Tre vanlige årsaker til svimmelhet

Klinikk for Alle

Hele 16 prosent av nordmenn rapporterte i 2019 at de hadde vært plaget av svimmelhet eller dårlig balanse de siste tre månedene. Klinikk for Alle behandler mange pasienter som plages med denne tilstanden og forklarer noen av de mest kjente årsakene til svimmelhet. 

Svimmelhet og dårlig balanse er et mye større helseproblem enn mange er klar over. Noen av de vanligste årsakene er krystallsyke, virus på balansenerven og Mènières. Det er mulig å behandle disse tilstandene, men det er essensielt å få stilt en korrekt diagnose og tilpasset behandling så fort som mulig. 

Karina Ranvik er kiropraktor hos Klinikk for Alle og har spesialisert seg innen funksjonell nevrologi. Hun jobber mye med pasienter som plages med svimmelhet og de underliggende tilstandene. 

– Mange opplever det som en stor påkjenning å gå rundt å være svimmel. Det er en “usynlig” tilstand, men kan likevel endre hvordan andre ser deg utenfra. Mange opplever at de blir oppfattet som ukonsentrerte og litt distré. Dette kan være spesielt krevende i en jobbsituasjon, forteller Ranvik.

Krystallsyke

Alt starter med balansenerven. Dette er et lite organ helt innerst i det indre øret som er ansvarlig for kroppens likevektssans. Det indre øret består av mange ulike deler, og her er det mye som kan utløse svimmelhet. Den vanligste formen for svimmelhet og balanseproblemer er krystallsyke.

Vil du lære mer om krystallsyke og behandlingen Klinikk for Alle tilbyr?

Dette er en ufarlig, men ubehagelig lidelse som forårsaker enten kronisk svimmelhet eller anfall på 20-30 sekunder. De som sliter med krystallsyke plages spesielt når de snur på hodet, eller går fra liggende til sittende stilling.

–  Krystallsyke kommer fra krystaller som løsner og faller inn i buegangene i det indre øret.Vanlige årsaker til krystallsyke er slag til hodet, hormonproblemer, lavt D-vitamin og psykisk og fysisk stress. Stress er den vanligste årsaken til svimmelhet, og vi ser at problemet øker med alderen, sier Ranvik. 

Mènières

En annen årsak til svimmelhet er Mènières, som oppstår på grunn av væskedannelse i det indre øret. I tillegg til svimmelhet får man gjerne også andre symptomer som øresus og nedsatt hørsel. Tilstanden er ufarlig, men kan forårsake kraftig roterende svimmelhet og ustøhet.  

Det er vanskelig å ha en optimal hverdag om det føles som om verden beveger på seg. Foto: Unsplash.

– Både mènières og krystallsyke har mange av de samme symptomene, men mènières har ofte en kraftig rotatorisk svimmelhet som varer mye lengre enn krystallsyke svimmelheten. De med mènières får ofte også øresus og nedsatt hørsel sammen med svimmelheten, mens de med krystallsyke ofte får øresus og nedsatt hørsel etter anfallet med svimmelhet, forteller Ranvik. 

Krystallsyke kan også variere i følelse av svimmelhet i henhold til hvilken kanal som er affektert. Bakre kanaler gir som regel rotatorisk svimmelhet, mens de fremre kanalene kan gi båtfølelse med gynging. Ettersom mènières og krystallsyke har så like symptombilder, må en god undersøkelse bli gjort slik at man finner riktig diagnose.  

Vestibularisnevritt

En siste tilstand Ranvik nevner er Vestibularisnevritt, på folkemunne kalt “virus på balansenerven. Denne tilstanden oppstår ofte i kjølvannet av en forkjølelse, der forkjølelsesviruset har satt seg på balansenerven og laget en liten skade. Tilstanden kjennetegnes ofte av en følelse av at enten en selv eller omgivelsene snurrer samt en trang til å holde seg fast eller legge seg ned.

– Har man en akutt Vestibularisnevritt vil man stort sett oppleve kraftig svimmelhet som forverres med enhver form for bevegelse. Pasienten synes det som regel er best å ligge helt stille, mens akutt krystallsyke hvor svimmelhetsanfall stort sett vil bli trigget ved posisjonsskifte med hodet når man legger seg ned eller snur seg til siden, sier Karina. 

Som regel er balanserelaterte plager enkle å behandle. Men kiropraktoren understreker viktigheten av å få satt en så nøyaktig diagnose som mulig. Om man sliter med svimmelhet over tid må man ta kontakt med helsepersonell eller kvalifiserte behandlere for å få det utredet. 

– Svimmelhet kan ramme alle i alle aldre, og spesielt for de litt eldre er det ikke nok å slå seg til ro med at “det nok bare er alderen”. Personlig mener jeg at alder ikke har så mye å si, avslutter Ranvik hos Klinikk for Alle. 

Sliter du med svimmelhet og ønsker hjelp til utredning og behandling? Klinikk for Alle har egne balansesenter der deres spesialister står klare for å finner ut hva som er grunnen til dine plager. 

Opplever du akutt svimmelhet eller ustøhet som ikke er diagnostisert av lege er det alltid anbefalt å kontakte fastlege for å få avklart at det ikke ligger andre, mer alvorlige sykdommer til grunn.