Lege Sola

Dr Tatjana Bergsland ved Klinikk For Alle Madla ser kun internt henviste pasienter for injeksjoner, resepter og konkrete konsultasjoner.