Slik mestrer du ryggplager

Klinikk for Alle

VG-artikkel skrevet 26.11.21  i samarbeid med bl.a. Frank Tore Jacobsen.