Langvarige plager etter hjernerystelse

Prolonged Plagues After Concussion,-Post-commotio syndrom

Skrevet av Kim Tore Johansen ved Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand  

I de aller fleste tilfellene med hjernerystelse vil symptomer og ubehag gi seg i løpet av 2-7 dager, men 10-15% av personene som får hjernerystelse ender opp med kroniske plager som kan være svært funksjons hemmende. Post-commotio syndrom, kronisk hjernerystelse syndrom, er ikke livstruende på noen måte, men kan ødelegge livskvaliteten til en person på flere måter. Noen av de vanligste symptomene er kronisk tretthet, økt irritabilitet, konsentrasjons, hodepine og svimmelhet. Disse symptomene kan gjøre det vanskelig å fullføre utdannelse, vanskelig å utføre arbeidsoppgaver eller umulig å holde seg i arbeidslivet, og gjør det vanskelig å ha et sosial liv da sosial aktivitet kan være utmattende og forverre symptomer.  

Kroniske plager etter hjernerystelse kan variere i karakter og intensitet fra person til person. De vanligste symptomene er:

  • Kronisk tretthet eller fatigue.
  • Økt irritabilitet.
  • Søvnvansker.
  • Redusert toleranse til stress.
  • Nedsatt konsentrasjon eller andre kognitive egenskaper som hukommelse og innlæring.
  • Nedsatt evne til å samle og bearbeide sanseinntrykk. Eller andre nedsatte eksekutive funksjoner som er viktige for å utføre handlinger på en effektiv og fornuftig måte. Eksekutive funksjoner inkludert det å samle og bearbeide sanseinntrykk slik at man blant annet kan vurdere situasjoner, lage planer, igangsette planene og gjøre riktige endringer for å sluttføre handlingen med et godt resultat.
  • Angst eller depresjon
  • Endret personlighets trekk
  • Apati

Se video hvordan hjernen beveger seg inni hodeskallen ved et direkte slag mot hodet:

https://i.imgur.com/aKiPvPl.gif

Trykk på link under for å se video som demonstrere hva som skjer med hjernen i en bilulykke:

http://www.brainline.org/content/multimedia.php?id=848

Det er mange som opplever lignende langvarige plager etter et hodetraume uten at en oppfyller alle kriteriene for hjernerystelse. Det kan gjøre det vanskelig å få riktig diagnose og dermed vanskelig å finne riktig form for behandling. I verste tilfelle blir en ikke trodd som pasient.

Årsaken til noen får kroniske hjernerystelse symptom etter hodetraume uten å ha ”kvalifisert” kriteria for hjernerystelse er ikke ordentlig forstått.  Men forskere og klinikere tror det kan skyldes at en har hatt en eller flere tidligere hjernerystelse, og dermed betydelig mer sårbar for langvarige plager. Forskning viser at desto flere hodetraumer og hjernerystelser en utsettes for, desto lavere er terskelen for å utvikle langvarige plager. En av teorien er at repeterende hodetraume kan forårsake vedvarende ubalanse i biokjemiske, molekylære og nervecelle funksjoner. Inkludert noe som heter ”excititoxicity” (engelsk). Excitotoxicity er en reaksjon etter skade på nerveceller hvor det er en lekkasje av stoffer som blant annet aktiviserer nerveceller, inkludert noe som heter glutamate. Denne lekkasjen gjør at nerveceller blir hyper-sensitive til stimulering og kan sette i gang en kjedereaksjon av funksjons forstyrrelser. Dette betyr at hjernen kan bli høy-sensitiv til sanseinntrykk og lav terskel for mental utmattelse ved kognitive og eksekutive utfordringer. Hvilke symptomer og plager en får ved post-commotio syndrom avhenger av hvilke deler av hjerne som får disse vedvarende funksjonsforstyrrelser. Det er derfor viktig å kartlegge funksjonen til nervesystemet og hjernen ved en grundig nevrologisk undersøkelse.

Se hva som skjer med nervecellene ved hjernerystelse:

https://www.youtube.com/watch?v=bn99SUQDTC0&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=12

Symptomene ved kronisk hjernerystelse syndrom er ”usynlige”. Det betyr at en ikke får fysiske symptomer som lammelse eller spasmer i arm eller fot som en kan gjøre ved for eksempel hjerneslag eller multiple sklerose. Det kan gjøre det vanskelig å forklarer og kartlegge årsak til symptomene om en ikke gjør de rette testene. Forskere har i flere år brukt øye bevegelser som et ”vindu” til å undersøke funksjonen til hjernen og undersøke konsekvens på hjernens funksjon etter hjerneskade som følge av hjerneslag og alvorlige hodetraumer. Forskere har også begynt å bruke denne kunnskapen for å få en bedre forståelse for de nevrologiske konsekvensene ved hjernerystelse.  Forskere bruker blant annet noe som heter Videonystagmografi og Saccadometer som måler forskjellige former for øye bevegelser.

Se eksempel på hvordan Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand bruker VNG som del av den nevrologiske undersøkelsen:

https://www.youtube.com/watch?v=m5v8k9HlQcM&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=2

Forskning viser at hjernerystelse kan forårsake tydelige funksjons svakheter i deler av hjernen som blant annet er involvert i å koordinere musklene som beveger øyne. Disse funksjons svakhetene forårsaker ukontrollerte rykninger og skjelvinger av øyne. Dette kan være en av årsakene til mennesker med post-commotio syndrom er plaget med svimmelhet, nedsatt konsentrasjon og korttids-hukommelse. En kan sammenlignet dette fenomenet med kameramann som skjelver på hånden. En får da et uklart bilde og det blir vanskelig for publikum å få med seg detaljene som skal vises. Slik er det også for hjernen når en får ukontrollerte rykninger og skjelvinger i øyne. Hjernen får problem med fokusere og ”absorbere” informasjonen når en for eksempel leser eller jobber foran en PC skjerm.      

Behov for skreddersydd rehabilitering

Studier viser at pasienter med kronisk hjernerystelse syndrom, post-commotio syndrom, har best sjans til å redusere plagene med skreddersydd tverrfaglig multisensorisk eller multimodal rehabiliterings terapi. 

Multisensorisk eller multimodal rehabiliterings betyr at en brukere flere sansesystem for å rehabilitere funksjonen til hjernen. Dette innebærer at en for eksempel bruker øvelser som tradisjonelt er laget for rehabilitering av svimmelhet for å trene opp bestemte deler av balanse systemet i kombinasjon med øvelser som tradisjonelt er laget for pasienter som har konsentrasjons vansker, lese- og lære-vansker for å rehabilitere deler av hjernen som har med kognisjon. Hvilke øvelser som brukes, eller hvilke deler av hjernen og nervesystemet som må rehabiliteres er individuelt. Det er derfor viktig med grundig nevrologisk undersøkelse å kunne tilpasse rehabilitering individuelt. Ved multisensorisk rehabiliterings terapi bruker en ikke bestemte øvelser basert på pasientens symptomer, men tilpasser rehabilitering basert på hvilke funksjons svakheter undesøkelsen viser.

 

 

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand har god erfaring med multisensorisk rehabilitering av plager etter hodetraumer, hjerneslag og andre nevrologiske lidelser.

 

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon og se video som demonstrer undersøkelse og rehabiliterings metoder:

 

For bestilling av time ring 02325 eller send mail til: kimtore.johansen@klinikkforalle.no