Svimmelhet-Krystallsyke – Ufarlig, men hemmer livskvalitet

Skrevet av Kim Tore Johansen ved Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand  

Krystallsyke er den vanligste formen for svimmelhet og forskning indikerer at over 80 000 nordmenn får krystallsyke hvert år. Svimmelhet forårsaket av krystallsyke kan oppleves som svært skremmende og gi en intens fornemmelse av svimmelhet, men den er ikke farlig. Selv om krystallsyke ikke er en livstruende tilstand betyr det ikke at den kan hemme eller ødelegge livskvaliteten, og må derfor bli tatt på alvor.

Det er flere årsaker til svimmelhet, og det er heldigvis sjeldent det er livstruende årsak. Men det er viktig å bli undersøkt grundig så raskt som mulig slik at riktig behandling kan igangsettes eller henvise videre riktig instans. Opplever en andre symptomer, inkludert hodepine, dobbeltsyn, språkvansker eller vansker med å bevege på arme eller ben samtidig som svimmelhet må man snarest kontakte legevakt for å utelukke alvorlige tilstander som hjerneslag.

Krystallsyke er en stillingsbetinget svimmelhet hvor krystaller (otolitter) løsner fra balanseorgan (utriculus/sacculus) i det indre øret. Det betyr at du opplever svimmelhet ved endring av posisjon på hodet som f.eks. når du bøyer deg fremover for å ta på deg sko, eller snur deg i sengen. Krystallene kommer på avveie inn i en eller flere bueganger, som også er del av balanseorgan i det indre øret. Disse krystallene forårsaker overaktivisering av sensoriske strukturer (cupula) i buegangene som sender bevegelse signaler til hjernen, og gir en falsk fornemmelse av bevegelse. Hjernen blir rett og slett lurt til å tro du er i bevegelse.

En kan få to former for krystallsyke, canalolithiasis som er den vanligste (ca 80%) hvor krystallene flyter fritt i en eller flere bueganger. Den andre formen for krystallsyke er cupulolithiasis, hvor krystallene fester seg på selve cupula. 

Forskning viser at 70-90% av mennesker med den vanligste typen krystallsyke i bakre buegang, canalolithiasis, blir svimmelhetsfri etter 1-3 behandlinger med reponerings manøver, øvelse som får krystallene på plass. Men dessverre så mange som 50% kan få tilbakefall i løpet av flere år.

Forskere som fulgte en gruppe pasienter med krystallsyke som ikke fikk behandling, fant ut at ca 70% ble friske etter 1-4 uker og ca 30% var fortsatt plaget med svimmelhet 3 måneder eller lenger.    

I de fleste tilfeller med krystallsyke er årsaken ukjent, men en kan også få krystallsyke etter hodetraumer som ved trafikkulykke eller fall. Forskning viser at det er mer komplisert og tar lenger tid å behandle pasienter med krystallsyke etter hodetraume. En må ofte kombinere krystallsykebehandling med annen svimmelhet rehabilitering, inkludert vestibular rehabiliterings terapi.

En ser også ofte at pasienter som har hatt betennelse på balanse nerven, vestibulares nevritt, også har krystallsyke. Årsak til dette er ukjent, og denne pasient gruppen kan ofte krever kombinasjon av svimmelhet rehabilitering i tillegg til krystallsyke behandling.  

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand har god erfaring med behandling og rehabilitering av pasienter med svimmelhet. Etter vi har gjort en grundig undersøkelse skreddersys individuell behandling- og rehabiliteringsprogram for pasienter som er plaget med akutt eller kronisk svimmelhet. Se under for mer detaljer ang undersøkelse.

For pasienter med krystallsyke bruker vi TRV-Stol (krystallsyke-stol) som vår standard behandling og ved behov får pasienten opplæring i hvordan en kan gjøre reponerings manøver selv.

Studier viser at behandling av krystallsyke ved hjelp av TRV-stol kan ha betydelig bedre effekt, spesielt på pasienter med krystallsyke i flere bueganger og for pasienter som stadig får tilbakefall av svimmelhet forårsaket av krystallsyke. (ref: Niels West et al, 2015. Repositioning chairs in benign paroxysmal positional vertigo: implication and clinical outcome. European Archives of Otorhinolaryngology)

Klinikk for Alle Majorstuen og Sola tilbyr også undesøkelse og behandling av svimmelhet, inkludert TRV-stol behandling.

Bilde av TRV stol

Undersøkelse hos Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand:

For pasienter hvor en mistenker krystallsyke er årsak til svimmelhet, blir pasienten undersøkt av kiropraktor med tilleggsutdannelse innen svimmelhet og funksjonell nevrologisk rehabilitering. Undersøkelsen varer ca. 60 minutter og inkluderer nevrologisk undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdom, og Dix-Hallpike test med video-okulografi som er test for krystallsyke. Video-okulografi er en undersøkelse med briller påmontert et infrarødt kamera for å analysere øyerykninger, nystagmus, forårsaket av krystallsyke. Video-okulografi er viktig for å analysere retning av nystagmus, hvilken buegang som har krystallsyke, og hvilken form for krystallsyke pasienten har, da det kreves forskjellige behandling for de forskjellige buegangene og formene for krystallsyke.

Se video som demonstrere krystallsyek test (Dix-Hallpike test)

https://www.youtube.com/watch?v=rZ-o3DxEuFs&list=PLZ3FqThhiCINQFpgs9Jx1ZX1ANpDgsDPh&index=2&t=1s

TRV-Stol:

TRV-stol er utviklet og produsert av Dr. Thomas Richard-Vitton (TRV), som er en Fransk øre, nese, hals spesialist. TRV-stolen er designet for å rotere pasienten 360 grader i flere plan, og skaper akselerasjon av væsken i buegangene for å «riste» løs krystallene. På denne måten kan behandlingen av krystallsyke bli betydelig mer effektiv, og mer skånsom for pasienter som har vansker med å gjennomføre de mer tradisjonelle behandlingsmetodene.

Behandling av andre typer svimmelhet:

Pasienter som lider av andre typer svimmelhet enn krystallsyke kan ha stor nytte av vårt tilbud om nevrologisk rehabilitering og opptrening. Pasienten vil da bli tilbudt en mer omfattende undersøkelse for å tilpasse riktig rehabilitering.

Ved mistanke om alvorlig årsak til svimmelhet henvises pasienten til spesialist og radiologisk undersøkelse for videre utredning.

For mer informasjon om Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand: https://klinikkforalle.no/nevrosenter

Referanser:

 • American Hearing research foundation.
 • Balanselaboratoriet.no
 • Bhattacharyya N, et al. 2008. Clinical practice guideline: benign paroksysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008.
 • Dimitris G, et al. 2011. Diagnosis of single- or Multiple-Canal benign paroksysmal positional vertigo according to the type of nystagmus. International Journal of Otolaryngology, vol 2011, page 13, 2011.
 • Gordon CR, et al. 2004. Is posttraumatic benign paroksysmal positional vertigo different from the idiopathic form?. Arch Neurol. 2004.
 • Gordon CR, et al. 2005. Benign paroksysmal positional vertigo: who can diagnose it, how should it be treated and where? Harefua. 2005.
 • Hansen S, Kalberg M. Benign åaropksysmal positional vertigo- den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskr Læger 2007; 169: 1996-2002.
 • Krystallsyken.com
 • Lopez-Escamez JA, et al. 2003. Impact of treatment on health-related quality of life in patients with posterior canal paroksysmal positional vertigo. Otol Neurotol. 2003.
 • Lopez-Escamez JA, et al. 2005. Long-term outcome and health-related quality of life in benign paroksysmal positional vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005.
 • Manzani D, et al. 2006. Life events and benign paroksysmal positional vertigo: a case-controlled study. Acta Otolaryngo. 2006.
 • M von Brevern, et al. 2006. Epidemiology of benign paroksysmal positional vertigo: a population based study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2007; 78: 710-715.
 • Niels West et al, 2015. Repositioning chairs in benign paroxysmal positional vertigo: implication and clinical outcome. European Archives of Otorhinolaryngology
 • Pollak, et al. 2002. Effectivness of the particle repositioning maneuver in benign paroksysmal positional vertigo with and without additional vestibular pathology. Oto Neurotol. 2002.
 • Salvinelli F, et al. 2003. Benign paroksysmal positional vertigo: a comparative prospective study on the efficiacy of Semont´s maneuver and no trewatment strategy. Clin Ter. 2003.
 • Salvinelli F, et al. 2004. Benign paroksysmal positional vertigo: diagnosis and treatment. Clin Ter. 2004.
 • T. D. Fife, et al. 2008. Practice Parameter: Therapies for benign paroksysmal positional vertigo (an evidence-based review): Report pf the quality standard subcommitte of the American Academy of Neurology. Neurology , 2008.