Hjernerystelse – Hva skjer med hjernen?

Skrevet av Kim Tore Johansen ved Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand  

Hvert år får over 20 000 nordmenn hjernerystelse, commotio cerebri, etter direkte slag eller støt mot hodet som gjør at hjernen får en akselerasjons kraft og ristes inni hodet. Denne «hjerneristingen» forårsaker flere biokjemiske reaksjoner som resultere i umiddelbar funksjons forstyrrelser. Inkludert noe som heter ”excititoxicity” (engelsk). Excitotoxicity er en reaksjon etter skade på nerveceller hvor det er en lekkasje av stoffer som blant annet aktiviserer nerveceller, inkludert noe som heter glutamate. Denne lekkasjen gjør at nerveceller blir hyper-sensitive til stimulering og kan sette i gang en kjedereaksjon som skader nerveceller. Samtidig som nervecellene blir hyper-sensitive til stimulering, aktiviseres hjernenes immunceller, blant annet mikroglia, som er nødvendig for ”kontrollert” inflammasjon etter traume på hjernen. Aktivisering av immuncellene er nødvendig for å igangsette den naturlige legnings prosessen etter en skade. Ved hodetraume kan nervetrådene i hjernen få en overstrekk som også forårsaker hevelse som forstyrrer normal transportering av nervesignaler.

Se video hvordan hjernen beveger seg inni hodeskallen ved et direkte slag mot hodet.

Trykk på link under for å se video som demonstrere hva som skjer med hjernen i en bilulykke:

http://www.brainline.org/content/multimedia.php?id=848

Disse biokjemiske, molekylære og nervecelle endringene normaliseres vanligvis i løpet av 2-7 dager, men i noen tilfeller kan disse reaksjonen vare i flere måneder. Det er derfor viktig å være påpasselig med fysisk og mental aktivitet ettersom overanstrengelse av hjernen forlenger disse reaksjonene. I verste tilfelle kan overanstrengelse føre til økt hevelse i hjerne og kan være livstruende. Det er derfor viktig å øker aktivitets nivået gradvis etter en hjernerystelse slik at en ikke overanstrenger hjernen og forlenger disse reaksjonen. Opplever en forverrelse av symptomer er det viktig å kontakte lege for å utelukke noe alvorlig. 

Hvordan hjernen reagerer på hodetraume kan være betinget av både genetikk og kjønn. Forskning indikerer at mennesker med en bestemt genotype, apolipoprotein E subtype, kan være mer utsatt for langvarige funksjons svakheter i hjernen etter hjernerystelse, post-hjernerystelse syndrom. Dette gjelder så klart ikke alle med denne genotypen, men er et interessant funn. Forskning viser også at menn og kvinner får forskjellige symptomer ved post-hjernerystelse syndrome. En studie hvor unge idrettsutøvere ble undersøkt viser at menn ble mer plaget med søvnvansker, kvalme, nedstemthet, og forvirring. Mens kvinnegruppen i undersøkelsen var mer plaget med døsighet og høysensitivitet til lyd.

Det er derfor viktig med en grundig undersøkelse som avdekker de individuelle funksjonssvakheter slik at en kan tilrettelegge riktig rehabilitering etter hodetraume og hjernerystelse. 

Se hva som skjer med nervecellene ved hjernerystelse:

https://www.youtube.com/watch?v=bn99SUQDTC0&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=12

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand har god erfaring med rehabilitering av plager etter hodetraumer, hjerneslag og andre nevrologiske lidelser.

En av rehabiliterings metoden vi bruker for å rehabilitere pasienter med blant annet kroniske plager etter hjernerystelse er Multi-akse stimuli. Dette er en behandlings form hvor vi bruker en roterende stol som kan snurre pasienten i forskjellige plan. Denne behandlings metoden faller under kategorien vestibular rehabiliterings terapi da en stimulerer nervesystemet og hjernen ved hjelp av blant annet balanse organet i det indre øret.

Video som demonstrere Multi-akse Stimuli:

https://www.youtube.com/watch?v=3K973X8LBW4&list=PLZ3FqThhiCIPA5D2YyGxWUIwOyYnLta_e&index=4

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon og se video som demonstrer undersøkelse og rehabiliterings metoder: https://klinikkforalle.no/nevrosenter

For bestilling av time ring 02325 eller send mail til: kimtore.johansen@klinikkforalle.no