Kognitiv terapi Jessheim

Tilbud om kognitiv terapi, Klinikk for alle på Jessheim

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Kognitiv terapi har veldokumentert effekt på blant annet depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser m.m.

Erik Sæthre Nilsen er samtaleterapeut ved Klinikk for Alle og er utdannet ved Bjørknes Høyskole med psykologiske grunnfag og har spesialisert seg innen kognitiv psykologi og mental trening. Han har erfaring i behandling av klienter med psykiske helseproblemer og er medlem av Psykologiforbundet. I tillegg til en kognitiv terapiform benyttes en systematisk tilnærming i behandling av psykiske tilstander som depresjon, angstlidelser og stressmestring.

  • Sliter du med med angst, og ønsker du å bli kvitt den?
  • Er du i en jobb som krever mye av deg, og ønsker du å få kontroll?
  • Har du opplevd samlivsbrudd, og trenger å få sortert tankene dine og snakke med en objektiv og nøytral person?
  • Opplever du en krevende hverdag med stress, og trenger å få mer oversikt og få ryddet opp?
  • Står du ved et veiskille i livet, og trenger råd og veiledning?

Ta gjerne kontakt med meg eller bestill din terapitime gjennom vår online booking eller på telefon 97923000