Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand er et privat rehabiliteringssenter med bred og lang erfaring innen undersøkelse og tilpassing av rehabilitering til barn og voksne med plager som følge av nevrologisk sykdom og ervervet hjerneskade. Inkludert balanseforstyrrelser og svimmelhet, dystoni, følgetilstand etter hjerneslag, følgetilstand etter traumatisk hodeskade, komplekse smerte syndrom, multippel sklerose og Parkinsons sykdom. 

 

Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand sin rehabiliteringsfilosofi er at desto bedre skreddersydd rehabilitering er, desto større sannsynlighet er det for å redusere symptomer og plager. Vi legger derfor stor vekt på å gjøre en omfattende og grundig undersøkelse som utfordrer og kartlegger hvordan hjernen bearbeider og samkjører forskjellige sanseinntrykk, og tester som avslører hvordan hjernen og nervesystemet utfører og tolerer alle former for finmotorisk og grovmotorisk utfordringer. Inkludert databaserte tester som gir oss objektive test resultat. Funnene ved denne undersøkelsen gir oss et godt grunnlag til å vurdere hva vi bør legge vekt på ved oppstart av rehabilitering, og de databaserte testene brukes rutinemessig etter 3-4 behandlinger for å evaluere om rehabilitering forbedrer funksjon og kan ha potensial til å forbedre symptomer. Eller om øvelser må endres som følge av at man ser forverrelser av tester eller ingen endringer av tester.    

 

Se video som demonstrerer deler av første undersøkelse hos Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand.

Rehabilitering

Målet vårt med rehabilitering er å forbedre hjernen og nervesystemets evne til å bearbeide og samkjøre flere sanseinntrykk samtidig, og forbedre samkjørt aktivering av forskjellige områder i hjernen med forskjellige egenskap som er nødvendig for å utføre både fysiske og kognitive oppgaver samtidig. Vi gjør dette ved kombinerer tradisjonelle rehabiliteringsmetoder på en litt utradisjonell måte. Inkludert vestibular rehabiliterings terapi, sansemotorisk opptrening, balanse og koordinasjons trening, og øvelser som kan forbedre finmotorisk kontroll over målbevisste øyebevegelser, øye-hånd og øye-fot koordinasjon. Dersom re-evaluering etter 3-4 behandlinger viser forbedring av tester, kan vi tilpasse hjemmeøvelser som er skreddersydd pasientens funksjonsforstyrrelser. Pasienten vil så få en grundig opplæring hvordan hen skal utføre hjemmeøvelser i en periode før ny re-evaluering for å vurder om pasienten er klar for mer kompleks og omfattende rehabiliteringsprogram som kan redusere symptomer ytterligere.

For å henvise pasient kan du sende melding til Kim Tore Johansen via NHN eller sende mail til kimtore.johansen@klinikkforalle.no

 

Lær mer om hvordan Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand hjelper mennesker med Traumatisk hodeskader, Svimmelhet og Nevrologisk sykdom.