vanligvis resulterer dette fysiske støtet på hjernen i symptomer umiddelbart, men i noen tilfeller kan det ta flere minutter eller timer.

Hjernerystelse kan resultere i nevrologiske forandringer og skader i hjernen, men de akutte symptomene reflekterer hovedsakelig funksjonsforstyrrelser og ikke strukturelle skader på hjernen. Vanlig radiologisk undersøkelse som MR eller CT vil derfor ikke vise anatomiske endringer.

Hjernerystelse kan resultere i en rekke forskjellige symptomer enten en mister bevisstheten eller ikke. Det viser seg at bare 5-10% mister bevisstheten ved en hjernerystelse. Funksjonsforstyrrelsene i hjernen og symptomene ved en hjernerystelse er i de fleste tilfeller forbigående i løpet av 1 uke til 3 måneder. Men mellom 15-45% av tilfellene med hjernerystelse har vedvarende symptomer lengre enn 3 måneder som ikke kan skyldes bruk av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner, andre fysiske skader (for eksempel nakke skade eller skade på balanse organ i det indre øret), eller andre tidligere eksisterende psykiske eller fysiske sykdommer.           

Funksjonsforstyrrelsene ved en hjernerystelse forårsaker en rekke forskjellige kortvarig eller langvarige symptomer alt etter hvilke deler av hjerne som påvirkes, inkludert:

 • Fysiske symptomer
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Nedsatt balanse
 • Kvalme og oppkast
 • Høysensitivitet til lyd og lys
 • Smerte og stivhet i rygg
 • Smerte og stivhet i nakke
 • Utmattelse og nedsatt kapasitet til fysisk aktivitet
 • Kognitive symptomer
 • Forvirret
 • Desorientert
 • Kortvarig hukommelsestap
 • Nedsatt korttidshukommelse
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Hjernetåke
 • Hjernetretthet og nedsatt kapasitet til kognitiv og sosial aktivitet
 • Emosjonelle symptomer
 • Humørsvingninger
 • Økt irritabilitet
 • Angst
 • Depresjon
 • Manglende tiltakslyst  
 • Søvn forstyrrelse
 • Vansker med innsoving
 • Våkner ofte på natten
 • Ikke utvilt om morgningen
 • Behov for mer søvn enn vanlig

Mennesker som er plaget med vedvarende symptomer etter en hjernerystelse lenger enn 3 måneder også har utviklet flere symptomer enn de hadde de 3 første ukene etter hjernerystelsen. Det viser seg også at desto flere hodetraumer eller hjernerystelser personen har hatt desto mer langvarig blir symptomene.

Her kan du se en video som viser hvordan hjernen beveger seg inni hodeskallen ved et direkte slag mot hodet: Hvordan hjernen beveger seg inni hodeskallen ved et direkte slag mot hodet

Ved å trykke på denne linken finner du mer ut om hvordan hjernen påvirkes i en bilulykke.

Har person vært utsatt for et fysisk traume og mistenker personen har pådratt seg hjernerystelse bør man kontakte legevakt for å utelukke alvorlig skade. Hjernerystelse i seg selv er ufarlig, men ved hodetraume er det viktig å utelukke alvorlige tilstander som hevelse i hjernen eller hjerneblødning. Er personen fortsatt bevistløs må personen legges i stabilt sideleie for å sikre frie luftveier og ring 113.


Vårt neste bidrag til å bevisstgjøre og forbedre kunnskap om hjernerystelse vil gi en oppdatering om nye undersøkelse og behandlingsmetoder.

For mer informasjon om rehabiliteringstilbudet til Klinikk for Alle Nevrosenter avd Sola send mail til kimtore.johansen@klinikkforalle.no
 

Ref:
Cameron M. Marshall, 2012. Sports-related concussion: A narrative review of the literaure. The journal of the Canadian chiropractic association, 56(4), 2012.
Emanuelsen et al, 2013. Quality of life and post-concussion symptoms in adults after mild traumatic brain injury: a population-based study in western Sweden. Acta Neurologica scandinavica, 108_332-338, 2003.
Helsedirektoratet
Karen M Barlow, 2016. Postconcussion syndrom: A review. Journal of child neurology, vol 31(1), 57-67, 2016.
Norsk Helseinformasjon, norsk pasienthåndbok.
Suzanne Polinder et al, 2018. A multidimensional approach to post-concussion symptoms in mild traumatic brain injury. Frontiers in neurology, volume 9, article 1113, 2018.
Paul McCrory et al, 2016. Consensus statement on concussion in sport- The 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016. British Journal of Sports Medicine, 51(11):838-847, 2017.