Hjernerystelse behov for rehabilitering

Skrevet av Kim Tore Johansen ved Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand

10-15% av personer som får hjernerystelse ender opp med kroniske plager, post-commotio syndrom. Post-commotio syndrom, kronisk hjernerystelse syndrom, er ikke en livstruende tilstand men kan være svært ødeleggende for livskvaliteten på flere måter. Noen av de vanligste symptomene er kronisk tretthet (fatigue), nedsatt konsentrasjon og hukommelse, hodepine, svimmelhet og økt irritabilitet. Disse symptomene kan gjøre det vanskelig å fullføre utdannelse, vanskelig å utføre arbeidsoppgaver eller umulig å holde seg i arbeidslivet, og gjør det vanskelig å ha et godt sosial liv da sosial aktivitet kan være utmattende og forverre symptomer.

En kan pådra seg hjernerystelse på flere forskjellige måter, inkludert bilulykke hvor en får kraftige sleng på nakke og hodet, og hodetraume ved fall og idrettsaktivitet hvor hjernen får en akselerasjon kraft og blir forslått når den treffer veggen inni hodeskallen. Se videosnutt under. Dette kan også skje ved traume hvor en for eksempel lander hardt på beina eller rompen hvor hjernen også får akselerasjon kraft og et kraftig støt. Som nevnt i tidligere innlegg vi har delt om hjernerystelse får hjernen en umiddelbar funksjons forstyrrelse som forårsaker de forskjellige symptomene.       

Se video som forklarer hva som skjer med nervecellene ved en hjernerystelse:

https://www.youtube.com/watch?v=bn99SUQDTC0&list=PLZ3FqThhiCIMna1MCuaD20fVUBsv4-98J&index=12

Behov for skreddersydd rehabilitering

 

Pasienter med kronisk hjernerystelse syndrom, post-commotio syndrom, har behov for skreddersydd behandlingsprogram som involverer blant annet multisensorisk rehabilitering. Multisensorisk eller multimodal rehabilitering betyr at en stimulerer flere sanseorgan for å rehabilitere funksjonen til hjernen.

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand har god erfaring med å skreddersy behandlingsplan for pasienter med kronisk hjernerystelse syndrom. Samle begrepet for måten vi jobber er funksjonell nevrologisk rehabilitering, og inkluderer blant annet multisenosrisk rehabiliterings terapi. Enkelt forklart, så bruker vi nevro-vitenskapelig kunnskap om hvilke deler av hjernen som kontrollere bestemte funksjoner, og hvilke former for stimuli som kan påvirke de bestemte delene av hjernen og nervesystemet. Ved å gjøre en grundig og omfattende nevrologisk undersøkelse får vi et inntrykk av hvilke type stimuli og rehabilitering den individuelle pasienten trenger. Med andre ord hvilke deler av hjernen som har funksjonelle svakheter etter hjernerystelse som forårsaker symptomene.

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand bruker tradisjonelle og etablerte behandlings og rehabiliterings metoder på en utradisjonell måte. Dette innebærer at en for eksempel kan bruke øvelser som tradisjonelt er laget for behandling av pasienter som lider av svimmelhet i kombinasjon med øvelser som tradisjonelt er laget for pasienter som lider av konsentrasjons vansker, lese- og lære-vansker. På denne måten kan en rehabilitere bestemte deler av hjernen og nervesystemets om er involvert i balanse og koordinasjon, og deler av hjernen som er involvert i kognitive funksjoner som konsentrasjon, innlæring og lesing. Eller en kan kombinere øvelser som tradisjonelt er laget for pasienter som har hatt hjerneslag med øvelser som tradisjonelt er laget for pasienter med synsforstyrrelser. Hvilke øvelser som brukes på den individuelle pasienten baseres ikke på hvilke symptomer han eller hun er plaget med, men tilrettelegges basert på hvilke deler av hjerne og nervesystemet som har funksjonelle svakheter etter hjernerystelsen.

Forskning viser at denne form for spesifikk individuelle rehabiliterings strategi kan være en av de beste måtene å redusere eller fjerne symptomer ved kronisk hjernerystelse syndrom.   

Multisensorisk Rehabilitering.

Eksempel på øvelse vi bruker for å rehabilitere pasienter som er plaget med svimmelhet, er en øvelse hvor pasienten låser blikket på et punkt og roterer hodet til siden. Denne øvelsen ser veldig simpel ut, men er med på å aktivisere flere komplekse prosesser i hjernen som er involvert i balanse og koordinasjon, sanseoppfattelse, motorikk og konsentrasjon.  Se video under for demonstrasjon. Det er viktig å ikke utføre noen av øvelsene uten ordentlig utredning da feil øvelse eller feil utførelse kan forverre symptomer.

Se video: Vestibular Rehabiliterings Terapi- VRT- Klinikk for alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand  

Eksempel på metode vi kan brukes for å rehabilitere deler av hjernen som er involvert i konsentrasjon, innlæring og lesing er øvelser med noe som heter interactive metronom (IM). IM er et databasert rehabiliteringsverktøy hvor man utfører målbevisste bevegelser med armer og/eller bein i takt til en lyd eller visuell stimulering. Pasienten skal for eksempel klappe eller trampe i takt til en lyd eller et blinkende lys. Se video for demonstrasjon.

Se Video: IM – Interaktiv Metronom Trening – Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand

En mer avansert rehabiliterings metode vi bruker heter multi-akse stimulering. Multi-akse stimuli er en behandlings form hvor vi bruker en roterende stol som kan snurre pasienten i forskjellige plan. Denne behandlings metoden faller under kategorien vestibular rehabilitering da en stimulerer nervesystemet og hjernen ved hjelp av blant annet balanse organet i det indre øret. Denne form for stimuli viser seg å kunne være en meget effektiv måte å rehabilitere deler av hjernen som er involvert i bearbeidelsen og organisering av blant annet balanse og koordinasjon, rom-orientering, motorikk, kognisjon og spesifikke øye bevegelser som blir kontrollert av hjernen. Se video for demonstrasjon.

Se Video: Multiakse Stimulering – Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon og se flere videoer som demonstrer undersøkelse og rehabiliterings metoder: https://klinikkforalle.no/nevrosenter

For bestilling av time ring 02325 eller send mail til kimtore.johansen@klinikkforalle.no for spørsmål angående rehabiliterings tilbudet vårt.