Spennings-hodepine

Petter Nordby

Spenningshodepine, tensjonshodepine eller TTH, er en episodisk- eller kronisk hodepine. Den karakteriseres ofte som “et stramt bånd rundt hodet”.

Den er kjent å være av trykkende eller pressende karakter og øker gjerne i styrke i løpet av dagen. Hodepinen oppleves som regel på begge sider, men kan også oppleves kun på den ene siden. Som ved migrene kan noen oppleve lyd- eller lysskyhet, men dette er langt sjeldnere enn ved migrene. Kvalme og svimmelhet er ikke helt uvanlig å oppleve, men oppkast ser man ikke ved denne hodepinen. Fysisk aktivitet kan ha positiv effekt og vil som regel ikke forverre symptomene, som kan være en viktig diagnostisk faktor for å skille mellom andre type hodepiner. Den eksakte årsaken for hodepinen er ukjent, men perifere smertemekanismer spiller trolig en viktig rolle sammen med biopsykososiale faktorer.

Spenningshodepine er en primær hodepine, som vil si at det ikke er en bakenforliggende årsak til hodepinen, den er ufarlig. Det er den vanligste hodepinen med en livstidsprevalens som varierer mellom studier på 30 – 78 %.

Vi i Klinikk for Alle har lang og bred erfaring med behandling av akutt og kronisk spenningshodepine, og vil sette opp den behandlingsplanen som er best for deg.

Noen opplever hodepinen episodisk, mens andre har den kronisk. Episodisk tensjonshodepine deles inn i sjelden eller hyppig, hvor sjelden vil si mindre enn én episode hver måned. Den er kronisk hvis den er tilstede mer enn 15 dager i måneden over minst tre påfølgende måneder. Med kronisk betyr det ikke at man har denne tilstanden for alltid, at den er “uhelbredelig”, som mange dessverre forbinder med dette negativt ladede begrepet. Det betyr heller at det er langvarige plager, og i dette tilfelle da mer enn tre måneder. Jo tidligere man blir utredet og får en behandlingsplan kan dermed spille en viktig rolle for hvor lenge man faktisk sliter med disse plagene.

Hva med behandling?

Ut i fra forskningen som eksisterer på dette området virker det å være en enighet om manuell behandling på tilstanden, og dens effekt. Diverse muskel- ledd teknikker kombinert, ser tilsynelatende ut til å ha den beste effekten. Det anbefales at man oppsøker en faglig oppdatert terapeut for å sørge for at du blir utredet for riktig type hodepine, og dermed får den beste behandlingsplanen.

Videre vil kartlegging av hvorfor du får hodepinen kunne være et viktig verktøy. Her kan det foreslås å skrive en slags “hodepine- dagbok”. Hvilke dager får du det? Når på døgnet? Spesielle situasjoner? Ergonomi? Stress? Etc..

Behandlingsplanen vil ofte variere fra person til person, på grunnlag av din sykehistorie og helheten av dine symptomer tatt med i betraktning.

Klinikk for Alle har dyktige terapeuter som vil hjelpe deg å komme til i bunns i hva som faktisk skaper disse plagene.

Trenger du behandling?

Vi tar vare på deg

Har du noen spørsmål angående spenningshodepine kan du sende mail til Petter.Nordby@klinikkforalle.no

Skrevet av Petter Nordby, Osteopat D.O ved https://klinikkforalle.no/vare-klinikker/agder/kristiansand

Petter Nordby

Referanser:

  1. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition (ICHD-3). Tension type headache. Lesedato 05. Mai 2020. Tilgjengelig fra:

https://ichd-3.org/2-tension-type-headache/

  1. Norsk Helseinformatikk (NHI). Spenningshodepine. Lesedato 10.03.2022:

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/spenningshodepine/

  1. Kamali F, Mohamadi M, Fakheri L, Mohammadnejad F. Dry needling versus friction massage to treat tension type headache: A randomized clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 2019 Jan;23(1):89-93. doi: 10.1016/j.jbmt.2018.01.009. Epub 2018 Jan 31. PMID: 30691768
  2. Kietrys et al., 2014. Dry needling for management of pain in the upper quarter and craniofacial region. Curr. Pain Headache Rep., 18 (2014), pp. 1-9
  3. Ghanbari et al., 2012. The effect of trigger point management by positional release therapy on tension type headache. NeuroRehabilitation, 30 (2012), pp. 333-339 
  4. Berggreen et al., 2012. Treatment of myofascial trigger points in female patients with chronic tension-type headache–a randomized controlled trial. Adv. Physiother., 14 (2012), pp. 10-17