Hjernerystelse

Skrevet av Kim Tore Johansen ved Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand  

Hjernerystelse, commotio cerebri, er den vanligste hodeskaden etter fysisk traume og rammes over 20 000 nordmenn hvert år.

Hjernerystelse forekommer ved fysisk traume som forårsaker en akselerasjons kraft på hjernen enten ved direkte slag eller støt mot hodet eller nakken, eller ved andre former for indirekte fysisk traume på hjernen som for eksempel ved å lande tungt på beina som fører til at hjerne får seg en støt. Vanlige former for direkte traume mot hodet eller nakken er fall, sykkelulykke, bilulykke, direkte slag mot hodet ved idretts aktivitet eller vold.

Dette slaget eller støtet på hjernen kan føre til en umiddelbar funksjons forstyrrelser som i de fleste tilfeller er forbigående i løpet av 2-7 dager.  

Selv ved hjernerystelse hvor personens symptomer er av høy intensitet og resulter i betydelig funksjonshemming, kan en ikke se noe synlige skader på hjernen ved radiologisk undersøkelse som CT eller MR.

I de aller fleste tilfellene med hjernerystelse vil symptomer og ubehag være borte i løpet av 2-7 dager, men i flere tilfeller kan det gå 1-3 måneder før symptomer har gitt seg helt. 10-15% av tilfellene med hjernerystelse ender opp med plager som varer i flere år.  Selv om hjernerystelse ikke er livstruende er det dessverre mange som får store begrensninger i hverdagen på grunn av kroniske plager. Har personen vært utsatt for flere hodetraumer eller hjernerystelser er det betydelig høyrer risiko for langvarige plager. 

Definisjonen på en hjernerystelse etter et traume er når person får kort bevissthetstap (inntil 10-15 min), hukommelsestap for skadeøyeblikket og en eller flere av følgende symptomer:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Lysskyhet
 • Øresus
 • Tretthet
 • Forvirring
 • Nedsatt oppmerksomhet

Se video hvordan hjernen beveger seg inni hodeskallen ved et direkte slag mot hodet:

Trykk her for å se hva som skjer med hjernen i en bilulykke.

 

Har person vært utsatt for et fysisk traume og mistet bevissthet, eller en oppfatter han/hun er forvirret (desorientert) bør man kontakte legevakt for å utelukke alvorlig skade. Hjernerystelse i seg selv er ufarlig, men ved hodetraume er det viktig å utelukke alvorlige tilstander som hevelse i hjernen eller hjerneblødning. Er personen fortsatt bevistløs må personen legges i stabilt sideleie for å sikre frie luftveier og ring 113.

Den umiddelbare behandlingen for personer med hjernerystelse er hvile og overvåking de første 24-48 timene. Første natten er det viktig at personen vekkes 1 gang hver 2-3 time og stilles spørsmål som for eksempel navn, fødselsdato og hvor de bor for å teste bevissthet. Det er også viktig å unngå moderat-hard fysisk aktivitet, lesing, se på TV/PC/nettbrett e.l., og en må holde seg unna mentalt arbeid som forverrer symptomer de første 2-7 dagene. Alle disse aktivitetene kan utmatte hjernen og en risikerer å forlenge symptom forløpet om man går for tidlig tilbake til ”normal” aktivitet og ikke lytter til kroppen.  Det er også viktig å unngå smertestillende de første 48 timene selv om man har mye ubehag eller smerte. Dette er viktig på grunn av smertestillende kan skjule forverrende symptomer som er forårsaket av hevelse i hjernen og kan påvirke blodets evne til å størkne. Er noen av symptomene uutholdelige eller noen av symptomene forverres må man kontakte legevakt.    

De 10-15% som ikke blir symptomfri i løpet av 3 måneder, havner under kategorien kronisk hjernerystelse syndrom, post-commotio syndrom. Personer med kronisk hjernerystelse syndrom kan være plaget med symptomer i flere år. Til dags dato finnes det ikke en klar definisjon på kronisk hjernerystelse syndrom. Men verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert retningslinjer for diagnose av kronisk hjernerystelse syndrom. Er en plaget med 3 eller flere av følgende symptomer i over 3 måneder er det sannsynlig en har kronisk hjernerystelse syndrom:

 • Kronisk tretthet eller fatigue.
 • Økt irritabilitet.
 • Søvnvansker.
 • Redusert toleranse til stress.
 • Nedsatt konsentrasjon eller andre kognitive egenskaper som hukommelse og innlæring.
 • Nedsatt evne til å samle og bearbeide sanseinntrykk. Eller andre nedsatte eksekutive funksjoner som er viktige for å utføre handlinger på en effektiv og fornuftig måte. Eksekutive funksjoner inkludert det å samle og bearbeide sanseinntrykk slik at man blant annet kan vurdere situasjoner, lage planer, igangsette planene og gjøre riktige endringer for å sluttføre handlingen med et godt resultat.

Andre diagnose verktøy bruker kriterier som sier pasient må være plaget med 3 eller flere av følgende symptomer i minst 3 måneder:

 • Kronisk tretthet eller fatigue.
 • Økt irritabilitet.
 • Angst eller depresjon
 • Endret personlighets trekk
 • Apati
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Nedsatt hukommelse

Studier viser at pasienter med kronisk hjernerystelse syndrom har best sjans til å redusere plagene med tverrfaglig multisensorisk eller multimodal rehabiliterings terapi. 

Klinikk for Alle Nevrosenter har god erfaring med rehabilitering av plager etter hodetraumer, hjerneslag og andre nevrologiske lidelser.

En av rehabiliterings metoden vi bruker for å rehabilitere pasienter med blant annet kroniske plager etter hjernerystelse er Multi-akse stimuli. Dette er en behandlings form hvor vi bruker en roterende stol som kan snurre pasienten i forskjellige plan. Denne behandlings metoden faller under kategorien vestibular rehabiliterings terapi da en stimulerer nervesystemet og hjernen ved hjelp av blant annet balanse organet i det indre øret.

Video som demonstrere Multi-akse Stimuli:

https://www.youtube.com/watch?v=3K973X8LBW4&list=PLZ3FqThhiCIPA5D2YyGxWUIwOyYnLta_e&index=4

Sett inn video slik den kan spilles av i selve innlegg.

For mer informasjon om Klinikk for Alle Brain Camp & Nervesenter og se videoer som demonstrer undersøkelse og rehabiliterings metoder: https://klinikkforalle.no/traumatisk-hodeskade-hjernerystelse 

 

Mistanke om hjernerystelse?

Har person vært utsatt for et fysisk traume og mistet bevissthet, eller en oppfatter han/hun er forvirret (desorientert) bør man kontakte legevakt for å utelukke alvorlig skade. Hjernerystelse i seg selv er ufarlig, men ved hodetraume er det viktig å utelukke alvorlige tilstander som hevelse i hjernen eller hjerneblødning. Er personen fortsatt bevistløs må personen legges i stabilt sideleie for å sikre frie luftveier og ring 113.

Den umiddelbare behandlingen for personer med hjernerystelse er hvile og overvåking de første 24-48 timene. Første natten er det viktig at personen vekkes 1 gang hver 2-3 time og stilles spørsmål som for eksempel navn, fødselsdato og hvor de bor for å teste bevissthet. Det er også viktig å unngå moderat-hard fysisk aktivitet, lesing, se på TV/PC/nettbrett e.l., og en må holde seg unna mentalt arbeid som forverrer symptomer de første 2-7 dagene. Alle disse aktivitetene kan utmatte hjernen og en risikerer å forlenge symptom forløpet om man går for tidlig tilbake til ”normal” aktivitet og ikke lytter til kroppen.  Det er også viktig å unngå smertestillende de første 48 timene selv om man har mye ubehag eller smerte. Dette er viktig på grunn av smertestillende kan skjule forverrende symptomer som er forårsaket av hevelse i hjernen og kan påvirke blodets evne til å størkne. Er noen av symptomene uutholdelige eller noen av symptomene forverres må man kontakte legevakt.  
 
De 10-15% som ikke blir symptomfri i løpet av 3 måneder, havner under kategorien kronisk hjernerystelse syndrom, post-commotio syndrom. Personer med kronisk hjernerystelse syndrom kan være plaget med symptomer i flere år. Til dags dato finnes det ikke en klar definisjon på kronisk hjernerystelse syndrom. Men verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert retningslinjer for diagnose av kronisk hjernerystelse syndrom. Er en plaget med 3 eller flere av følgende symptomer i over 3 måneder er det sannsynlig en har kronisk hjernerystelse syndrom:

1-Kronisk tretthet eller fatigue.
2-Økt irritabilitet.
3-Søvnvansker.
4-Redusert toleranse til stress.

Nedsatt konsentrasjon eller andre kognitive egenskaper som hukommelse og innlæring.
Nedsatt evne til å samle og bearbeide sanseinntrykk. Eller andre nedsatte eksekutive funksjoner som er viktige for å utføre handlinger på en effektiv og fornuftig måte. Eksekutive funksjoner inkludert det å samle og bearbeide sanseinntrykk slik at man blant annet kan vurdere situasjoner, lage planer, igangsette planene og gjøre riktige endringer for å sluttføre handlingen med et godt resultat.
Andre diagnose verktøy bruker kriterier som sier pasient må være plaget med 3 eller flere av følgende symptomer i minst 3 måneder:

1-Kronisk tretthet eller fatigue.
2-Økt irritabilitet.
3-Angst eller depresjon
4-Endret personlighets trekk
5-Apati
6-Nedsatt konsentrasjon
7-Nedsatt hukommelse

Studier viser at pasienter med kronisk hjernerystelse syndrom har best sjans til å redusere plagene med tverrfaglig multisensorisk eller multimodal rehabiliterings terapi. 

Klinikk for Alle Brain Camp & Nevrosenter Kristiansand har god erfaring med rehabilitering av plager etter hodetraumer, hjerneslag og andre nevrologiske lidelser.

En av rehabiliterings metoden vi bruker for å rehabilitere pasienter med blant annet kroniske plager etter hjernerystelse er Multi-akse stimuli. Dette er en behandlings form hvor vi bruker en roterende stol som kan snurre pasienten i forskjellige plan. Denne behandlings metoden faller under kategorien vestibular rehabiliterings terapi da en stimulerer nervesystemet og hjernen ved hjelp av blant annet balanse organet i det indre øret.

Video som demonstrere Multi-akse Stimuli:
https://www.youtube.com/watch?v=3K973X8LBW4&list=PLZ3FqThhiCIPA5D2YyGxWUIwOyYnLta_e&index=4

Sett inn video slik den kan spilles av i selve innlegg.

For mer informasjon om Klinikk for Alle Brain Camp & Nervesenter og se videoer som demonstrer undersøkelse og rehabiliterings metoder:

https://klinikkforalle.no/traumatisk-hodeskade-hjernerystelse